Per a poder superar amb èxit les demandes i els reptes plantejats en el seu Pla Estratègic i a fi d’atendre els creixements de tràfic previstos, l’APV ha posat en marxa ampliacions en els seus 3 ports: València, Sagunt i Gandia. En este sentit, en el Pla Estratègic es definix un model de creixement basat en el màxim respecte al medi ambient i en l’especialització, i s’orienta cada un dels ports que gestiona cap a tràfics homogenis.

Ampliació Port de València

D’acord amb este model, l’ampliació del Port de València​, la primera fase del qual ―Obres d’Abric per a l’Ampliació del Port de València― va finalitzar a finals del 2011, està destinada al tràfic de contenidors interoceànics i de creuers. Esta ampliació, que es durà a terme en dos fases per a adaptar la capacitat a la demanda, permetrà continuar oferint un servici òptim a la nostra economia i mantindre el caràcter interoceànic que garantix la connectivitat amb els mercats dels 5 continents.

Ampliació Port de Sagunt

L’ampliació del Port de Sagunt, actualment en tramitació, i complementària a la de València, s’orientarà cap a tràfics distints del contenidor de llarga distància. En este sentit, el Port de Sagunt jugarà un paper fonamental en quatre tràfics:

  • Vehicles: Sagunt va ser reconegut com el millor port d’Espanya l’any 2011 en l’informe anual de l’Associació Nacional de Fabricants de Vehicles (ANFAC) sobre la logística de l’automòbil. Té al voltant de 50 hectàrees d’espai dedicat a la logística de l’automòbil.
  • Productes siderúrgics: Sagunt s’ha consolidat com el principal clúster siderúrgic a nivell nacional.
  • Granel líquid: Sagunt s’ha convertit, des del 2006, en un dels principals punts d’entrada de gas a la Península per via marítima i, a més, en els últims anys ha diversificat la seua activitat cap a l’exportació d’esta mercaderia a tercers països.
  • Transport marítim de curta distància (Short Sea Shipping): el Port de Sagunt és el lloc idoni per al desenvolupament d’este tipus de tràfic, en línia amb la política europea de transports.

L’ampliació del Port de Sagunt preveu també la creació d’una Marina esportiva.

Ampliació Port de Gandia

L’ampliació del Port de Gandia​ té un doble objectiu: