Comptes anuals

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV) aprovà el 05/07/18 els comptes anuals corresponents a l’exercici 2017:

Con objeto de potenciar la transparencia informativa, la APV ha decidido publicar sistemáticamente en Internet su información económica-financiera a partir del ejercicio 2005.

Ejercicios anteriores

Subvencions de fons europeus

L’Autoritat Portuària de València informa de:

1. La concessió de 74 de milions d’euros per part de la Comissió Europea per a les Obres de l’Ampliació Nord del Port de València, corresponent als dics d’abric i al tancament de la primera fase. L’ajuda correspon al programa operatiu d’intervenció del Fons de Cohesió Europeu, del Marc Comunitari de suport 2007-2013.

2. La concessió de 15 milions d’euros per part de la Comissió Europea per a les obres de Nova Dàrsena de Servicis Nàutics en el Port de València, Remodelació de l’Extrem del Dic de l’Ampliació Sud del Port de València i l’Accés Ferroviari al Nou recinte del Dic de l’Est. L’ajuda correspon al programa operatiu d’Intervenció de Fons FEDER, del Marc Comunitari de suport 2007-2013.