L’Autoritat Portuària de València oferix la possibilitat de visitar —amb cita prèvia— les seues instal-lacions en el Port de València:

 • Visites de centres escolars. Este tipus de visites estan dirigides a alumnes i al professorat d’Educació Primària i Secundària.
 • Visites de centres de formació especialitzats en comerç exterior, logística, transport i emmagatzematge, etc., així com d’alumnes i professorat de Batxillerat i Cicles Formatius. L’objectiu d’estes visites és presentar els ports de València, Sagunt i Gandia des del punt de vista del seu paper tant en l’economia espanyola com de la Comunitat Valenciana.
 • Visites els dissabtes: són visites dirigides a tots els ciutadans/nes que vulguen conèixer el port i el seu paper dins de l’economia espanyola i valenciana.

Per a sol-licitar una visita escolar o de centres de formació especialitzada, cal posar-se en contacte amb l’Autoritat Portuària de València a través de l’adreça de correu electrònic visitasAPV@valenciaport.com o del telèfon 96 393 95 00 – extensió 3025.

 • Visites institucionals o comercials dirigides a organismes públics, institucions, associacions empresarials, cambres de comerç, etc. Per a sol-licitar una visita institucional o comercial hauran de dirigir-se al Gabinet de Presidència a través de l’adreça de correu electrònic presidencia.apv@valenciaport.com o telefonant al número 96.393.95.10

Visites de centres escolars

Este tipus de visites, de caràcter gratuït, consistix en un recorregut per mar pel port comercial que es fa tots els dimecres laborables (excepte els mesos de gener, juliol, agost i desembre).

Les vistes comencen a les 9.30 h i tenen una duració aproximada d’una hora. Estes visites estan previstes per a grups d’un mínim de 50 persones i un màxim de 140 persones.

El centre visitant s’haurà de personar 10 minuts abans en el punt de trobada (Edifici de Servicis Auxiliars). És una condició indispensable per a poder fer la visita que el desplaçament al port es realitze amb autobusos contractats i pagats pel centre interessat.

La realització de la visita està subjecta a les condicions meteorològiques.

El procediment per a sol-licitar una visita és el següent:

 • Omplir el nostre formulari de Sol-licitud de visita.
 • Imprimir-lo, juntament amb les Normes que hauran de complir-se durant les visites.
 • Firmar i segellar amb l’encuny del centre els dos documents (condició obligatòria per a tramitar la Sol-licitud).
 • Enviar tant el formulari de Sol-licitud com l’escrit de Normes per fax o correu electrònic:
 1. Nº de fax: 96 393 94 25
 2. Adreça de correu electrònic: visitasAPV@valenciaport.com
 • L’Autoritat Portuària de València confirmarà la data de la visita o en proposarà una altra de nova si no està disponible la sol-licitada.
 • No és possible concertar les visites via telefònica ni a través de tercers.

Visites de centres de formació especialitzats

Este tipus de visites, de caràcter gratuït, es compon d’una presentació multimèdia seguida d’un recorregut per mar o terra, pel port comercial que es fa tots els dimecres laborables (excepte els mesos de gener, juliol, agost i desembre).
Les visites comencen a les 11.30 h i tenen una duració aproximada de dos hores. El nombre de persones per al qual estan previstes les visites és d’un mínim de 20 persones i un màxim de 50. L’edat mínima dels visitants ha de ser de 16 anys.

És necessari personar-se 10 minuts abans en la porta de la Fase III de les instal-lacions de l’Autoritat Portuària de València, aparcament D. És una condició indispensable per a poder fer la visita que el desplaçament al port es realitze amb autobusos contractats i pagats pel centre interessat.

La realització del recorregut per mar està subjecta a les condicions meteorològiques.

El procediment per a sol-licitar una visita és el següent:

 • Omplir el nostre formulari de Sol-licitud de visita.
 • Imprimir-lo, juntament amb les Normes que hauran de complir-se durant les visites.
 • Firmar i segellar amb l’encuny del centre els dos documents (condició obligatòria per a tramitar la Sol-licitud).
 • Enviar tant el formulari de Sol-licitud com l’escrit de Normes per fax o correu electrònic:
 1. Nº de fax: 96 393 94 25
 2. Adreça de correu electrònic: visitasAPV@valenciaport.com
 • L’Autoritat Portuària de València confirmarà la data de la visita o en proposarà una altra de nova si no està disponible la sollicitada.
 • No és possible concertar les visites via telefònica ni a través de tercers.

Visites els dissabtes

Les visites guiades consisteixen en un recorregut amb autobús pel port comercial amb diferents parades des de les quals poder visitar el Port de València.

Els ciutadans/nes podran conèixer de primera mà l’operativa del port, de manera que podran comprendre millor el seu funcionament i la transcendència que el recinte portuari té per al teixit productiu i social del territori.

Les visites es duran a terme els dissabtes (excepte en els mesos de juliol i agost, festius i el 24 i 31 de desembre i el 7 de gener) i podran sol·licitar-se de manera individual o per a grups, associacions, clubs, etc.

Les visites començaran a les 10.00 h. i/o a les 12.00h., i timdran una durada aproximada d’hora i mitja. El nombre de visitants per al qual estan previstes és d’un màxim de 60 persones. Els menors de 16 anys hauran d’anar acompanyats per 1 adult que es responsabilitzarà en tot moment d’ells. Tenint en compte que el nombre de places és limitat, les sol·licituds s’atendran per rigorós ordre d’inscripció.

Serà necessari personar-se 15 minuts abans en la porta de l’Edifici del Rellotge.

La realització del recorregut estarà subjecta a les condicions meteorològiques.

En compliment del Codi PBIP (Codi internacional per a la Protecció dels Bucs i les Instal·lacions Portuàries) i per motius de seguretat –el recinte portuari és d’accés restringit- el procediment per a sol·licitar una visita serà el següent:

 • Omplir el formulari de sol·licitud de visita i imprimir-lo juntament amb les Normes que hauran de complir-se durant les visites.
 • Signar tots dos documents (Serà condició obligatòria per a tramitar la sol·licitud).
 • Enviar tant el formulari de sol·licitud com l’escrit de Normes, per fax o correu electrònic:
 1. Nº de Fax: 96 393 94 25
 2. Adreça de correu electrònic: visitasAPV@valenciaport.com
 • L’Autoritat Portuària de València confirmarà la data de la visita o proposarà una nova data en cas de no estar disponible la sol·licitada.
 • No serà possible concertar les visites via telefònica ni mitjançant tercers.