València, 20 de març de 2020.- La Unitat Militar d’Emergències (UME) ha desenvolupat les labors de desinfecció preventiva en les instal·lacions del Port de València, un recinte considerat estratègic per la seua capacitat de proveïment a la xarxa sanitària i a establiments distribuïdors de productes de primera necessitat.

El desplegament de la UME en el Port de València s’ha desenvolupat en diverses franges horàries de dos dies i ha tingut per objectiu desinfectar determinades àrees estratègiques de Valenciaport. En concret, entre el dimecres i el dijous l’UME ha treballat en la desinfecció de les àrees d’identificació i de descans de viatgers de les terminals de passatgers de Transmediterránea i Balearia, en les terminals de contenidors (especialment, allí on hi ha moviments de persones i/o de treballadors i transportistes) i  en àrees estratègiques de la seu de l’Autoritat Portuària de València com la reguarda de policia portuària, el Centre de Control d’Emergències, aparcaments, despatxos, escales, baranes i zones comunes.

Estes labors de desinfecció del Port de València, com altres dutes a terme el diferents enclavaments considerats estratègics per a la gestió de la pandèmia provocada pel coronavirus, tenen una funció preventiva.

Els treballs de càrrega i descàrrega de mercaderies, líquids, granels, contenidors i càrrega rodada dels tres ports que gestiona l’Autoritat Portuària de València (València, Sagunt i Gandia) s’estan desenvolupant amb absoluta normalitat des que van sorgir les primeres informacions relacionades amb el coronavirus; si bé, s’han incrementat les garanties des de la declaració de l’estat d’alarma.

Reconeixement als professionals

Valenciaport és una baula fonamental de la cadena logística i de proveïment de productes industrials, béns de consum i de productes de primera necessitat que garanteix el correcte funcionament de les empreses i de l’economia espanyola. A esta normalitat en els treballs portuaris i logístics estan contribuint amb una professionalitat encomiable tots els agents, operadors, empreses i persones de les més de 800 empreses i institucions públiques que desenvolupen la seua activitat amb, i en el port; ja siga de manera presencial i física o interconnectades amb els serveis telemàtics de l’Autoritat Portuària de València.