CONNECT VALENCIAPORT – IMPROVEMENT OF THE HINTERLAND RAIL CONNECTION AND THE MARITIME ACCESIBILITY TO THE PORT OF VALENCIA (Programa CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF,  gener 2014 –  desembre 2023)

El projecte CONNECT Valenciaport forma part d’un projecte global i ambiciós destinat a millorar l’accessibilitat del port de València per mar i per terra.

En particular, el projecte es refereix a la millora de la infraestructura ferroviària, inclosos els estudis i les obres de construcció, i aborda els problemes més urgents que afecten la infraestructura ferroviària del Port de València. Més concretament, es proposa abordar la falta d’interoperabilitat de la infraestructura ferroviària del port amb el Corredor Mediterrani.

CONNECTING SAGUNTO – IMPROVEMENT OF RAIL CONNECTIVITY, SAFETY AND SECURITY OF THE PORT OF SAGUNTO (Comisión Europea, Programa CEF – Connecting Europe Facility, abril 2019 – desembre 2024)

Té com a objectiu principal millorar la competitivitat del port a través de la construcció de la Xarxa Ferroviària interior del port de Sagunt, en concret en la dàrsena Sud (molls Centro2 i Sur2). Aquestes àrees intermodals seran capaces d’albergar trens de mercaderies de fins a 750 m de longitud i disposaran de vies amb ample mixt (ibèric i internacional). Així mateix, es contempla la construcció d’un Centre d’Inspecció Fronterer en el port de Sagunt que permetrà inspeccions a les mercaderies importades a la Unió Europea i la instal·lació d’una nova xarxa de càmeres de seguretat en el port de Sagunt amb l’objectiu de garantir la protecció física de les persones, infraestructures, mitjans de transport i equips.

GREEN C PORTS – GREEN AND CONNECTED PORTS (Programa CEF, abril 2019 – desembre 2023)

Este projecte abordarà sis casos de negoci consistents en prototips i proves pilot que seran implementats en diferents ports europeus i que serviran de base per a testar tecnologies innovadores com l’IoT, big data o l’anàlisi predictiva mitjançant models d’intel·ligència artificial.
H2PORTS – IMPLEMENTING FUEL CELLS AND HYDROGEN TECHNOLOGIES IN PORTS (Comisión Europea – H2020-JTI-FCH, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking,  gener 2019- desembre 2024) L’objectiu és proporcionar solucions eficients per a facilitar una ràpida evolució des d’una indústria basada en combustibles fòssils cap a un sector de baixes emissions de carboni i zero emissions. El projecte H2Ports també té com a objectiu transversal la realització d’estudis de viabilitat per al desenvolupament d’una cadena de subministrament d’hidrogen sostenible en el port, coordinant a tots els actors implicats: clients, productors d’hidrogen, proveïdors, etc.

EALING – EUROPEAN FLAGSHIP ACTION FOR COLD IRONING IN PORT (Comisión Europea, Programa CEF- Connecting Europe Facility, juny 2020 – desembre 2023)

El Projecte Global EALING expressa la necessitat d’accelerar el desplegament efectiu de solucions OPS en els ports de la UE. Té els següents objectius: Avaluar el funcionament operatiu i ambiental dels ports participants, per al subministrament a diferents vaixells (ro-ro, ro-pax, portacontenidors, ferris); contribuir al desenvolupament d’un marc harmonitzat i interoperable de la UE per al desplegament de la infraestructura i equipament d’OPS, de conformitat amb el marc tècnic, jurídic i reglamentari de la UE; i desenvolupar els estudis tècnics, ambientals, socioeconòmics i financers necessaris per a accelerar l’inici de les obres d’infraestructura d’OPS.

EALINGWorks Valenciaport – PREPARATION OF THE ELECTRICAL GRID OF THE PORT OF VALENCIA FOR ONSHORE POWER SUPPLY (CONNECTING EUROPE FACILITY – CEF,  abril 2020 –  diciembre 2024) Dins d’esta iniciativa europea s’emmarca l’Acció EALINGWorks Valenciaport, l’objectiu de la qual és preparar la xarxa elèctrica del port per al subministrament d’OPS als portacontenidors, ferris i creuers en les noves terminals del Port de València (nova terminal de contenidors i nova terminal de passatgers). A aquest efecte, durant el projecte es construirà una nova subestació elèctrica (tipus GIS – Gas-Insulated Switchgear) amb una capacitat inicial de 60MW (ampliable a 90MW en el futur). L’Acció inclou així mateix les obres d’instal·lació de la línia elèctrica subterrània que connectarà la subestació a la xarxa general.
I RAIL – INTEROPERABILITY OF THE RAIL SYSTEM WITH TAF TSI IN TEN-T CORRIDORS (Comisión Europea, Programa CEF – Connecting Europe Facility, gener 2019 – desembre 2023) L’objectiu principal del projecte és millorar la interoperabilitat en l’intercanvi d’informació en els serveis europeus de transport de mercaderies per ferrocarril mitjançant la digitalització i l’ús dels estàndards tècnics TAF TSI (Especificació tècnica d’interoperabilitat per a les aplicacions telemàtiques en el transport de mercaderies), definits en la Directiva d’Interoperabilitat 797/EC/2016.