Per a poder superar amb èxit les demandes i els reptes plantejats en el seu Pla Estratègic i a fi d’atendre els creixements de tràfic previstos, l’APV ha posat en marxa ampliacions en els seus 3 ports: València, Sagunt i Gandia. En este sentit, en el Pla Estratègic es definix un model de creixement basat en el màxim respecte al medi ambient i en l’especialització, i s’orienta cada un dels ports que gestiona cap a tràfics homogenis.

Ampliació Port de València

D’acord amb este model, l’ampliació del Port de València​, la primera fase del qual ―Obres d’Abric per a l’Ampliació del Port de València― va finalitzar a finals del 2011, està destinada al tràfic de contenidors interoceànics i de creuers. Esta ampliació, que es durà a terme en dos fases per a adaptar la capacitat a la demanda, permetrà continuar oferint un servici òptim a la nostra economia i mantindre el caràcter interoceànic que garantix la connectivitat amb els mercats dels 5 continents.

 

Ampliació Port de Gandia

L’ampliació del Port de Gandia​ té un doble objectiu:

Ampliació Port de Sagunt

L’ampliació del Port de Sagunt es dissenyarà a partir de les conclusions obtingudes del Pla Estratègic que l’APV té previst iniciar durant el 2020,