L’APV va assolir al 2010 els nivells de tràfic previstos al seu Pla Estratègic per al 2015​​

L’Autoritat Portuària de València (APV) disposa d’un Pla Estratègic amb horitzó 2020, amb el qual preveu afrontar els nous reptes que planteja l’actual escenari econòmic.

L’APV ha aconseguit amb antelació els objectius que tenia marcats en el seu Pla Estratègic 2015, ja que ha superat els 4,2 milions de TEU en 2010 quan este Pla preveia 4 milions en 2015.

D’altra banda, la crisi econòmica ha tingut un fort impacte en el comerç marítim. En este context, el cicle 2010-2020 presenta noves amenaces respecte a l’anterior, que han obligat l’APV a replantejar-se la seua estratègia: cal mantindre els nivells de rendibilitat per a oferir taxes competitives; és necessari reduir els costos d’escala deguts a la intensificació de la competència portuària i continuar millorant l’eficiència dels servicis oferits a navilieres i carregadors.

En este context, la sostenibilitat econòmica és clau per a poder complir la missió de Valenciaport.

Missió de Valenciaport

​Afavorir de manera sostenible la competitivitat exterior del teixit empresarial de la seua àrea d’influència a través d’una oferta competitiva en qualitat i preu d’infraestructures i servicis portuaris, marítims, intermodals i logístics alineats amb les polítiques europees de transport.

 • Sostenible econòmicament: optimització d’ingressos, costos i inversions per a assegurar l’autofinançament a curt i llarg termini de l’APV.
 • Sostenible socialment: coordinació per a l’adequada remuneració i convivència dels diferents agents de la Comunitat Portuària.
 • Sostenible mediambientalment: minimització d’impactes negatius sobre la qualitat de les aigües, de l’aire i del soroll.
 • Alineat amb les polítiques europees de transport: foment de la intermodalitat ferroviària i el transport marítim de curta distància.

La millora de l’oferta competitiva d’infraestructures i servicis passa pel reforç de l’orientació al mercat i del paper de regulador/coordinador de la Comunitat Portuària.

Esta aposta estratègica global està alineada amb l’especialització i la complementarietat de tràfics dels ports gestionats per l’APV.

Focus d’especialització proposat per als ports de l APV en 2020

València: port interoceànic i urbà

 • Combinació de contenidors Import/Export (I/E) i de contenidors de trànsit interoceànic
 • Creuers i ferris
 • Nàutica d’oci

Sagunt: port industrial

 • Especialitzat en tràfics: siderúrgia, automòbil i transports especials
 • Contenidor de curta distància
 • Granels
 • Nàutica d’oci

Gandia: port local

 • Mercaderia general no contenidoritzada: paper i fusta
 • Náutica d’oci

Estratègia i posicionament

Estratègia:

Explotació de les capacitats de Valenciaport com a hub mixt, optimitzant els costos d’escala i el volum mixt d’import-export local.

Posicionament:

 • Servicis: Reforç del paper de regulació i coordinació per a la millora d’eficiència del pas de la càrrega i major integració logística i intermodal.
 • Tràfics: Focus en la combinació de contenidors I/E- tràfic i captació selectiva d’altres trànsits, especialment creuers.
 • Hinterland: Consolidació a la península Ibèrica i desenvolupament progressiu de països MENA i sud d’Europa.
 • Foreland: Consolidació a Asia i l’Atlàntic i desenvolupament progressiu de països MENA, Àfrica occidental i sud d’Europa.