Escala 5 cruceros 2

 
  2022 2023  
CABOTATGE EXTERIOR TOTAL CABOTATGE EXTERIOR TOTAL Diferència %
LÌNIA REGULAR Embarcats 354.105 37.231 391.336 382.031 27.854 409.885 18.549 4,74%
Desembarcats 324.409 34.754 359.163 342.994 24.021 367.015 7.852 2,19%
Total 678.514 71.895 750.499 725.025 51.875 776.900 26.401 3,52%
DE CREUER Inici de lìnia 76.723     91.118 14.395 18,76%
Fi de lìnia 78.177     91.420 13.243 16,94%
En trànsit 468.153     598.742 130.589 27,89%
Total 623.053     781.280 158.227 25,40%
Creuers Turístics. Nº de Bucs 298     269 -29 -9,73%