L’Autoritat Portuària de València els oferix les estadístiques de tràfic de mercaderies, passatgers i vaixells corresponents als tres ports que gestiona.

Estes estadístiques inclouen les dades acumulades des del mes de gener de l’any en curs fins a l’últim mes processat.

Butlletins dels mesos ja tancats de l’exercici en curs:

Si desitja informació més detallada consulte els apartats Foreland​ i Escales.