Per a complir la seua missió, l’Autoritat Portuària de València compta amb participacions en diverses societats i fundacions lligades a l’exercici d’activitats vinculades a l’explotació portuària:​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Participació en Fundacions Participació (%)
Fundación Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad Valenciana (FEPORTS):

​Institución de interés general, sin ánimo de lucro, constituida conjuntamente por la Generalitat Valenciana y las Autoridades Portuarias de Alicante, Castellón y Valencia, en abril de 1.998. FEPORTS persigue fines científicos, de investigación, docentes, de cooperación y culturales en el ámbito portuario, y desarrolla sus actividades primordialmente en el territorio de la Comunidad Valenciana

35,28
Fundación de la Comunidad Valenciana para la Investigación, Promoción y Estudios Comerciales de Valenciaport (Fundación Valenciaport):

​Entidad sin ánimo de lucro cuyo fin es la proyección de los Puertos de Valencia, Sagunto y Gandía y su Comunidad Portuaria , mediante actividades de investigación, formación, cooperación al desarrollo, fomento de la economía y culturales.

19,50
Empreses Pparticipades Participació (%)
Valencia Plataforma Intermodal y Logística, S.A.

​Societat nascuda el 1994 amb la finalitat de promocionar i desenvolupar la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) de València. Des de 2001, Després sense acord de col · laboració, si constitueix Com El Braç comercial de Valenciaport.

98,40%
Infoport Valencia, S.A.

​Companyia de Serveis Telemàtics creada el 1998 per La Comunitat Portuària de València que Serveix de motor als Intercanvis electrònics de la Informació Sobre La logística 01:00 a través dels Ports de Valenciaport, i facilita l’ús de les Noves Tecnologies de la Informació.

24,98%
Puerto Seco de Madrid, S.A.

​Infraestructura logística realitzada amb la col-laboració de l’ent públic Ports de l’Estat, dels Ports d’Algesires, Barcelona, Bilbao i València, la Comunitat de Madrid i l’Ajuntament de Coslada, que està operada en règim de concessió administrativa per una Societat Participada per RENFE, Urbaser i Ports de l’Estat.

10,20%
Agrupación Europea de Interés Económico EUROPHAR

​Agrupació de la qual els principals objectius són la Protecció del Medi natural Portuari, La seguretat de les persones i les seues Activitats, i la Formació i sensibilització del personal portuari i la societat en general.

33,33%