En el treball de la Politècnica de 2016 es presentava a Valenciaport com a empresa que generava 38.866 llocs de treball; és a dir, el 2,09% del total de l’ocupació autonòmica. En l’estudi que amb la mateixa metodologia signen AFI i Prometeia, sobre la base de dades de 2019, Valenciaport genera quasi 50.000 llocs de treball (concretament 49.280), la qual cosa representa el 2,5% del total de la Comunitat.

Els resultats d’aquest informe donen continuïtat a la informació analitzada en l’anterior estudi d’impacte econòmic elaborat per la Universitat Politècnica de València (UPV), centrat a l’any 2016. Si comparem tots dos treballs quant a les dades d’ocupació i de Valor Afegit Brut (VAB) es constata la fortalesa del port de València com a motor de l’economia de la Comunitat.

Aquestes 50.000 ocupacions indicarien que, en tres anys, els molls que gestiona l’Autoritat Portuària de València han donat ocupació a 10.414 persones més (un increment del 27% respecte a 2016).

En relació al VAB, aquest ho avaluava la Politècnica l’any 2016 en 2.500 milions d’euros (que representava el 2,39% del Producte Interior Brut total de la Comunitat Valenciana). Tres anys després, AFI/Prometia situen aquest valor afegit en 3.216 milions d’euros (xifra que equival al 3,07% del PIB total CV). Comparant tots dos, s’aprecia com en tres anys, l’aportació del port al VAB de la Comunitat i la seua hinterland s’ha incrementat en 716 milions d’euros (un 29% més).

Els resultats de l’estudi d’Impacte Econòmic i Social de Valenciaport revelen també el rellevant efecte tractor dels tres recintes gestionats per Valenciaport ja que, per cada euro que es genera en ells, l’economia de la Comunitat produeix 3,3 euros addicionals. En esta mateixa línia assenyala que cada lloc de treball que es crea en l’àmbit portuari es generen altres cinc en el conjunt de les tres províncies valencianes.

En relació als salaris, l’informe destaca que els salaris bruts de les empreses portuàries són quasi el doble de la mitjana de la Comunitat i el seu efecte arrossegue fa que els salaris que directament o indirectament es deriven de l’activitat de Valenciaport es mantinguen també per damunt de la mitjana.

Respecte als ingressos fiscals, aquest estudi revela que les arques públiques van ingressar 227 milions d’euros en el 2019 per les activitats econòmiques vinculades a Valenciaport, xifra que representa un 26% més que en 2016.

El Port millor connectat del Mediterrani

L’Autoritat Portuària de València gestiona un dels hubs logístics més importants d’Espanya i lidera el rànquing de ports espanyols amb major trànsit de contenidors. És referent a més a nivell europeu en tant Valenciaport ocupa la quarta posició en número de TEUs gestionats. En aquest sentit, l’informe assenyala que Valenciaport representa el 20% dels trànsits d’automòbils del total del sistema portuari espanyol, el 20% dels trànsits ro-ro i el 40% del total de contenidors import/export que es mouen el conjunt de ports nacionals.

El recinte valencià és el primer espanyol per connexions internacionals, una connectivitat que li ha portat a ocupar el lloc 21 en l’Índex Mundial de Connectivitat de la UNCTAD (LCSI).

Valenciaport, al servei de les persones

L’Estudi d’Impacte Econòmic i Social de Valenciaport també aporta xifres destacades de l’activitat solidària de la comunitat portuària valenciana. Se centra principalment en el balanç d’activitat de l’última dècada de Aportem – Port Solidari València. Aquesta associació – declarada d’utilitat pública i totalment privada – està formada per 40 institucions, empreses i particulars vinculats al sector portuari i el Districte Marítim de València. La seua actuació se centra sobretot a l’entorn del recinte valencià, amb especial atenció a la cura del medi ambient i a les persones més vulnerables que viuen en els barris veïns.

Segons assenyala l’informe, Aportem col·labora de mitjana a l’any amb 36 organitzacions, més de 1.000 menors i 250 famílies. Entre les seues principals xifres en l’última dècada destaca la donació de 20 tones de menjar, les quasi 20.000 peces o les més de 18.000 equipaments esportius entregades des de la seua creació.

Sobre la metodologia emprada per a elaborar l’informe

L’Estudi d’Impacte Econòmic i Social de Valenciaport, elaborat de manera independent la consultoria Analistes Financers Internacionals (AFI) i l’empresa Prometeia per a Valenciaport, ha emprat la metodologia d’anàlisi Imput-Output. Gràcies a aquest sistema es pot estimar la rellevància dels ports de la APV sobre l’economia de la Comunitat en termes de Valor Afegit Brut (VAB) i ocupació equivalent a jornada completa a quatre nivells: efecte inicial + efecte directe + efecte indirecte + efecte induït.

L’efecte inicial representa l’impacte de la pròpia activitat de les empreses del clúster portuari. L’efecte directe és l’impacte derivat de la demanda de subministraments necessaris per a desenvolupar l’activitat de les empreses del clúster en l’àmbit portuari. L’efecte indirecte representa l’impacte derivat de la demanda de subministraments necessaris per a l’activitat auxiliar al port. I l’efecte induït és l’impacte del consum derivat del gir de les rendes salarials generades pels impactes anteriors. Per tant, els resultats d’este informe donen continuïtat a la informació analitzada en l’anterior estudi d’impacte econòmic elaborat per la Universitat Politècnica de València (UPV), centrat llavors l’any 2016 i que va emprar exactament la mateixa metodologia.