Greenberth
Promotion of Port Communities SMEs role in Energy Efficiency and GREEN technologies for BERTHING operations.
Projecte finançat per la UE – MED Operative Program, novembre 2012 – maig 2015. Este projecte té com a objectiu fomentar l’accés de les PIMES a les oportunitats que oferix el sector portuari cap a l’aplicació de solucions de millora de la gestió energètica i la implantació d’energies renovables amb especial atenció a les operacions port-vaixell.
Contain
Container Security Advanced Information Networking
Projecte finançat per la UE, 7é Programa Marc, 2011-2015. El principal objectiu d’este projecte és el disseny i l’elaboració d’un sistema de vigilància dels contenidors en un context global.
Susports
Delivering Sustainable Energy Solutions to Ports
Finançat per la UE – Climate KIC, 2013 – 2016. SUSPORTS té com a objectiu identificar solucions energètiques que permeten als ports gestionar els seus fluxos d’energia, mantenint la qualitat de l’energia, però reduint-ne substancialment el consum , així com les emissions de gasos d’efecte hivernacle, sense afectar l’oferta logística portuària.
B2MOS
Business to Motorways of the Sea
Projecte finançat per la UE – Fons TEN-T, Programa Motorways of the Sea, juliol 2013 – desembre 2015. B2MoS és un estudi innovador que pren la forma d’accions pilot principalment destinades a la preparació i adaptació de les comunitats empresarials i sistemes d’autoritats portuàries a les exigències de la Directiva 2010/65/UE proporcionant documents electrònics interoperables i missatges amb la intenció d’incrementar l’eficiència de porta a porta de les cadenes de subministrament MOS, facilitar el comerç intracomunitari i augmentar la cohesió territorial europea.
e-Mar
E-Maritime Strategic Framework and Pilot Implementation
Projecte finançat per la UE – 7é Programa Marc, juliol 2013 – desembre 2015. El projecte Emar consistix a combinar una ruta descendent (top-down) amb un itinerari ascendent (bottom-up) a través d’una implementació pilot que inclou la interacció i l’actualització de les aplicacions existents mitjançant l’ús de la plataforma Emar. Esta plataforma utilitzarà les tecnologies i els components existents per a donar suport a la facilitació del desenvolupament d’un mercat comú per a tots els servicis electrònics marítims en la UE basats en una xarxa de xarxes.
Futuremed
Freight and Passengers Supporting Infomobility Systems for a Sustainable Improvement of the Competitiveness of Port-Hinterland Systems of the Med Area
Projecte finançat per la Comissió Europea – Programa MED, juny 2012 – maig 2015. El projecte Futuremed té com a objectiu general millorar la competitivitat dels ports de la zona Med mitjançant la millora de l’accessibilitat i la connexió amb l’hinterland a través de la introducció d’innovacions en processos i tecnologies que garantisquen la sostenibilitat del transport.
Monalisa 2.0 >Projecte finançat per la Comissió Europea, programa Trans-European Transport Network (TEN-T), gener 2012 – desembre 2015. MONALISA 2.0 té com a objectiu contribuir a la promoció de les autopistes del mar (MoS) en la UE mitjançant l’aplicació d’una sèrie de mesures que fomenten la seguretat marítima i en ports que estan incloses dins de les polítiques de la UE per al transport marítim.
Sea Terminals
Sea Terminals Smart Energy Efficient and Adaptive Port Terminals
Projecte finançat per la Comissió Europea, Programa Trans-European Transport Network (TEN-T), març 2014 – desembre 2015. El principal objectiu és accelerar la transició de la indústria portuària cap a models d’operació més eficients, integrant la variable energètica com un factor clau de millora en les TPCs.
Mednet
Mediterranean Network for Custom Procedures and Simplification of Clearance in Ports
Projecte finançat per la Comissió Europea – Programa MED, juny 2012 – maig 2015). Té com a objectiu millorar la interoperabilitat, facilitant les cadenes de subministrament i desenvolupant un marc comú d’enteniment dels procediments duaners i de despatx de vaixells. Promoure la introducció de sistemes d’informació en ports.
Capacity4Rail
Increasing Capacity 4 Rail Networks through enhanced Infraestructure and Optimised Operations
Projecte finançat per la Comissió Europea, 7é Programa Marc, octubre 2013 – setembre 2017). L’objectiu del projecte és proporcionar investigació innovadora per a preparar el sector ferroviari per als reptes del futur.