En l’Autoritat Portuària de València mantenim una aposta ferma i decidida per integrar la Responsabilitat Social amb la realització habitual de la nostra activitat, a fi de poder aconseguir el desitjat equilibri entre el creixement comercial i la sostenibilitat.

L’any 2005 comencem un procés d’implantació progressiva de la Responsabilitat Social, que està en constant reformulació a partir d’un enfocament de millora contínua, sobre la base del desig d’excel-lència i superació constant.

Les diferents actuacions impulsades des de les distintes àrees d’activitat i en atenció als diversos grups d’interés ―Públic intern, Comunitat Portuària i Ciutadania― s’articulen gradualment en el Pla de RSC. La planificació d’activitats vinculades a la RSC respon a una sèrie d’objectius genèrics:

 • Simultaniejar el desenvolupament portuari amb la protecció i l’atenció ambiental, garantint la sostenibilitat de l’activitat portuària.
 • Incentivar la competitivitat i la professionalitat de les persones que treballen en el sector portuari.
 • Assegurar la qualitat i la gestió de la informació adequada als interessos dels distints col·lectius destinataris.
 • Promoure internament un clima constructiu, integrador i d’implicació.
 • Potenciar el compromís amb l’entorn.

​​Tota l’activitat s’estructura al voltant de tres grans línies de treball:

 • Línia de millora interna i coordinació interdepartamental.
  Línia general de comunicació.
  Línia general de col-laboracions.

La política de RSC es du a terme en els tres ports gestionats per l’Autoritat Portuària​​ ―València, Sagunt i Gandia― s’assenta en els mateixos valors que sustenten la seua missió general: el servici públic, l’eficiència econòmica, la qualitat del servici i el respecte ambiental.

En definitiva, mitjançant la Responsabilitat Social Corporativa perseguim promoure les millors condicions en benefici de l’àrea d’influència de l’APV, el seu personal, el seu entorn logisticoportuari i la ciutadania, especialment la seua comunitat més pròxima.

L’Autoritat Portuària de València va decidir propiciar un espai en el qual es poguera
construir un primer nucli de col·laboració per a avançar conjuntament en la implantació de la Responsabilitat Social en l’entorn empresarial del Port de València. Les 19 entitats que conformen esta iniciativa han acordat identificar el Projecte sota el nom “APORTEM-Port Solidari València“. Al si d’este grup s’han acordat els temes d’interés prioritari per a marcar els objectius comuns i el full de ruta. Així, s’han definit dos línies de treball simultànies: una línia d’orientació en la gestió, l’aprenentatge i el fòrum de debat, i una segona línia de col•laboració per a l’acció social compartida en benefici de l’entorn.

Entre les actuacions dutes a terme es pot destacar:

