La connectivitat marítima és una variable clau per a l’avaluació de la competitivitat portuària, per la qual cosa resulta de gran interés el seu mesurament i seguiment. Amb aquest objectiu, la Fundació Valenciaport i l’Autoritat Portuària de València han desenvolupat conjuntament l’Índex de Connectivitat Portuària (ICP). Aquest índex mesura la connectivitat dels trànsits de Transport Marítim de Curta Distància (TMCD) per a mercaderies en contenidor des dels ports espanyols. El ICP sorgeix a partir de l’índex desenvolupat per la UNCTAD (Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament), que publica un índex de connectivitat denominat Liner Shipping Connectivity Index (LSCI), en el qual basa la seua metodologia per al mesurament de la connectivitat portuària dels ports espanyols.

Índice de Conectividad Portuaria

wdt_ID Semestre Valenciaport Algeciras Barcelona Las Palmas de G.C. Castellón Vigo Bilbao Tarragona Gijón Tenerife Cádiz Málaga
1 1er S 2016 100,00 75,26 76,91 26,42 26,63 18,74 23,67 12,38 12,82 7,90 4,52
2 2nd S 2016 95,47 78,44 73,20 26,89 24,10 16,70 16,86 13,40 6,15 8,59 5,28
3 1er S 2017 98,89 87,64 84,03 26,94 31,88 15,78 18,44 15,71 9,15 9,71 4,62 0,00
4 2nd S 2017 102,19 88,75 84,94 27,98 28,37 18,43 18,75 14,95 9,24 14,87 6,79 2,04
5 1er S 2018 102,12 85,86 89,42 29,54 29,55 19,65 20,15 11,33 11,91 11,53 8,22
6 2nd S 2018 97,31 83,85 83,57 29,55 29,45 20,48 18,96 11,58 12,87 10,87 17,81
7 1er S 2019 100,76 92,14 84,88 27,75 31,42 20,36 18,99 14,54 10,89 9,42 15,23
8 2nd S 2019 102,47 93,20 83,99 28,80 31,88 17,44 18,94 11,19 11,31 8,36 15,15
9 1er S 2020 102,36 96,33 78,94 27,18 29,57 18,28 18,16 10,74 11,45 7,58 5,05 14,60
10 2nd S 2020 101,09 94,46 78,57 29,11 28,35 19,11 15,03 10,84 10,10 9,74 7,60 8,81
11 1er S 2021 99,07 92,46 82,00 28,50 24,47 18,57 15,00 8,81 9,55 9,10 9,01 8,94
12 2nd S 2021 104,95 97,37 87,90 25,03 22,55 15,45 15,71 7,83 9,98 9,22 8,97 8,02
14 1er S 2022 101,97 85,53 82,02 26,46 21,45 13,96 16,04 7,83 10,37 8,31
15 2nd S 2022 102,81 84,02 90,60 28,31 18,64 16,82 17,06 7,86 9,54 0,00 0,00 5,35
16 1er S 2023 102,36 82,53 85,01 27,82 18,69 17,73 20,51 7,51 10,19 5,38
17 2nd S 2023 105,20 88,81 87,76 37,35 17,56 21,44 24,28 4,43 12,93 7,39