FORELAND VALENCIAPORT 4.0 és una nova ferramenta que l’Autoritat Portuària de València posa a la vostra disposició per que puguen conèixer el detall del tràfic de mercaderies[1] en els ports de València, de Sagunt i de Gandia.

La informació es proporciona en tres informes diferents en funció del tipus de mercaderia transportada: containeritzada, vehicles i un últim informe global de mercaderies segons la forma de presentació. Al mateix temps, cada informe presenta la informació en dos pantalles diferents, el primer en bases mensuals i el segon acumula dades anuals.

  • Tràfic segons FORMA de PRESENTACIÓ: Proporciona àmplia informació en funció de la forma de presentació, tràfic i/o port per àrea geogràfica, país o port d’origen o de destinació, així com segons la naturalesa i l’ús de la mercaderia transportada. Les dades venen expressades en tones.
  • Tràfic de MERCADERIA CONTAINERITZADA: Aquest segon informe ofereix el detall dels TEU moguts per àrea geogràfica, país o port, a més de la natura o ús de la mercaderia transportada. A més del TEU, algunes variables ofereixen la dada de nombre de contenidors.
  • Tràfic de VEHICLES: Proporciona el detall dels tràfics de vehicles i UTIs per àrees geogràfiques, països i ports d’origen o de destinació, per a cadascun dels ports de Valenciaport i tràfics en què participa.

[1] En tones sense incloure-hi la tara dels equipaments.