El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) aconsegueix els 3.902,15 punts, amb un creixement del 4,23% al novembre

Des d’agost els increments del VCFIsón més moderats als mesos anteriors, especialment entre març i juny respecte les pujades en estos períodes van ser de dos dígits.

Per àrees, el subíndex del Mediterrani Occidental reflecteix una caiguda del 1,78% respecte al mes anterior, mentre que, en el Llunyà Orient, s’han reduït un 1,31%.

En este mes de novembre, també cal destacar el descens dels preus dels combustibles, tant el petroli como el bunkering (proveïment de carburant de vaixells en la mar).

La flota ociosa se situa en 57 vaixells amb un total de 164.540 contenidors.

El Valencia Containerised Freight Index (VCFI), l’indicador que mesura la tendència i evolució de costos del transport de contenidors per mar des del Port de València continua un nou mes amb el corrent alcista dels últims temps amb un creixement del 4,23% el mes de novembre per a situar-se en els 3.902,15 punts. Si bé, cal ressaltar que des d’agost els increments són inferiors als mesos anteriors, especialment entre març i juny quan les pujades en aquests mesos van ser de dos dígits i per damunt del 15% en tots ells.

Des del punt de vista de la demanda, s’observa una lleugera pèrdua en l’impuls de mercaderies a nivell global. Prova d’això és la recent lectura a la baixa del Goods Trade Barometer, elaborat per l’Organització Mundial del Comerç (OMC), en el qual es destaca una caiguda més pronunciada en els índexs relatius als productes d’automoció i els components electrònics, associat als problemes que estan patint en els aprovisionaments determinades cadenes de subministrament. No obstant això, pel que fa al trànsit global de contenidors i segons les estimacions del RWI/ISL Contenidor Throughput Index per al mes d’octubre (última dada disponible), s’observa una evolució positiva i, malgrat que la intensitat del canvi ha anat variant al llarg dels mesos, des del mes d’abril persisteix en la senda alcista.

D’altra banda, l’oferta de capacitat en el mercat continua sent elevada, emprant les navilieres tots els vaixells disponibles, de manera que la flota comercialment inactiva es manté en nivells mínims. Així, el mes de novembre s’observen 57 vaixells ociosos, amb un total de 164.540 TEU (contenidor estàndard de 20 peus) que representen un 0,7% sobre el total de flota activa i que mostren un increment respecte al nivell de flota ociosa existent a l’octubre.

Un altre aspecte per esmentar és el preu mitjà del barril de cru de Brent europeu, el qual ha disminuït en un 2,39%, durant el mes de novembre respecte al mes anterior, passant de 83,54$ el mes d’octubre a 81,54$ al novembre. Este descens és més marcat en els preus del combustible marí, atés el preu del bunkering en els 20 principals ports del món, segons les dades oferides per Ship&Búnquer, el preu mitjà del combustible IFO 380 (Intermediate Fuel) ha passat de 515$ a l’octubre a 455,50$ al novembre, el que representa una baixada del 11,55%. D’igual manera, el VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) ha disminuït en 7,64% passant de 634$ el mes d’octubre a 585,50$ per tona durant el mes de novembre, trencant d’esta manera amb la tendència creixent mostrada en la major part de l’any 2021.

Pel que respecta a l’anàlisi de les àrees que componen el VCFI, s’observen comportaments dispars en l’evolució dels nolis al novembre. Així doncs, cal destacar que les àrees d’Europa Atlàntica i Països Bàltics s’han mantingut estables mentre que, per primera vegada en diversos mesos, trobem tres zones que experimenten una lleugera disminució en els seus preus d’exportació. En concret, estes són el Llunyà Orient (-1,31%), el Mediterrani Occidental (-1,78%) i Orient Mitjà (-1,10%). D’altra banda, destaca l’increment en el preu en les zones geogràfiques d’Àfrica Costa Oriental (8,60%), Centreamèrica i el Carib (11%) o Llatinoamèrica Pacífica i, els EUA i el Canadà. En este punt, cal remarcar que la congestió portuària continua sent present, encara que amb unes certes disparitats. Així, mentre que per al conjunt dels ports asiàtics ha disminuït durant novembre, els ports estatunidencs dels Àngels-Long Beach ja a la meitat del mes de novembre havien superat el seu propi rècord, amb més de 86 vaixells de càrrega en espera i una mitjana de temps superior als 18 dies.

Mediterrani Occidental

Respecte al sub-índex del Mediterrani Occidental per a novembre, s’observa una caiguda del 1,78% respecte a octubre fins a aconseguir l’Índex els 2.091,97 punts, el doble que just fa un any al novembre de 2020. Pel que respecta als trànsits des de Valenciaport, s’observa un augment continuat en els trànsits que van fins al Marroc, situant-se fins i tot per damunt dels nivells aconseguits en el 2019 i 2020. En referència a Algèria, i si bé els trànsits des de Valenciaport han disminuït durant l’últim mes, les cotes també són superiors als anys anteriors. Pel que respecta a Tunísia, els nivells d’exportació des de Valenciaport s’han acrescut en l’últim mes, d’esta manera, i encara que se situa per davall del marge aconseguit en el 2020, la xifra està per damunt del valor per al 2019.

Llunyà Orient

Pel que fa al Llunyà Orient, el mes de novembre s’han reduït els nolis en un 1,31% segons el VCFI, situant-se en els 3.636,15 punts. Una xifra que quasi triplica el valor de l’índex respecte al mateix mes de l’any anterior. De fet, malgrat aquest descens, els nolis acumulen ja un creixement del 263,62%. En este sentit, cal destacar una disminució en els fluxos d’exportació de Valenciaport a la Xina, mercat més important dels que formen esta àrea, amb una xifra fins i tot inferior a l’any 2019 i 2020. Al mateix temps, segons assenyalen des d’Alphaliner, la congestió portuària s’ha estabilitzat per al conjunt de ports xinesos i, a pesar que continua sent un factor important que continua causant una baixa fiabilitat en el schedules de les navilieres, ha reduït els seus nivells, la qual cosa està facilitant una major disponibilitat d’espai en els vaixells, donant una certa pausa al ritme creixement dels últims mesos.

Si desitgen llegir l’informe complet, poden consultar este enllaç