Valenciaport avaluarà la contribució de l’activitat del Port de València als nivells de qualitat de l’aire

L’Autoritat Portuària de València (APV) trau a adjudicació este servei que utilitzarà mesuraments amb captadors passius per a conéixer al detall els paràmetres ambientals de les activitats portuàries

Esta iniciativa s’emmarca en el projecte GREEN C PORTS que ja va suposar la instal·lació de noves cabines de control ambiental en els ports de València i Sagunt

València, 18 de novembre de 2021.-L’Autoritat Portuària de València (APV) ha iniciat el procés d’adjudicació del servei d’avaluació de l’activitat del Port de València als nivells de qualitat de l’aire, una acció que permetrà quantificar amb detall les emissions portuàries i la seua contribució a la qualitat de l’aire, com a estudis previs per a poder informar a la comunitat portuària i veïns de la ciutat de València sobre diferents paràmetres ambientals clau de la qualitat de l’aire derivat de les operacions portuàries.

Esta iniciativa s’emmarca en el projecte GREEN C PORTS que pretén a través de la digitalització augmentar l’eficiència de les operacions portuàries; promoure la sostenibilitat ambiental de les activitats portuàries, inclosos els vehicles i equips de terra; augmentar la connectivitat del port amb la ciutat i reduir els impactes de les seues operacions; i millorar els sistemes d’informació i interoperabilitat.

De fet, l’APV ha equipat, instal·lat i configurat dues cabines de control ambiental i de mesurament de la qualitat de l’aire en el Port de València i una altra en el Port de Sagunt que mesuren els nivells de concentració en l’àmbit de l’activitat portuària i monitoren el seu abast en els nuclis urbans. A través de la web de Valenciaport es pot comprovar la qualitat de l’aire en temps real. Estes cabines, que porten el distintiu Ecoport, estan equipades amb l’última tecnologia per a mesurament i control de contaminants atmosfèrics. Compten amb cinc analitzadors de gasos que mesuren la concentració de diòxid de sofre (SO2), Òxids de Nitrogen (NO2/NO/NOx), Ozó (O3), monòxid de carboni (CO) i Partícules PM10 i PM2.5. Disposen també d’una estació meteorològica, per l’observació i anotació de la velocitat i direcció del vent, pluviometria, radicació solar, temperatura, humitat relativa i pressió baromètrica; i estan avalades i instal·lades segons indiquen els tècnics del Centre d’Estudis Ambientals per al Mediterrani (CEAM).

El projecte GREEN C PORTS, que està coordinat per la Fundació Valenciaport, compta amb el co-finançament de la Unió Europea a través del programa Connecting Europe Facility i que a més de València, també s’està desenvolupant en els ports de Venècia, El Pireu, Bremerhaven i Wilhemshaven. Per a la consecució dels objectius del programa, l’APV ha ampliat la xarxa de sensors ambientals i meteorològics existents, i desplegarà una plataforma ambiental portuària i el modelatge d’algoristmes d’intel·ligència artificial que permeten informar els usuaris interns, clients portuaris i als veïns dels municipis sobre diferents paràmetres ambientals clau de la qualitat de l’aire i el soroll derivat de les activitats portuàries. Esta iniciativa s’emmarca en el pla estratègic de l’APV per a potenciar el desenvolupament sostenible i millorar mitjançant solucions innovadores les emissions dels ports i vaixells, i contribuir així als seus objectius de Valenciaport 2030, zero emissions.