L’Autoritat Portuària de València (APV) accelera els tràmits de comptabilització i pagament de les factures per a escurçar el període de pagament a proveïdors contribuint així a atenuar els efectes negatius d’esta pandèmia, en la mesura que siga possible.

València, 19 de març de 2020.- A causa de les circumstàncies actuals en relació amb la pandèmia ocasionada pel coronavirus COVID-19, i seguint les mesures de prevenció de contagis recomanades per les Autoritats Sanitàries, l’Autoritat Portuària de València (APV) ha establit els mecanismes interns necessaris per a tramitar les factures amb la major celeritat.

L’objectiu és realitzar pagaments setmanals fins que finalitze l’estat d’alarma a fi de minimitzar les dificultats de tresoreria que pogueren tindre els proveïdors o prestadors de serveis de l’Autoritat Portuària.

Esta mesura serà efectiva a partir de la setmana vinent.