Dins de l’estructura organitzativa de l’Autoritat Portuària de València, cal destacar:

  • El Consell d’Administració, en el qual estan representats el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València i Sagunt, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l’àmbit portuari.
  • Els Consells de Navegació i Port, creat a l’empara del que disposa la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.
  • Un Equip Humà compost per més de 400 professionals que es troben entre els millor capacitats del sector.

Consell d’administració

Reglament de funcionament i gestió del Consell d’Administració de la Autoritat Portuària de València

Anuncio 020923 sobre modificación del Reglamento del Consejo APV

Anuncio 260124 sobre modificación del Reglamento del Consejo APV 

Sra. Dª. Mar Chao López
Presidenta APV
Presidenta Consell d’Administració APV 
Sra. Dª. Elena Delgado Gutiérrez
Capitana Marítima de València
Vocal nat
En representació de:
Sr. D. Francisco Parra Benítez
Advocat de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Pilar Parra Serrano
Directora Corporativa de Ports de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Mª. Pilar Bernabé García
Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. María José Catalá Verdet
Alcaldessa de València
Ajuntament de València
Sr. D. Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunt
Ajuntament de Sagunt
Sr. D. José Vicente Moret Estragués
President de la Cambra de Comerç
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
Sr. D. Vicente Boluda Fos
Coseller CEV
Organitzacions empresarials
Sr. D. Gustavo Ferrer Soriano
Vicepresident de l’Associación Naviera Valenciana.
Dels sectors rellevants en l’àmbit portuari
​Sr. D. Pedro Suárez Benavente​Organitzacions sindicals
Sr. D. Salvador Navarro Pradas
President de la Confederació Empresarial Valenciana
Generalitat Valenciana
Sr. D. José Manuel Prieto Part
Alcade de Gandia
​Generalitat Valenciana
​Sr. D. José Luis Díez Climent
Director General de Proyectos Estratégicos
Generalitat Valenciana
Sra. Dª Ester Olivas Cáceres
Directora General de Emprendimiento e Internacionalización
Generalitat Valenciana
Membres amb veu/sense vot
Sr. D. Enrique Belda Esplugues
Director General APV
Director General APV
Sr. D. Francisco Parra BenítezSecretari del Consell

Consells de Navegació i Port

Els Consells de Navegació i Port dels ports de València, Sagunt i Gandia són òrgans col·legiats d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del president de l’Autoritat Portuària de València creats d’acord amb el que disposa l’article 34 del TRLPEMM (anterior article 44 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant).

Composició Consell de Navegació i Port de València

​Vocals Nats
Director General​​D. Enrique Belda Esplugues
Comercial y Desarrollo de Negocio​
Área de Explotación​​D. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Med. Ambiente e Instalaciones   ​​D. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)​​D. Víctor Morante Fernández
Funcionario de Capitanía Marítima (2​)​Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APV ​​D. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APV​​D. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia

Composició Consell de Navegació i Port de Sagunt

Vocales Natos 
Director GeneralD. Enrique Belda Esplugues
Comercial y Desarrollo de Negocio
Área de ExplotaciónD. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e InstalacionesD. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)Dª. Alicia María Pliego Checa
Funcionario de Capitanía Marítima (2)Dª. Alicia Corral Salvador
Vocal del Consejo de la APVD. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APVD. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto

Composició Consell de Navegació i Port de Gandia

Vocales Natos 
Director GeneralD. Enrique Belda Esplugues
Comercial y Desarrollo de Negocio
Área de ExplotaciónD. Néstor Martínez Roger
Seguridad, Medio Ambiente e InstalacionesD. Rubén Marín Gallego
Funcionario de Capitanía Marítima (1)D. José I. Fernandez de la Puente Berrio
Funcionario de Capitanía Marítima (2)D. Víctor Morante Fernández
Vocal del Consejo de la APVD. José Vicente Morata Estragués
Vocal del Consejo de la APVD. Salvador Antonio Navarro Pradas

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandía

Equip humà

Organigrama de l’Autoritat Portuària de València

 TELÈFONCORREU ELECTRÒNIC
Presidència
Presidenta:
Mar Chao
96 3939510presidencia.apv@valenciaport.com
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Marta Villalonga
96 3939510mvillalonga@valenciaport.com
Secretaria General:
Jorge Herrero
96 3939515jherrero@valenciaport.com
Jefe de Planificación Estratégica e Innovación:
Juan Manuel Díez
96 3939465jmdiez@valenciaport.com
Jefa de Auditoría Interna:
Isabel Romero
96 3939594iromero@valenciaport.com
Direcció General
Director General:
Enrique Belda
96 3939521ebelda@valenciaport.com
Subdirector Adjunto a la Dirección:
Néstor Martínez
96 3939534nestorm@valenciaport.com
Jefe de Gabinete de Dirección:
Pablo Montero
96 3939516pablomontero@valenciaport.com
Subdirector de Explotación:
Rubén Marín
96 3939531rmarin@valenciaport.com
Jefa del Personal:
Elena Oliver
96 3939553eoliver@valenciaport.com
Subdirector de Transformación Digital e Innovación: Francesc Sánchez 96 3939500
ext.3130
fsanchez@valenciaport.com
Jefe de Transformación Digital:
Víctor Giner
96 3939291vginer@valenciaport.com
Jefa de Económico Financiero:
María José Calvo
96 3939586mjcalvo@valenciaport.com
Jefe de Planificación de Infraestructuras y Desarrollo Portuario:
Arturo Monfort
96 3939500 ext.3190amonfort@valenciaport.com
Jefe de Transición Ecológica:
Federico Torres
96 3939571ftorres@valenciaport.com
Jefe de Comercial y Desarrollo de Negocio:
Néstor Martínez*
96 3939630nestorm@valenciaport.com
Jefe de Explotación:
Rubén Marín
96 3939563rmarin@valenciaport.com
Jefa de Gestión del Territorio:
Carmen García
96 3939531carmengarcia@valenciaport.com
* provisional