L’APV col·labora també amb altres ports i organismes europeus per a unificar criteris i definir mesures de protecció ambiental en els ports. En este sentit, l’APV manté una activa política de participació en projectes internacionals:

PROJECTES EN CURS

Actualment i en el camp ambiental, l’APV participa en els projectes d’I+D+i següents:

PROJECTE CORE LNG AS HIVE

Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas, finançat pel programa CEF (Connecting Europe Facility). (2014) https://corelngashive.eu/es

PROJECTE H2PORTS

Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports, finançat pel programa H2020 a través de Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH DJ.).  (2019) https://h2ports.eu

PROJECTE GREEN-C-PORTS

Green and Connected Ports, finançat pel Programa Connecting Europe Facility (CEF) de la Comissió Europea.  (2019) https://greencportsproject.eu/

PROJECTE ECCLIPSE

Avaluació del Canvi Climàtic en Ports del Sud-oest d’Europa, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Interreg V-B Europa Sud-occidental (Interreg SUDOE). (2019)

http://www.ecclipse.eu

PROJECTE EALING – OPS

European flagship action for cold ironing in ports, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) (2020)

PROJECTE EALING

European flagship action for cold ironing in ports, cofinançat per la Comissió Europea a través del Programa Connecting Europe Facilities (CEF) (2020) https://ealingproject.eu/

PROJECTES FINALITZATS

Des de 1998 l’APV ha vingut participant en diversos projectes d’I+D+i en el camp ambiental, entre els quals destaquen:

 • PROJECTE ECOPORT: Cap a una Comunitat Portuària Respectuosa amb el Medi Ambient. (1998).
 • PROJECTE INDAPORT:  Sistema d’Indicadors Ambientals per a Ports. (2000).
 • PROJECTE FADA: Eina Automàtica de Diagnòstic Mediambiental. (2002).
 • PROJECTE ECOPORTS: Information Exchange and Impact Assessment for Enhanced Environmental-Conscious Operations in European Ports and other Terminals. (2002).
 • SECUR MED: Visió interregional i trasnacional en matèria de seguretat marítima i defensa del medi ambient a la Mediterrània Occidental. (2004).
 • MADAMA: Gestió de riscos per al trànsit de mercaderies perilloses a la Mediterrània. (2005).
 • NoMEPorts; Gestió del soroll en ports europeus. (2005).
 • SIMPYC: Sistema d’Integració Mediambiental Port i Ciutat. (2005).
 • ELEFSINA BAY 2020: Col·laboració port-ciutat per a la regeneració ambiental.(2007).
 • Millorament de la Gestió Ambiental en els ports del golf d’Hondures. (2008).
 • ECO-LOGISTYPORT: Capacitació mediambiental de PIMES logístic-portuàries de la Comunitat Valenciana. (2008).
 • EFICONT: Eficiència Energètica en Terminals Portuàries de contenidors. (2009).
 • CLIMEPORT: Contribució dels ports del mediterrani a la lluita contra els efectes del canvi climàtic. (2009).
 • GREEN CRANES: Green Technologies and Eco-Efficient. (2012).
 • GREENBERTH: Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN tecnologies for BERTHING operations. (2013).
 • PROYECTO MONALISA 2.0: Securing the Chain by Intelligence at Sea. (2013).
 • PROJECTE SEA TERMINALS: Smart, Energy Efficient and Adaptative Port Terminals. (2014).
 • PROJECTE CORE LNGAS HIVE Core Network Corridors and Liquefied Natural Gas. (2014).
 • PROJECTE GAINN4SHIP INNOVATION: LNG Technologies and Innovation for Maritime Transport. (2015).
 • PROJECTE GAINN4MOS Sustainable LNG Operations for Ports and Shipping – Innovative Pilot Actions. (2015).