Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tones)

2021 2022 Diferència
1. GRANELS 8.074.393 7.762.519 -311.874 (-3,86%)
2. MERCADERIA GENERAL 70.888.565 68.983.905 -1.904.660 (-2,69%)
3. PESCA I AVITUALLAMENT 402.771 417.512 14.741 (3,66%)
TOTAL 79.365.729 77.163.396 -2.201.793 (-2,77%)

Granels (tones)

2022 2023 DIFERÈNCIA %
Líquid 5.819.229 5.296.951 -522.278 -8,98%
Sòlid 2.255.164 2.465.568 210.404 9,33%
TOTAL 8.074.393 7.762.519 -311.874 -3,86%

Mercaderia General (tones)

2022 2023 DIFERÈNCIA %
No containeritzada 14.763.010 15.310.254 547.244 3,71%
Containeritzada 56.125.555 53.673.651 -2.451.904 -4,37%
TOTAL 70.888.565 68.983.905 -1.904.660 -2,69%

Pesca i Avituallamient (tones)

2022 2023 DIFERÈNCIA %
Pesca 1.053 1.114 61 5,77%
Avituallamient 401.718 416.398 14.680 3,65%
TOTAL 402.771 417.512 14.741 3,66%

Total Tràfic 1+2 (tones)

2022 2023 Diferència
1. GRANELS 8.074.393 7.762.519 -311.874 (3,86%)
2. MERCADERIA GENERAL 70.888.565 68.983.905 -1.904.660 (-2,69%)
TOTAL 78.962.958 76.746.424 -2.216.534 (-2,81%)

Tràfic de Mercaderies (tones)

2022 2023 DIFERÈNCIA %
Carrega/Descarrega 48.624.049 46.365.309 -2.258.740 -4,65%
 Carrega 25.303.234 23.720.684 -1.582.550 -6,25%
 Descarrega 23.320.815 22.644.625 -676.190 -2,90%
Trànsit 30.338.909 30.381.115 42.206 0,14%
TOTAL 78.962.958 76.746.424 -2.216.534 -2,81%

TEU

2022 2023 DIFERÈNCIA %
Carrega/Descarrega 2.660294 2.448.575 -211.719 -7,96%
 Carrega 1.345.768 1.214.894 -130.874 -9,72%
 Descarrega 1.314.526 1.233.681 -80.845 -6,15%
Trànsit 2.391.978 2.348.410 -43.568 -1,82%
TOTAL 5.052.272 4.796.985 -255.287 -5,05%