L’Autoritat Portuària de València (APV), ve desenvolupant des de fa anys actuacions en l’àmbit mediambiental i social que s’han vist completades amb la implantació de mesures en matèria de Govern Corporatiu i millora del Control Intern. La nostra Política de Responsabilitat Social Corporativa, inclou principis com la transparència, el compromís d’Integritat Corporativa, prevenció del frau i la rendició de comptes, entre altres, que formen part dels nostres valors i el nostre compromís amb el desenvolupament i el creixement sostenibles. 

Canal ètic

L’Autoritat Portuària de València (APV) posa a la seua disposició aquest Canal Ètic amb la finalitat que puga comunicar o denunciar de manera segura i totalment confidencial, fins i tot anònima, qualsevol tipus de dubte o sospita d’incompliment legal i/o de normativa interna de la qual pogueren tindre coneixement en el desenvolupament de la seua activitat.

La gestió del canal ètic de la APV ha sigut externalitzada a través d’un proveïdor de serveis que compleix amb totes les garanties i els criteris de solvència exigits per al respecte de la normativa vigent i un funcionament eficaç del canal.

Per a accedir al formulari de denúncies utilitze l’enllaç següent: https://canaletico.es/es/valenciaport

Com a alternativa a l’ús del present canal, vosté pot tramitar, si així ho desitja, denúncies de possibles casos de frau a través del Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA) accessible des del següent enllaç.

Codi de Conducta

Codi Conducta APV

Pla de mesures antifrau

Pla de mesures Antifrau

Altra informació