El Port de València treballa amb més de 4.000 trens a l’any gestionats per 10 companyies diferents, a raó de 80 combois setmanals.

L’11% de les mercaderies que s’importen o exporten des de Valenciaport arriben o ixen del port en ferrocarril; un percentatge que és quasi tres vegades superior a la ràtio del que es transporta a Espanya per tren (4%).

La meitat dels 28 milions de tones que es transporten per ferrocarril a Espanya tenen com a origen o destinació algun port.

Valenciaport exerceix de gran aliat del teixit empresarial del seuhinterland per a posicionar els seus productes en qualsevol racó del món d’una forma sostenible i eficaç.

Les millores en les xarxes ferroviàries, com en la línia Saragossa-Terol-València, ja es reflecteix en els trànsits. Si en 2017 la mitjana de trens setmanals era de cinc, en 2021 està per 30 serveis, amb setmana punta de 44 trens de mercaderies setmanals.

L’Autoritat Portuària de València (APV) té els seus ulls posats en el ferrocarril. Els gestors del port pensen en mode tren. És el futur. La prova és que l’APV ha creat la seua pròpia unitat per a gestionar els trànsits ferroviaris a l’interior del Port de València, on ja operen i competeixen 10 companyies diferents, i cosa que és més rellevant, es treballa amb plans d’inversió relacionades amb el tren – per a València i Sagunt – per valor de 238,1 milions d’euros.

“Per a Valenciaport, el tren és bàsic i fonamental perquè des de fa anys estem potenciant-nos com a port de referència al Mediterrani adoptant el tren com a base de la intermodalitat. El ferrocarril és clau en la nostra estratègia de present i futur ja que permet reduir costos en la cadena logística, millorar els serveis que oferim en les terminals i traure càrregues de la carretera per a pujar-les als ferrocarrils. El camió sempre serà la referència de l’agilitat, accessibilitat i ductilitat, però el ferrocarril ens permetrà millorar la connectivitat amb el nostre hinterland peninsular, connectant-lo amb els principals nuclis industrials. El tren quadra en la nostra ruta de descarbonització i en el nostre Pla 2030, zero emissions, i en ell centrarem gran part del nostre esforç inversor”, explica Aurelio Martínez, president de l’APV després d’informar en el Consell d’Administració celebrat aquest matí de les inversions previstes per Valenciaport en ferrocarril per als pròxims anys.

L’ús del ferrocarril com a mitjà de transport de mercaderies està molt lluny encara del camió. Actualment, els productes amb tren mobilitzats a penes representen el 4% del total del transport de mercaderies d’Espanya, enfront d’una mitjana del 18% de la Unió Europea. En el cas de Valenciaport, l’11% dels contenidors import/export que manipula es mouen per ferrocarril (una mica més de 200.000 TEUs), la qual cosa és una clara demostració que l’ús del tren en el Port de València està per damunt de la mitjana espanyola tant per al transport de contenidors com d’automòbils, càrregues no conteneritzades i granels. De fet, respecte a mercaderies conteneritzades desplaçades amb tren, Valenciaport triplica la mitjana espanyola, situada en un 4%.

I esta diferència, a més de ser creixent, es ve mostrant des de fa anys: en 2020 es van gestionar més de 2,6 milions de tones per a ser transportades per ferrocarril. En 2013 està quantitat va ser d’un milió de tones. Però hi ha més, sobre la tirada que tenen els ports cap al ferrocarril. Dels 28 milions de tones que es van transportar en 2018 per ferrocarril, 14,5 (una mica més del 50% del total) ho van fer amb destinació/origen a algun dels 21 ports espanyols dotats amb este tipus d’infraestructura. I d’este total de ports, només set d’ells van acaparar el 90% de la càrrega, destacant de manera significativa els de València, Barcelona i Bilbao on es va gestionar el 56% del total de les tones netes transportades.

Inversions prioritàries

L’objectiu per als pròxims anys de l’APV és continuar incrementant l’ús del tren en el trànsit de mercaderies que arriben i ixen de Valenciaport, d’ací la importància d’escometre les inversions necessàries per a adequar l’accessibilitat ferroviària.

En concret, per als pròxims estan previstes actuacions superiors als 125,5 milions d’euros per afavorir l’accessibilitat ferroviària en el Port de València. Així, el pla d’inversions contempla accions com:

 • Continuar amb la remodelació de la platja de vies del moll Príncep Felip i la seua l’adaptació a l’ample internacional per valor de 8,2 milions d’euros.
 • Remodelació xarxa ferroviària entre molls de Ponent i Costa): 45,4 milions.
 • Adaptació de la xarxa a l’ample UIC entre el Moll de Ponent i Moll de Llevant: 5,4 milions d’euros
 • Electrificació de les vies de la xarxa nord: 5 milions.
 • Per al desenvolupament de la terminal de la Font de Sant Lluís: 15 milions d’euros.
 • Xarxa viària i ferroviària accés terminal nord: 40 milions d’euros.
 • Subministre d’aparells de via per a la remodelació terminal Moll Príncep Felip: 2 milions.
 • Trasllat de Portes Terminal Pública de Contenidors: 2,2 milions.
 • Subministre d’aparells de via per a xarxa viària i ferrocarril entre Moll Ponent i Costa: 2,3 milions d’euros.

