Comptes anuals

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) aprovà el 05/07/18 els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017:

Con objeto de potenciar la transparencia informativa, la APV ha decidido publicar sistemáticamente en Internet su información económica-financiera a partir del ejercicio 2005.

Ejercicios anteriores

Subvencions de fons europeus

L’Autoritat Portuària de València informa de:

1. La concessió de 74 de milions d’euros per part de la Comissió Europea per a les Obres de l’Ampliació Nord del Port de València, corresponent als dics d’abric i al tancament de la primera fase. L’ajuda correspon al programa operatiu d’intervenció del Fons de Cohesió Europeu, del Marc Comunitari de suport 2007-2013.

2. La concessió de 15 milions d’euros per part de la Comissió Europea per a les obres de Nova Dàrsena de Servicis Nàutics en el Port de València, Remodelació de l’Extrem del Dic de l’Ampliació Sud del Port de València i l’Accés Ferroviari al Nou recinte del Dic de l’Est. L’ajuda correspon al programa operatiu d’Intervenció de Fons FEDER, del Marc Comunitari de suport 2007-2013.

Altres subvencions

MILLORA DE L’EFICIÈNCIA I L’ESTALVI ENERGÈTIC DE LES INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT INTERIOR DELS EDIFICIS DE LES OFICINES DE L’AUTORITAT PORTUÀRIA DE VALÈNCIA

S’ha renovat el sistema d’il·luminació interior dels edificis de les oficines de l’Autoritat Portuària de València per un de més eficient que proporcione menor consum energètic, que mantinga els graus d’il·luminació i que reduïsca les emissions de CO2 a l’atmosfera.

Amb esta actuació, s’obté un estalvi del 66% de l’energia anual consumida per la instal·lació d’enllumenat dels quatre edificis i una reducció d’emissions de 48t de CO2.