El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de Sepes, ha formalitzat el contracte de les obres per 3,3 milions d’euros

L’objectiu de la ZAL és el de potenciar l’activitat del port de València, mitjançant la instal·lació de gran nombre de proveïdors de serveis i activitats logístiques

València, 29 de junio de 2021.- Les obres per al condicionament de la ZAL del Port de València començaran el mes vinent de juliol i tindran una duració de 10 mesos. El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, a través de Sepes, Entitat Estatal de Sòl, ha formalitzat el contracte de les obres per a la recepció municipal de la ZAL del port de València, amb la Unió Temporal d’Empreses, Edificació Logística, Industrial i Terciària, S.L. – Àries Infraestructures, S.A. per un import de 3,3 milions d’euros.

Les obres, corresponen al text refós del projecte de mesures correctores per a la recepció municipal de la ZAL del Port de València, aprovat amb data 30 abril de 2020 per l’Ajuntament de València.

Addicionalment, s’han formalitzats els contractes de les consultories corresponents a la direcció facultativa, el control de qualitat, seguretat i salut de les obres per un import global de 200.490 euros. Amb l’execució d’estes obres i la seua recepció municipal, es consolidarà per a la ciutat un espai que serà un motor econòmic per a tota la regió.

La ZAL del port de València

L’actuació Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) del port de València es va desenvolupar en funció del conveni de col·laboració subscrit el 23 de juny de 1998, entre la Generalitat Valenciana, l’Ajuntament de València i Sepes.
L’àmbit sobre el qual s’ha desenvolupat la ZAL té una superfície de 72 hectàrees, dels quals 683.232 m² pertanyen pròpiament a la ZAL i la resta està destinada als accessos ferroviaris al port de València.

L’objectiu del desenvolupament de la ZAL és el de potenciar l’activitat del port de València, a través de la instal·lació de gran nombre de proveïdors de serveis i activitats logístiques en el seu entorn immediat, fomentant així l’activitat econòmica de la Ciutat de València i, per la seua influència, la de tota la Comunitat Valenciana.

La inversió realitzada fins al moment per MITMA, a través de l’Entitat Estatal de Sòl, ascendeix a 133 milions d’euros.

Empreses per a la ZAL

En este sentit, cal assenyalar que el Consell d’Administració de València Plataforma Intermodal i Logística (VPI Logística) va aprovar l’adjudicació de quatre pomes o parcel·les de la Zona d’Activitats Logístiques (ZAL) a les empreses Grup Raminatrans, QA Pimba, MSC i Medlog Ibèria, signatures que van presentar les seues ofertes i van optar al dret de superfície per a desenvolupar els seus projectes empresarials en les instal·lacions de la plataforma logística. L’adjudicació de VPI Logística (empresa participada per l’Autoritat Portuària de València en un 98,4% del capital) està condicionada a la finalització de les obres i la recepció del condicionament dels terrenys per part de l’Ajuntament de València.