Per a complir la seua missió, l’Autoritat Portuària de València compta amb participacions en diverses societats i fundacions lligades a l’exercici d’activitats vinculades a l’explotació portuària:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Participació en Fundacions Participació (%)
Fundació Valenciana Premis Rei Jaume I de la Comunitat Valenciana
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport (Fundación Valenciaport):

​Entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la proyección de los Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía y su Comunidad Portuaria , mediante actividades de investigación, formación, cooperación al desarrollo, fomento de la economía y culturales.

19,50
Empreses Participades Participació (%)
Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A.

​Societat nascuda el 1994 amb la finalitat de promocionar i desenvolupar la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) de València. Des de 2001, Després sense acord de col · laboració, si constitueix Com El Braç comercial de Valenciaport.

98,40%
Infoport Valencia, S.A.

​Companyia de Serveis Telemàtics creada el 1998 per La Comunitat Portuària de València que Serveix de motor als Intercanvis electrònics de la Informació Sobre La logística 01:00 a través dels Ports de Valenciaport, i facilita l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació.

24,98%
Puerto Seco de Madrid, S.A.

​Infraestructura logística realitzada amb la col-laboració de l’ent públic Ports de l’Estat, dels Ports d’Algesires, Barcelona, Bilbao i València, la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Coslada, que està operada en règim de concessió administrativa per una Societat Participada per RENFE, Urbaser i Ports de l’Estat.

10,20%
CSP Iberian Zaragoza Rail Terminal, S.L.

Sociedad cuya actividad es la explotación, operación y gestión de terminales intermodales de mercancías, así como las actividades anexas al transporte marítimo y terrestre, ferroviario y por carretera de las mercancías. Desarrolla esta actividad en la terminal intermodal ferroviaria de Zaragoza.

10,00%