El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

VCFI General

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

Comentari VCFI setembre 2023

El València Containerised Freight Index registra una caiguda el mes de setembre  -respecte al mes d’agost- del -2,08% i se situa en els 1.186,74 punts. D’aquesta manera, acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica (al gener de 2018) del 18,67%. La caiguda en el nivell de preu dels nolis ha sigut generalitzada i més pronunciada en les àrees d’Àfrica  Costa Occidental (-39,30%) i Llatinoamèrica Atlàntica (-14,69%).

Aquest comportament va en línia amb la desacceleració de la recuperació econòmica global. En aquest sentit, la Conferència de l’Organització de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) en el seu informe sobre Comerç i Desenvolupament recentment publicat, ha estimat un creixement de 2,4% de mitjana  per a l’economia global al llarg de l’any 2023, fet que significa que s’està produint una desacceleració econòmica respecte al creixement de moltes regions en comparació amb les xifres obtingudes en 2022, quan el creixement mitjà de l’economia es va situar en un 3%. Pel que refereix als principals motors de l’economia mundial, se subratlla la situació econòmica europea, el creixement de la qual ha estat llastrat pels alts nivells d’inflació. A més, destaca el fet que Alemanya, apel·lada tradicionalment com la locomotora d’Europa, travessa un moment difícil amb una recessió tècnica.

En relació amb el continent americà, cal destacar el fet que el mateix haja demostrat una bona resiliència enfront de les despeses dels consumidors i la renúncia a l’austeritat fiscal. Per part seua, i quant al gegant asiàtic es refereix, si bé després d’acabar amb les restriccions per la pandèmia s’esperava que la seua recuperació fora ràpida, l’afebliment de la demanda interna i la inversió privada continuen sent una realitat, encara que, com s’apunta per part del mateix organisme, aquesta economia té més espai de política fiscal, la qual cosa li permet en certa manera abordar els reptes esmentats amb una major agilitat.

Amb aquest context, no hi ha cap dubte que el transport marítim és un clar termòmetre del nivell de fortaleses i febleses de l’entorn econòmic, de manera que aquesta recessió econòmica global es veu reflectida en l’evolució del trànsit de contenidors. En aquest sentit, tal com apunten les últimes dades de l’Índex RWI/ISL Container Througput Index, el trànsit de contenidors continua recuperant-se sostingut pel trànsit de contenidors dels ports xinesos, al mateix temps que llastrat pel comportament dels trànsits en l’àmbit europeu.

VCFI Meditèrrania Occidental

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

 

Pel que fa al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa un increment del 4,64% respecte al mes anterior, i després de desencadenar cinc mesos a la baixa. D’aquesta manera ha aconseguit els 1.483,44 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 48,34% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Pel que respecta a Valenciaport, s’ha observat un increment en el volum d’exportacions cap al Marroc del 26,2% i respecte al mes anterior. D’altra banda, les exportacions cap a Tunísia s’han contret en un -33,7% i, quant a  Algèria, aquestes continuen sent mínimes a causa dels problemes geopolítics que persisteixen des de fa algun temps.

VCFI Orient Llunyà

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

En relació amb l’àrea del Llunyà Orient, s’ha observat novament una disminució, encara que més subtil, del -0,24%, i ha aconseguit els 918,71 punts. Això representa un creixement acumulat del -8,13% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Al mateix temps, els nivells d’exportació des de Valenciaport cap a la Xina, que és el principal soci comercial, han experimentat fluctuacions a la baixa segons les últimes dades disponibles.

A més, i de cara a les pròximes setmanes, és important destacar que, amb la imminent arribada de la Setmana Daurada a Àsia a principis d’octubre, durant la qual les fàbriques tanquen i la demanda d’enviaments de contenidors des d’Àsia i cap a Àsia es redueix, les companyies de transport marítim estan considerant l’opció de cancel·lar alguns dels seus viatges per a ajustar la seua capacitat en anticipació a la disminució esperada en la demanda.

Segons les dades proporcionades per Sea Intelligence, en analitzar previsions de capacitat en la ruta Transpacífic -durant el període de quatre setmanes que abasta la Setmana Daurada i les tres setmanes següents- les companyies navilieres han programat una disminució de la capacitat del 14,1% en la ruta Àsia-Amèrica del Nord Costa Oest, del 16,1% en la ruta Àsia-Amèrica del Nord Costa Aquest, del 19,9% en la ruta Àsia-Nord d’Europa i del 21,0% en la ruta Àsia-Mediterrani.