• El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València (APV), celebrat hui en l’Edifici del Rellotge, ha repassat temes d’actualitat com el greu incendi en el barri de Campanar. Els consellers han traslladat el condol a les víctimes guardant un minut de silenci i han reconegut el treball dels bombers i forces i cossos de seguretat
  • Així mateix, durant la reunió s’ha informat sobre la concentració dels agricultors en el Port de València -que va transcórrer sense incidents greus ni afectació a l’activitat portuària- i de la situació del Mar Roig
  • En l’informe al Consell s’ha traslladat la voluntat de contribuir a facilitar i millorar la competitivitat del teixit empresarial i agrícola valencià a través de la revisió -en el marc del Pla d’Empresa- dels criteris aplicats a les bonificacions comercials, entre elles, les de fruites i hortalisses
  • El Consell d’Administració de l’APV ha aprovat en la seua reunió de hui l’ampliació de termini per a la presentació d’ofertes del projecte de la Terminal Nord a conseqüència de les consultes rebudes a través de la Plataforma de Contractació sent objectiu de l’APV mantindre els terminis inicials de formalització del contracte
  • S’han tractat a més altres punts ordinaris amb els quals s’ha donat resposta a assumptes de tràmit com la designació de càrrecs en els Consells de Navegació i Port dels ports gestionats per l’APV o en els Consells de València Plataforma Intermodal i Logística o Infoport

València, 29 de febrer de 2024.- El Consell d’Administració de l’APV, celebrat hui en l’Edifici del Rellotge, ha començat guardant un minut de silenci per les víctimes del greu incendi de Campanar. Així mateix, ha volgut traslladar el seu reconeixement al treball dels bombers i forces i cossos de seguretat.

El Consell d’Administració de l’APV ha repassat temes d’actualitat i ha informat sobre la concentració dels agricultors en el Port de València -que va transcórrer sense incidents greus ni afectació a l’activitat portuària. En aquest sentit, respecte al fons de l’assumpte s’ha posat de manifest la sensibilitat de l’APV per les inquietuds dels agricultors valencians i s’ha incidit en la voluntat de contribuir a facilitar i millorar la competitivitat del teixit empresarial i agrícola valencià.

A més, s’ha explicat als membres del Consell el detall de les bonificacions que s’apliquen a València: actualment es bonifica de manera genèrica a ‘les fruites i hortalisses en contenidor’, sent concretament més beneficiades les exportacions. No obstant això, l’APV ha mostrat la seua voluntat de revisar – en el marc de l’elaboració del Pla d’Empresa – els criteris aplicats en aquest punt.

Terminal Nord

El Consell d’Administració de l’APV reunit aquest matí ha aprovat ampliar el termini de presentació d’ofertes per al projecte constructiu de la Terminal Nord a conseqüència de les consultes rebudes a través de la Plataforma de Contractació sent objectiu de l’APV mantindre els terminis inicials de formalització del contracte.

L’ampliació del termini per a la presentació d’ofertes és conseqüència de dues sol·licituds d’aclariment formulades a través de la Plataforma de Contractació de l’Estat, en les quals es va posar de manifest la impossibilitat traslladada per alguns dels possibles licitadors de trobar actualment dragues disponibles amb les característiques requerides. Per això, s’ha valorat la consegüent incidència que això podria tindre en el principi de lliure concurrència, i s’ha procedit a estudiar i analitzar de nou els processos constructius estimant suficient, que els licitadors pogueren acreditar la disponibilitat d’una draga de retroexcavació de 2.300 CV de potència mínima en l’excavadora i una profunditat mínima de dragatge de 28 m, proposant la modificació de les condicions de solvència en aquest sentit.

La modificació del Plec de condicions Administratives particulars que ha de regir el procediment d’adjudicació i execució d’aquest projecte ha afectat dos punts: l’apartat F.3 (quadre de característiques) – modificant el mitjà de solvència tècnica i/o professional relatiu a la maquinària, material i equip tècnic-; i l’annex 1 (model de declaració responsable complementària del DEUC), modificant els apartats 3.c i 4.b.

S’ha repassat a més la situació en l’àrea del Mar Roig i el Golf d’Aden que continua sent inestable i així ho qualifiquen les principals navilieres. Des de l’última setmana de desembre i fins al 22 de febrer, segons dades de Alphaliner (plataforma internacional d’informació de la indústria del transport marítim de línia), s’han desviat un total de 1.027 vaixells cap al Cap, amb 505 viatjant cap a l’Oest i 522 en direcció est. En el port de València s’està treballant amb normalitat.

En relació a altres assumptes respectius al negoci, s’ha recordat la celebració de l’Any Nou Xinés i la paralització quasi completa de la producció i activitat comercial del país en un període que comprèn des del 10 de febrer fins al dia 17 del mateix mes -. En el cas de València, s’estima que els seus efectes es començaran a notar sis o set setmanes després d’aquesta data, amb un lleuger descens en el nombre d’escales i de TEU’s de càrrega local d’importació i de transbord en els serveis amb origen Extrem Orient.

Altres assumptes del Consell d’Administració de l’APV

En aquest Consell, el segon celebrat en 2024, s’han tractat a més altres punts ordinaris amb els quals s’ha donat resposta a assumptes relatius a:

Designació de càrrecs en els Consells de Navegació i Port dels ports gestionats per l’APV

En la reunió de hui també s’ha aprovat la renovació de vocals, càrrecs i normes dels Consells de Navegació i Port (CNP) dels ports gestionats per l’APV. Així, pel que respecta a l’Autoritat Portuària de València, s’ha acordat l’actual representació “nata” de l’APV en el Consell de Navegació (CNP) en el director general de l’Autoritat Portuària, Enrique Belda; en el subdirector i cap de Comercial i de Desenvolupament de Negoci, Néstor Martínez; en el subdirector i cap de l’Àrea d’Explotació, Rubén Marín, i en el secretari general, ja que actualment ocupa, Jorge Herrero.

Dins del CNP, l’Autoritat Portuària tindrà dues vocals en el Comitè de Serveis Portuaris i tres vocals en el Comitè de Seguretat, on a més del director general i el cap de l’Àrea d’Explotació de l’APV estarà el cap de Seguretat Industrial, José Luís Pérez Amieva.

Renovació de VPI (València Plataforma Intermodal i Logística) per a donar continuïtat a les activitats ja iniciades

El Consell d’Administració de l’APV ha resolt encarregar a València Plataforma Intermodal i Logística, S.A. (VPI) la “promoció mediambiental de Valenciaport, la col·laboració en la promoció institucional en organitzacions internacionals i en la promoció logística dels ports dependents de l’Autoritat Portuària de València de març a desembre de l’any 2024”.

Aprovació de la modificació parcial de la valoració de terrenys del Port de València

El Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de València ha aprovat la “Proposta de modificació parcial de la valoració vigent en l’àmbit de la zona portuària confrontant amb el barri de Natzaret”. Aquesta modificació i revisió està motivada a fi d’ajustar els valors del terreny a la realitat actual. S’aprova així l’ajust de les superfícies de tres subàrees funcionals de la valoració vigent a conseqüència de la correcció de la DEUP realitzada en 2018. Així mateix, s’assigna un nou valor a cada subàrea funcional, calculat sobre la base de les noves condicions d’ordenació urbanística aprovades (usos assignats a les diferents parcel·les, edificabilitat, etc.)