L’espai portuari està estructurat en zones que reunixen les característiques necessàries per a poder atendre cada tipus de tràfic.

Algunes d’estes zones estan articulades en forma de terminals especialitzades. Així mateix, es disposa d’instal·lacions caracteritzades per la seua polivalència per a diversos tipus de tràfics.

A continuació pot observar les diverses terminals i instal·lacions portuàries del Port de Sagunt.