 • Donació de mobiliari d’oficina i promoció del voluntariat – Associació Arca de Noé de Natzaret.
 • Punt solidari per a la recollida d’aliments durant el Concurs Mundial de Paelles del Sector Marítim – Fundació Alana.
 • Campanyes de recollida de peces de vestir, aliments, productes d’higiene, material escolar i joguets per Nadal – Col•legi Santiago Apòstol.
 • Campanyes de recollida d’aliments, joguets i béns de primera necessitat – Casa de la Caritat.
 • Campanyes de recollida de productes d’higiene infantil i aliments infantils – Casa Cuna Santa Isabel.
 • Campanyes de recollida de peces de vestir, parament per a la llar, productes d’alimentació i productes d’higiene personal i de la llar per a atendre necessitats bàsiques d’immigrants subsaharians – Casa d’Acollida Peter Maurin.
 • Campanyes de recollida de peces de vestir, parament per a la llar, productes d’alimentació i productes d’higiene personal i de la llar per a atendre necessitats bàsiques de dones immigrants- Casa d’Acollida Dorothy Day.
 • Campanyes de recollida de peces de vestir, aliments i joguets per a famílies en situació d’extrema precarietat ateses en l’entorn del port – Fundació Alanna.
 • Campanyes de donació de sang en la Comunitat Portuària – Centre de Transfusió de Sang CV.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​L’APV ha apostat per l’assumpció dels 17 ODS i els objectius vinculats, acordats en l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenibl, de diferents maneres. D’una banda, identificant accions i aliances que contribuïsquen a la implantació d’estes objectius i, d’altra banda, considerant en les seues actuacions el Pla d’Acció per a la Implementació de l’Agenda 2030. Cap a una Estratègia Espanyola de Desenvolupament Sostenible, com a document programàtic per al període 2020-2030 de l’Administració General de l’Estat, que situa en el centre de la seua acció de govern els ODS i el Desenvolupament Sostenible. En ell, s’afirma que és funció de les administracions públiques exercir el lideratge corresponent a esta acció concertada i assumir la responsabilitat del seu impuls. Esta política nacional troba, a més, suport i sintonia en el compromís del govern autonòmic valencià, manifestat en el Pla d’Acció per a la Implementació de l’Agenda 2030, que s’estructura entorn de tres vectors: informació, sensibilització i compromís

D’altra banda, l’APV s’ha adherit també a l’Agenda 2030 de l’Associació Internacional Villes et Ports (AIVP) que traduix els 17 ODS en el context de les ciutats portuàries, establint 10 objectius –connectats cadascun d’ells amb diferents ODS- que indiquen els principals desafiaments per a les Ciutats Portuàries Sostenibles. 

Els 10 objectius AIVP per a Ciutats Portuàries Sostenibles:

 1. ADAPTACIÓ AL CANVI CLIMÀTIC: preparant les ciutats portuàries per a les conseqüències del canvi climàtic (connectat amb els ODS 1, 7, 9, 11, 13 i 14).
 2. TRANSICIÓ ENERGÈTICA I ECONOMIA CIRCULAR: Energia i indústria sostenible i innovadora per als territoris port-ciutat (connectat amb els ODS 7, 8, 9,11,12 i 17).
 3. MOBILITAT SOSTENIBLE: trobant nova mobilitat connectant ciutat i port (connectat amb els ODS 9 i 11).
 4. GOVERNANÇA RENOVADA: desenvolupar una governança innovadora per a ciutats portuàries sostenibles (connectat amb els ODS 10, 11, 13, 15, 16 i 17).
 5. INVERTIR EN CAPITAL HUMÀ: capital humà per al desenvolupament portuari i social (connectat amb els ODS 4, 5, 8, 9, 10, 13, 14 i 17).
 6. CULTURA PORTUÀRIA I IDENTITAT: la identitat portuària local com un actiu clau per a una relació sostenible (connectat amb els ODS 4, 8, 11 i 12).
 7. ALIMENTS DE QUALITAT PER A TOTS: el territori port-ciutat com a element crucial per a la distribució sostenible d’aliments (connectat amb els ODS 2, 12 i 14).
 8. INTERFÍCIE PORT-CIUTAT: la interfície port-ciutat com a recurs per combinar diferents programes (connectat amb els 4 i 11).
 9. SALUT I QUALITAT DE VIDA: aconseguir bones condicions de vida com a prioritat per al port-ciutat (connectat amb els ODS 3, 6, 11 i 12).
 10. PROTEGIR LA BIODIVERSITAT: la biodiversitat del port-ciutat ha de ser preservada i protegida (connectat amb els ODS 6, 11, 14 y 15).

Com a conclusió de tot el que s’ha exposat, l’APV continua treballant per multiplicar el seu impacte positiu en l’entorn i treballar conjuntament per contribuir a la sostenibilitat des de totes les seues àrees d’activitat. I això, en aliança amb les organitzacions identificades amb la necessitat de potenciar la responsabilitat social com una de les claus de gestió sobre les quals assentar la seua estratègia global.