Formació

L’Autoritat Portuària de València, a través de la Fundació Valenciaport, posa a la disposició de la Comunitat Portuària un complet panell d’activitats formatives destinades a millorar i actualitzar de manera permanent les capacitats professionals dels seus recursos humans.

L´APV, juntament amb l´Universitat Politècnica de València disposa del Màster en Gestió Portuària i Transport Intermodal (MGTP), que va ser creat en 1992. La seua gestió és duta a terme per la Fundació Valenciaport a través del seu Departament de Formació.

Més informació sobre les activitats destinades a formació.

Pràctiques

Per a consultes relacionades amb pràctiques en l’Autoritat Portuària de València ha de dirigir-se a la seua institució acadèmica, per a tramitar la sol·licitud formal. Prèvia comprovació que existeix Conveni de Cooperació Educativa en vigor, l´ institució acadèmica es posarà en contacte amb l´APV, per a canalitzar les ofertes de pràctiques.

Ocupació

Per a conéixer les convocatòries d’ocupacions consulte el següent apartat.

Aportació de Curriculum Vitae

L’Autoritat Portuària de València no rep CV, perquè com a Organisme Públic, les contractacions que realitza es basen en principis d’igualtat, mèrit i capacitat, duent-se a terme les mateixes mitjançant convocatòria pública.

Creuers

Per a consultar la previsió d’escales de creuers, faça clic ací. Donada la possibilitat de canvis en les dades, recomanem consultar de nou les escales amb 24 hores d’antelació.

Per a obtindre informació més detallada dels serveis de creuer oferits en el Port de València, contactar amb les empreses consignatàries en aquest enllaç.

Ferries: Horaris y Rutes

El Port de València acull un trànsit regular de passatgers amb les Illes Balears i té connexions regulars amb Algèria entre el Port de València i el Port de Mostaganem.

Les companyies que operen en el port de València són:

La terminal marítima de València està equipada amb totes les comoditats i els serveis més complets per als passatgers i empreses de creuers:

 • Autobús dins del recinte portuari.
 • Llançadores al centre de la ciutat i/o exterior zona portuària.
 • Connexions amb transport públic. Autobús urbà: 4, 30, 95, N8. Metre: L5 – L6 (Neptú).
 • Atenció a passatgers amb mobilitat reduïda.

ValenciaportPCS és una plataforma electrònica neutral i oberta que permet l’intercanvi intel·ligent i segur d’informació entre els agents públics i privats amb la finalitat de millorar la posició competitiva de la comunitat portuària. Per a obtindre una major informació, contactar amb el Centre d’Atenció al Usuari del PCS (CAU).

Per a obtindre informació sobre l’estat de la seua mercaderia, dirigir-se al seu agent gestor en el Port (Consignatari/Transitari). L´APV li ofereix informació de contacte de les empreses que operen en els ports de València, Sagunt i Gandia.

Si desitja ampliar la informació, dirigir-se al Departament Comercial de Valenciaport:

 • Telèfon: 96.393.95.00

Per a consultar les escales en els ports gestionats per l’APV pot filtrar la consulta per:

 • Data d’arribada
 • Ports (València, Sagunt i Gandia)
 • Estat (previstes, autoritzades, operat i finalitzades)

Si desitja consultar l’escala d’un vaixell en específic haurà de disposar del codi o descripció del vaixell.

Les taxes portuàries són les exigides per la utilització privativa o aprofitament especial del domini públic portuari i per la prestació del servei de senyalització marítima. També són aplicable les tarifes per la prestació de serveis portuaris o per la prestació de serveis comercials. Si desitja conéixer més sobre les diferents taxes i tarifes, faça clic ací.

 • Taxes portuàries.
 • Tarifes per la prestació de serveis portuaris.
 • Tarifes màximes de les terminals de mercaderies.
 • Tarifes serveis comercials.
 • Bonificacions.
 • Formularis de Sol·licituds.

La pàgina web de l’Autoritat Portuària de València ofereix una completa relació de contactes i enllaços a les pàgines web de les principals empreses i organismes públics que operen en els ports de València, Sagunt i Gandia, així com una descripció dels espais portuaris i instal·lacions situats en aquests.

Polsant en el següent enllaç visualitzara el Registre d’empreses prestadores de serveis portuaris, aquesta eina permet consultar i fer cerca filtrada de les empreses prestadores de serveis portuaris en els ports de l’APV.

L’Autoritat Portuària de València ofereix la possibilitat de visitar —prèvia cita— les seues instal·lacions en el Port de València:

 • Visites de centres escolars. Aquest tipus de visites estan dirigides a alumnes/us i professores/és d’Educació Primària i Secundària.
 • Visites de centres de formació especialitzats en comerç exterior, logística, transport i magatzematge, etc., així com d’ alumnes i professors/es de Batxillerat i Cicles Formatius. L’ objectiu d’ aquestes visites és presentar els Ports de València, Sagunt i Gandia des del punt de vista del seu paper tant en l’ economia espanyola com de la Comunitat Valenciana.
  • Visites els dissabtes: aquestes visites estan dirigides a tots els ciutadans/es que vulguen conéixer el port i el seu paper dins de l’economia tant espanyola com de la Comunitat Valenciana.

Per a sol·licitar una visita escolar o de centres de formació especialitzada, és necessari enviar per correu electrònic els formularis requerits. Per a la resolució de qualsevol dubte pot posar-se en contacte amb l’Autoritat Portuària de València a través del correu electrònic [email protected] o del telèfon 96 393 95 00 – extensió 3025.

Més detalls sobre el el procedimiento y los requerimientos para tramitar una solicitud:

En el portal web de l’ Autoritat Portuària de València, https://www.valenciaport.com/ podrà trobar diferents apartats que li proporcionaren tota la informació relaciona amb l’APV i els ports que gestiona. Si requereix informació més tècnica haurà de posar-se en contacte per aquesta via, en l’ opció “Contacte”, especificant la informació desitjada..

L’ objectiu de la Seu és donar servei a tots els usuaris/usuàries o interessats/interessades a realitzar tràmits administratius amb l’Autoritat Portuària de València a través d’internet i que requerisquen identificació per part del ciutadà/ciutadana o de l’administració. En la Seu Electrònica pot obtindre informació sobre l’ Autoritat Portuària de València, es pot presentar documentació per Registre, consultar l’estat de les seues gestions, esmena d’un tràmit previ o rebre resposta a aquests gestions de manera electrònica.

Accedir a la Seu Electrònica.

L’Autoritat Portuària de València li ofereix accés a la informació meteorològica dels ports gestionats per aquesta, disponible en aquestos enllaços