Total Tràfic 1 + 2 + 3 (tones)

2021 2022 Diferència
1. GRANELS 6.026.843 8.073.985 2.047.142 (33,97%)
2. MERCADERIA GENERAL 78.823.912 70.888.565 -7.935.347 (-10,07%)
3. PESCA I AVITUALLAMENT 418.971 402.771 -16.200 (-3,87%)
TOTAL 85.269.726 79.365.321 -5.904.405 (-6,92%)

Granels (tones)

2021 2022 DIFERÈNCIA %
Líquid 3.867.779 5.818.821 1.951.042 50,44%
Sòlid 2.159.064 2.255.164 96.100 4,45%
TOTAL 6.026.843 8.073.985 2.047.142 33,97%

Mercaderia General (tones)

2021 2022 DIFERÈNCIA %
No containeritzada 14.806.681 14.763.010 -43.671 -0,29%
Containeritzada 64.017.231 56.125.555 -7.891.676 -12,33%
TOTAL 78.823.912 70.888.565 -7.935.347 -10,07%

Pesca i Avituallamient (tones)

2021 2022 DIFERÈNCIA %
Pesca 1.057 1.053 -4 -0,37%
Avituallamient 417.914 401.718 -16.196 -3,88%
TOTAL 418.971 402.771 -16.200 -3,87%

Total Tràfic 1+2 (tones)

2021 2022 Diferència
1. GRANELS 6.026.843 8.073.985
2.047.142 (33,97%)
2. MERCADERIA GENERAL 78.823.912 70.888.565
-7.935.347 (-10,07%)
TOTAL 84.850.755 78.962.550
-5.888.205 (-6,94%)

Tràfic de Mercaderies (tones)

2021 2022 DIFERÈNCIA %
Carrega/Descarrega 48.248.943 48.624.049 375.106 0,78%
 Carrega 26.920.858 25.303.234 -1.617.624 -6,01%
 Descarrega 21.328.085 23.320.815 1.992.730 9,34%
Trànsit 36.601.812 30.338.501 -6.263.311 -17,11%
TOTAL 84.850.755 78.962.550 -5.888.205 -6,94%

TEU

2021 2022 DIFERÈNCIA %
Carrega/Descarrega 2.716.597 2.660.294 -56.303 -2,07%
 Carrega 1.380.871 1.345.768 -35.103 -2,54%
 Descarrega 1.335.726 1.314.526 -21.200 -1,59%
Trànsit 2.887.881 2.391.978 -495.903 -17,17%
TOTAL 5.604.478 5.052.272 -552.206 -9,85%