FINALITZA LA FABRICACIÓ DELS PROTOTIPS DE MAQUINÀRIA DESENVOLUPATS EN EL MARC DEL PROJECTE SEA TERMINALS QUE ES TESTARAN EN NOATUM CONTAINER TERMINAL VALÈNCIA

El projecte europeu SEA TERMINALS, liderat per la Fundació Valenciaport, i en el qual també participen l’Autoritat Portuària de València i Noatum, iniciarà al setembre, en les instal-lacions de Noatum Container Terminal València, diverses proves pilot que posaran a prova el primer prototip europeu de camió de terminal 100% elèctric, produït per Terberg, així com una Reach Stacker i un carretó de contenidors buits, ambdós equipats amb sistemes d’estalvi de combustible i reducció d’emissions de CO2, duts a terme per Hyster (NACCO Materials Handling Group).

PROCEDIMENT D’HOMOLOGACIÓ I DESIGNACIÓ D’EMPRESES INDEPENDENTS DE VALORACIÓ

Resolució de l’Autoritat Portuària de València, per la qual s’inicia el procés d’homologació i designació d’empreses independents que podran realitzar les valoracions que preveu la disposició transitòria deu del Text Refós de la Llei de Ports de l’Estat i de la Marina Mercant, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 2/2011, de 5 de setembre, en l’àmbit de l’Autoritat Portuària de València.