El VCFI és l’índex creat per l’Autoritat Portuària de València per a reflectir l’evolució de les tarifes del mercat d’exportació de contenidors plens per via marítima des de Valenciaport. El VCFI respon a les sigles en anglés de València Containerised Freight Index. Este índex servirà als carregadors com a ferramenta per a preveure l’evolució dels nolis amb els seus mercats d’interés, la qual cosa suposa un element determinant del cost de les seues operacions d’exportació. D’altra banda, també serà útil per als operadors que oferixen els nomenats servicis, al constituir un element de benchmarking de l’evolució dels nolis en el mercat i els seus propis.

VCFI General

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

Comentari VCFI desembre 2023

El Valencia Containerised Freight Index tanca l’any 2023 registrant un increment el mes de desembre del 4,66% i respecte al mes de novembre, situant-se en els 1.239,93 punts. D’esta manera acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018 del 23,99%.

Si bé encara no es reflectix en l’índex del mes de desembre, estem davant un escenari d’alta volatilitat en els nolis a causa dels recents atacs de les milícies houthis de Iemen als mercants que viatgen pel Canal de Suez -passant per l’estret Al Badeh i el Mar Roig-. La magnitud del succeït és important, ja que el Canal de Suez és una de les vies més importants per al transport de béns de consum, petroli i gas natural liquat a nivell mundial. De fet, la situació ha portat de manera immediata al fet que les empreses de transport marítim establisquen plans de contingència per a intentar minimitzar l’impacte, optant així per prendre una ruta de navegació alternativa a través del Cap de Bona Esperança, la qual és molt més llarga i costosa, el que provoca una certa congestió i retards en els lliuraments.

Per tant, el VCFI al tancament de 2023 no reflectix encara la realitat del moment, ja que l’increment observat en este és marginal donat el fet que les dades recopilades fan referència al mes en el seu conjunt i l’alta volatilitat en els nivells dels nolis ha començat a fer-se efectiva en els inicis del present 2024. En este sentit, cal esperar a veure com evoluciona el conflicte geopolític, en un context de gran incertesa i altament canviant, per a analitzar les seues conseqüències en el mitjà termini. El que està clar és que totes les alarmes s’han activat a nivell mundial, ja que, després dels nombrosos esdeveniments disruptius esdevinguts en els últims anys, com la crisi generada arran de la pandèmia i les conseqüències de la guerra d’Ucraïna, la Crisi del Mar Roig, se suma a l’apel·lat com la “tempesta perfecta logística”, el que és un llast per a les cadenes de subministrament, i, per tant, l’economia a nivell global.

Pel que referix a l’oferta de capacitat, les últimes xifres recollides per Alphaliner indiquen una disminució en el nombre de vaixells portacontenidors inactius, tant comercialment inactius com en drassanes. A partir del 18 de desembre, la flota inactiva va totalitzar 248 vaixells d’1,03 milions de TEU, un 3,7% de TEU inactius com a percentatge de la flota total, evidenciant una disminució neta de 12 vaixells i 32.800 TEU des de l’última enquesta realitzada el 4 de desembre. Este canvi s’atribuïx en gran manera al retorn de vaixells des de la drassana al servici actiu, assenyalant una adaptació ràpida de les navilieres al nou paradigma.

En l’àmbit del mercat energètic i les matèries primeres, el preu mitjà per barril de cru Brent al desembre es va situar en 77,63 $, en comparació amb els 82,94 $ registrats al novembre, el que reflectix una disminució del 6,40%. Este valor es troba un 4,23% per davall de la mitjana de 80,92 $ observada al desembre de 2023. Simultàniament, en l’àmbit dels combustibles marítims, en considerar el cost del bunkering (proveïment de carburant de vaixells en la mar) en els 20 principals ports del món segons les dades de Ship&Bunker, el preu del combustible VLSFO (Very Low Sulphur Fuel Oil) ha experimentat un descens del 4,60%, passant de 665,1 $ al novembre a 634,5 $ al desembre. De nou, la present anàlisi correspon al conjunt del mes de desembre, per la qual cosa en les pròximes lectures s’espera observar les conseqüències de l’esdevingut amb una major claredat.

VCFI Meditèrrania Occidental

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

Pel que fa al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa una disminució respecte al mes anterior del -6,49%, després d’encadenar tres mesos a l’alça. Això podria ser producte de la conjuntura del moment, en la qual s’han desviat servicis cap al Cap de Bona Esperança. Així doncs, el VCFI per a l’àrea del Mediterrani Occidental s’ha arribat a situar en els 1.447,90 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 44,79% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Pel que respecta a Valenciaport, i segons les últimes dades disponibles, s’ha observat un increment en el volum d’exportacions cap al Marroc del 16,14% i respecte al mes anterior. Contràriament, les exportacions cap a Tunísia s’han contret en un -36,40% i, quant a Algèria, s’observa un important increment del 84,21%.

VCFI Orient Llunyà

  • Últims 12 mesos
  • Últims 48 mesos
  • Tot

En relació amb l’àrea  de l’Orient Llunyà, s’ha observat una caiguda del -9,64%, aconseguint els 1.096,39 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 9,64% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Pel que referix als trànsits de Valenciaport amb esta àrea, i sobre la base de l’última informació disponible, s’observa un increment del 36,26% respecte al mes anterior.

Tal com s’apunta per part de Freightos, d’acord amb altres analistes de referència, és probable que la demanda estiga augmentant a mesura que els expedidors i propietaris de la càrrega intenten realitzar enviaments amb major anticipació per a adaptar-se a temps de trànsit més llargs i guanyar comandes de la Xina abans que la fabricació es desaccelere durant les vacances de l’Any Nou Lunar.

De la mateixa manera, tal com apunten les consultores de referència, en la mesura en què la demanda disminuïsca a finals de gener, la indústria podrà tindre un respir i, amb l’habitual pausa en els volums després de l’Any Nou Xinés, les tarifes de noli podrien començar a disminuir a fins de febrer. No obstant això, cal tindre en compte que es tracta de meres suposicions i conjectures, ja que la situació actual, és un context d’alta volatilitat i canvis.