Posem a la vostra disposició la informació relativa als comptes anuals des del 2005. La informació del darrer any es troba a la pàgina El Port en euros.

Comptes anuals

Memòries anuals