El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) estabilitza el seu creixement amb una pujada del 4,14% al desembre

Este augment continua amb la tònica dels últims cinc mesos de l’any, on els increments mensuals han sigut més moderats que en el període gener-juliol

En l’últim any, el VCFI ha crescut un 185,5% fins a situar-se en els 4.063,59 punts al tancament de 2021

L’alta demanda de trànsit portuari, el preu del combustible marítim i la congestió en alguns recintes han marcat el final de 2021

L’Índex puja un 1,21% en el Mediterrani Occidental i un 2,95% en el Llunyà Orient

La flota ociosa aconsegueix al desembre el 0,6% del total d’unitats actives

València, 14 de gener de 2022.- El Valencia Containerised Freight Index (VCFI), l’indicador que mesura la tendència i evolució de costos del transport de contenidors per mar des del Port de València, ha tancat l’any amb un creixement al desembre del 4,14% respecte al mes anterior. Esta pujada continua amb la tònica dels últims cinc mesos de l’any, on els increments mensuals han sigut més moderats que en el període gener-juliol. Així, el VCFI ha aconseguit un valor de 4.063,59 punts al tancament del 2021, acumulant un increment 185,5% respecte a desembre de 2020, mentre que des de l’inici de la sèrie al gener de 2018 l’augment ha sigut del 306,36%.

L’alta demanda del trànsit portuari, el preu del combustible marítim i la congestió en alguns recintes estatunidencs han marcat el final de 2021. El VCFI puja en totes les àrees geogràfiques-aexcepció d’Europa Atlàntica- entre les quals destaquen l’increment del 1,21% en el Mediterrani Occidental i del 2,95% en el Llunyà Orient.

Un mes més, la demanda de productes i serveis continua amb la mateixa tendència creixent que en els mesos anteriors, la qual cosa es reflecteix en el transport marítim que ha experimentat un augment en els seus nivells, provocat fonamentalment pel creixement dels trànsits en els ports xinesos. De fet, este fort empenyiment de la demanda, especialment en els tràfics d’importació en contenidor dels Estats Units -aexcepció dels vehicles de motor i les seues parts a causa de la crisi dels semiconductors- està tenint un impacte directe sobre l’activitat marítima global.

Front a este escenari, les navilieres estan emprant tots els vaixells disponibles de manera que la flota comercialment inactiva continua mantenint-se en mínims. Així, a mitjan del mes de desembre les dades oferides per Alphaliner van comptabilitzar 48 portacontenidors inactius amb 149.386 TEU que representen un 0,6% del total d’unitats actives, mostrant un lleuger descens respecte al nivell de novembre quan es van aconseguir 164.540 TEU de flota ociosa.

Un altre aspecte clau a l’hora d’entendre l’evolució en el preu dels nolis per la seua influència directa sobre els costos operatius de les navilieres és el preu del combustible. Així, segons les dades oferides per Ship&Búnquer relatius al cost del bunkering (proveïment de carburant de vaixells en mar) en els 20 principals ports del món, el preu mitjà del combustible IFO 380 (Intermediate Fuel) s’ha situat en 480,50$ al desembre enfront de 455,50$ del mes anterior, la qual cosa representa un increment del 5,48%. De la mateixa manera, el VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) ha augmentat un 8,18%, ja que al novembre el valor estava en 585,50$ per tona mentre que al desembre ha aconseguit els 633,50$.

Quant a l’anàlisi de les diferents àrees que componen el VCFI, el creixement ha sigut la tendència general en totes les zones amb l’excepció d’Europa Atlàntica, els nolis de la qual han disminuït en un 10,78% en comparació amb novembre. Els majors ascensos de l’Índex s’han produït en Àfrica Costa Oriental (10,70%), Llatinoamèrica Pacífica (8,23%), Països Bàltics (7,78%), els EUA i el Canadà (5,31%) i Centreamèrica i Carib (4,59%).
En este augment del VCFI en la majoria de les àrees, a més dels factors anteriorment citats, també continua influint la congestió portuària. En este sentit, les xifres oferides per la Marine Exchange Southern Califòrnia indiquen que a meitat de desembre es van observar 101 portacontenidors retinguts en els ports de Los Angeles-Long Beach.

VCFI Mediterrani Occidental

Pel que respecta al subíndex del Mediterrani Occidental el mes de desembre, el VCFI reflecteix un increment del 1,21% respecte al mes anterior, situant-se en 2.117,25 punts i acumulant un creixement del 111,73% des de l’inici de la sèrie en 2018. En esta àrea, cal destacar l’augment continuat en els trànsits que van des de Valenciaport al Marroc, que se situen fins i tot per damunt dels nivells aconseguits en el 2019 i 2020. De la mateixa manera, les xifres d’exportació des de Valenciaport a Tunísia han crescut en l’últim mes, superant també els valors d’anys anteriors. Per contra, els trànsits des del recinte valencià a Algèria han disminuït durant l’últim mes, situant-se en un nivell inferior al dels anys precedents.

VCFI Llunyà Orient

En l’àrea del Llunyà Orient s’observa un augment del 2,94% fins a aconseguir els 3.742,98 punts. El VCFI en esta zona ha crescut un 274,30% des de gener de 2018. En esta pujada, a més dels factors comuns a la resta de regions, també cal assenyalar els trànsits de Valenciaport amb els països d’esta àrea. En este sentit, cal destacar un increment en els fluxos d’exportació de Valenciaport amb la Xina, el principal soci comercial i el mercat més important del Llunyà Orient. En l’últim període de l’any ha sigut determinant el comportament de la demanda de béns que té un component clarament estacional, marcat per les festivitats del Nadal i la proximitat de l’Any Nou Xinés, data d’especial importància per la seua influència directa en el dinamisme del comerç internacional.

Si desitgen llegir l’informe complet, poden consultar aquest enllaç