Dins de l’estructura organitzativa de l’Autoritat Portuària de València, cal destacar:

  • El Consell d’Administració, en el qual estan representats el Ministeri de Foment, la Generalitat Valenciana, els ajuntaments de València i Sagunt, la Cambra de Comerç, Indústria i Navegació, organitzacions empresarials i sindicals i sectors econòmics rellevants en l’àmbit portuari.
  • Els Consells de Navegació i Port, creat a l’empara del que disposa la Llei de Ports de l’Estat i la Marina Mercant.
  • Un Equip Humà compost per més de 400 professionals que es troben entre els millor capacitats del sector.

Consell d’administració

Reglament de funcionament i gestió del Consell d’Administració de la Autoritat Portuària de València

Anuncio 020923 sobre modificación del Reglamento del Consejo APV

Anuncio 260124 sobre modificación del Reglamento del Consejo APV 

Anuncio 230424 sobre modificación del Reglamento del Consejo APV

Sra. Dª. Mar Chao López
Presidenta APV
Presidenta Consell d’Administració APV 
Sra. Dª. Elena Delgado Gutiérrez
Capitana Marítima de València
Vocal nat
En representació de:
Sr. D. Francisco Parra Benítez
Advocat de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Pilar Parra Serrano
Directora Corporativa de Ports de l’Estat
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. Mª. Pilar Bernabé García
Delegada del Govern a la Comunitat Valenciana
Administració General de l’Estat
Sra. Dª. María José Catalá Verdet
Alcaldessa de València
Ajuntament de València
Sr. D. Darío Moreno Lerga
Alcalde de Sagunt
Ajuntament de Sagunt
Sr. D. José Vicente Moret Estragués
President de la Cambra de Comerç
Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació
Sr. D. Vicente Boluda Fos
Coseller CEV
Organitzacions empresarials
Sr. D. Gustavo Ferrer Soriano
Vicepresident de l’Associación Naviera Valenciana.
Dels sectors rellevants en l’àmbit portuari
​Sr. D. Pedro Suárez Benavente​Organitzacions sindicals
Sr. D. Salvador Navarro Pradas
President de la Confederació Empresarial Valenciana
Generalitat Valenciana
Sr. D. José Manuel Prieto Part
Alcade de Gandia
​Generalitat Valenciana
​Sr. D. José Luis Díez Climent
Director General de Proyectos Estratégicos
Generalitat Valenciana
Sra. Dª Ester Olivas Cáceres
Directora General de Emprendimiento e Internacionalización
Generalitat Valenciana
Membres amb veu/sense vot
Sr. D. Enrique Belda Esplugues
Director General APV
Director General APV
Sr. D. Jorge HerreroSecretari del Consell

Consells de Navegació i Port

Els Consells de Navegació i Port dels ports de València, Sagunt i Gandia són òrgans col·legiats d’assistència i informació de la Capitania Marítima i del president de l’Autoritat Portuària de València creats d’acord amb el que disposa l’article 34 del TRLPEMM (anterior article 44 de la Llei 27/1992, de 24 de novembre, de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant).

Composició Consell de Navegació i Port de València

Vocales Natos
PresidenteD. José Vicente Morata Estragués​Vocal del Consejo de la APV ​(1)
VicepresidenteD. Salvador Antonio Navarro PradasVocal del Consejo de la APV (2)​
​D. Enrique Belda EspluguesDirector General​ APV
​D. Néstor Martínez Roger​Subdirector Comercial y Desarrollo de Negocio de la APV
D. Rubén Marín GallegoSubdirector de Explotación de la APV
​D. Jorge Herrero MascarósSecretario General de la APV
D. Víctor Morante Fernández​Funcionario de Capitanía Marítima (1)​
​D. Francisco Aragonés Carrión ​​Funcionario de Capitanía Marítima (2​)

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Valencia

Composició Consell de Navegació i Port de Sagunt

Vocales Natos
PresidenteD. Salvador Antonio Navarro Pradas​Vocal del Consejo de la APV ​(1)
VicepresidenteD. José Vicente Morata EstraguésVocal del Consejo de la APV (2)​
​D. Enrique Belda EspluguesDirector General​ APV
​D. Néstor Martínez Roger​Subdirector Comercial y Desarrollo de Negocio de la APV
D. Rubén Marín GallegoSubdirector de Explotación de la APV
​D. Jorge Herrero MascarósSecretario General de la APV
D. José Ignacio Fernández de la Puente Berrio​Funcionario de Capitanía Marítima (1)​
​Dª. María José López Martín​​Funcionario de Capitanía Marítima (2​)

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Sagunto

Composició Consell de Navegació i Port de Gandia

Vocales Natos
PresidenteD. Salvador Antonio Navarro Pradas​Vocal del Consejo de la APV ​(1)
VicepresidenteD. José Vicente Morata EstraguésVocal del Consejo de la APV (2)​
​D. Enrique Belda EspluguesDirector General​ APV
​D. Néstor Martínez Roger​Subdirector Comercial y Desarrollo de Negocio de la APV
D. Rubén Marín GallegoSubdirector de Explotación de la APV
​D. Jorge Herrero MascarósSecretario General de la APV
​Dª. Alicia María Pliego Checa​Funcionario de Capitanía Marítima (1)​
Dª. Alicia Corral Salvador​Funcionario de Capitanía Marítima (2)​

Listado de Vocales Electivos del Consejo de Navegación y Puerto del Puerto de Gandía

Equip humà

Organigrama de l’Autoritat Portuària de València

 TELÈFONCORREU ELECTRÒNIC
Presidència
Presidenta:
Mar Chao
96 3939510[email protected]
Jefa de Gabinete de Presidencia:
Marta Villalonga
96 3939510[email protected]
Secretaria General:
Jorge Herrero
96 3939515[email protected]
Jefe de Planificación Estratégica e Innovación:
Juan Manuel Díez
96 3939465[email protected]
Jefa de Auditoría Interna:
Isabel Romero
96 3939594[email protected]
Direcció General
Director General:
Enrique Belda
96 3939521[email protected]
Subdirector Adjunto a la Dirección:
Néstor Martínez
96 3939534[email protected]
Jefe de Gabinete de Dirección:
Pablo Montero
96 3939516[email protected]
Subdirector de Explotación:
Rubén Marín
96 3939531[email protected]
Jefa del Personal:
Elena Oliver
96 3939553[email protected]
Subdirector de Transformación Digital e Innovación: Francesc Sánchez 96 3939500
ext.3130
[email protected]
Jefe de Transformación Digital:
Víctor Giner
96 3939291[email protected]
Jefa de Económico Financiero:
María José Calvo
96 3939586[email protected]
Jefe de Planificación de Infraestructuras y Desarrollo Portuario:
Arturo Monfort
96 3939500 ext.3190[email protected]
Jefe de Transición Ecológica:
Federico Torres
96 3939571[email protected]
Jefe de Comercial y Desarrollo de Negocio:
Néstor Martínez*
96 3939630[email protected]
Jefe de Explotación:
Rubén Marín
96 3939563[email protected]
Jefa de Gestión del Territorio:
Carmen García
96 3939531[email protected]
* provisional