2021 2022 Diferència %
ESPANYOLS Número 755 666 -89 -11,79%
G.T. 18.237.727 18.289.691 51.964 0,28%
EXTRANGERS Número 6.540 6.855 315 4,82%
G.T. 237.394.415 272.964.765 35.570.350 14,98%
TOTAL Número 7.295 7.521 226 3,10%
G.T. 255.632.142 291.254.456 35.622.314 13,93%
2021 2022
Tipus de vaixells Totals Totals Diferència %
G.T. G.T. G.T. G.T.
Tancs 291 6.643.869 322 10.478.958 31 3.835.089 10,65% 57,72%
Granelers 54 941.236 63 1.465.104 9 523.868 16,67% 55,66%
Carrega General 1.248 12.013.728 1.126 11.902.969 -122 -110.759 -9,78% -0,92%
RoRo Mercaderies 928 43.152.007 863 43.739.929 -65 587.922 -7,00% 1,36%
Creuers Turístics 95 8.878.482 298 29.320.046 203 20.441.564 213,68% 230,24%
Passatge 1.796 47.248.471 2.214 59.697.536 418 12.449.065 23,27% 26,35%
Portacontenidors 2.748 135.992.633 2.492 133.827.806 –256 -2.164.827 -9,32% -1,59%
Altres vaixells 135 761.716 143 822.108 8 60.392 5,93% 7,93%
TOTALS 7.295 255.632.142 7.521 291.254.456 226 35.622.314 3,10% 13,93%