Respecte al Port de Sagunt, 97,6 milions d’euros en inversions:

 • Xarxa interior del ferrocarril en el Port de Sagunt: 9 milions d’euros
 • Accés ferroviari al recinte portuari de Sagunt: 20 milions (+10 milions de fons europeus).
 • Millora en la línia Sagunt-Teruel-Zaragoza (en col·laboració amb ADIF) per a seguir amb l’execució de apartadors per a trens de 750 metres: 20,6 milions d’euros.
 • Altres dotacions en la línia Sagunt-Teruel-Zaragoza (a definir en col·laboració amb ADIF): 33 milions d’euros (s’inclouen 2 milions per a l’adaptació dels vials intermodals de Cella, per a donar servei a l’aeroport i a l’àrea logística de Platea.
 • Platja de vies d’accés al Port de Sagunt: 3 milions d’euros.
 • Xarxes viària i ferroviària Obres Pla Director Sagunt: 12 milions d’euro

Al que cal sumar 15 milions d’euros en l’Estació Intermodal Vicálvaro.

Segons el Global Innovation Index, Espanya ocupa el seté lloc del món en Infraestructures, però baixa a la posició 28 quan es refereix a transport ferroviari. Per això, Martínez ha fet una crida per als pròxims anys a les Administracions “per a prioritzar les inversions on hi ha llacunes, com les connexions ferroviàries cap al sud (corredor Mediterrani), la zona del País Basc (Corredor Cantàbric), la doble plataforma per a mercaderies o la interconnectivitat i accessos per tren entre en ports o aeroports”.

En l’últim any, des de Valenciaport han entrat i eixit més de 4.000 trens, a raó d’una mitjana superior als 80 combois setmanals que uneixen les dàrsenes valencianes amb els principals corredors d’Espanya: Madrid Centre (València-Madrid-Lisboa/Sines), Corredor Mediterrani o Corredor Cantàbric Mediterrani (València-Sagunt-Terol-Saragossa-Bilbao/Santander) ; des d’on s’enllaça amb els enclavaments exportadors de tota mena d’indústries com l’automoció (Àvila, Valladolid, Vigo, Palència…), la siderúrgia, graneles, productes agroalimentaris (Granada, Sevilla Extremadura, Ciudad Real) però també altres productes que es transporten a través de trens refrigerats com a productes agroalimentaris o químics.

L’aliança logística entre Valenciaport i la seua hinterland està reforçant el paper de port de referència per al teixit productiu a Espanya, canalitzant una gran part del comerç exterior marítim, clau per a la recuperació de l’activitat econòmica.

El recinte portuari valencià és el primer port espanyol i quart europeu amb millor connectivitat segons el Port liner shipping connectivity index (LSCI) que elabora la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD). D’esta manera, el Port de València torna a ser el quart port europeu en aquest ránking i el vinté a nivell mundial. Valenciaport manté relacions comercials amb quasi 1.000 ports de 168 països diferents. A més, Valenciaport opera amb 98 línies regulars gestionades per 35 companyies navilieres diferents. Una operativitat que posa en valor a Valenciaport com a indústria tractora al servei de la comunitat logística i el teixit empresarial import/export d’Espanya.

“El nostre compromís amb el ferrocarril és evident, tant en els plans d’inversió en intermodalitat i de desdoblament de vies dins del recinte portuari. Però també hem destinat ingressos obtinguts dels nostres clients portuaris per a invertir euros del Port de València en terres de Terol i de Saragossa; per a millorar les connexions ferroviàries amb Aragó, un enclavament estratègic per a la Comunitat de Valenciaport. En este cas, els resultats es van mostrar quasi a l’instant, passat de tot just un parell de trens a la setmana a més de 30; però al final hem de ser conscients que el tren, per l’estructura geogràfica espanyola, sempre competirà amb el camió. I en qualsevol cas, serà l’exportador o l’importador el que decidirà com vol que li porten a casa, a la seua botiga o a la seua fàbrica les seues compres o les seues vendes”, apunta Martínez.

Resultats des del primer minut

La inversió en millora de la xarxa ferroviària està donant resultats conforme avancen les obres. Així es demostra en les obres de la línia Saragossa- Terol- València de l’eix Cantàbric-Mediterrani que avancen a bon ritme i, especialment, en la construcció de huit apartaders de 750 metres de longitud en estacions situades a Aragó i la Comunitat Valenciana. Així, per exemple, amb la posada en servei del tren terra en esta línia s’ha ampliat notablement el trànsit de mercaderies a la setmana. Si en 2017 la mitjana de trens setmanals cap al Port de Sagunt era de cinc, en 2021 està per 30 serveis, amb setmana punta de 44 trens de mercaderies setmanals.

Estos avanços ho posen de manifest les principals navilieres que ja estan incloent en les seues rutes la de València-Terol-Saragossa. En este sentit, MSC va posar en marxa un servei ferroviari dedicat exclusivament al transport reefer (refrigerat) entre València i Saragossa, mentre que CSP Iberian Rail ja té operatiu el seu nou servei ferroviari que uneix el Port de València amb Saragossa, amb una periodicitat inicial de tres rotacions setmanals amb una composició de 56 TEUs cadascuna. A més, la naviliera francesa CMA CGM ultima un nou servei ferroviari entre el recinte valencià i Saragossa, un nou enllaç, part del producte ‘Switch to Rail’ de la companyia, que comptarà amb tres eixides setmanals i permet una flexibilitat significativa per a les mercaderies.

 

Gràfic 1: Trens amb origen/destine Valenciaport. El 80% dels trens que salen des del recinte portuari valencià tenen destinació Madrid, mentre que el 81% dels trens que arriben a Valenciaport tenen el seu origen a Madrid.