L’Autoritat Portuària de València ha certificat el seu Sistema de Gestió de la Qualitat conforme a la Norma ISO 9001, amb l’objectiu de garantir un servici òptim al client i una millora contínua dels processos de gestió. Com a compromís de la Direcció amb la implantació i el manteniment d’aquest sistema de gestió, hem establert una Política de Qualitat, on es defineixen els objectius de qualitat i les línies d’acció per tal d’assolir-los.