El Consell Jurídic Consultiu dóna llum verda al Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València

El projecte dotarà a la zona portuària limítrofs amb Natzaret de nous espais verds, terciaris i esportius com el Parc de Desembocadura o la ciutat esportiva del Levante U.D.

Amb este pla, l’Autoritat Portuària de València (APV)dedicarà 230.000 metres quadrats de sòl portuari per a ús de la ciutadania, equivalent a més de 40 camps de futbol

Un pas més perquè la ciutat de València, i especialment el barri de Natzaret, compte amb nous espais que reforcen el valor de la zona al servei de la ciutadania com el Parc de Desembocadura o la Ciutat Esportiva del Levante U.D. El Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana ha donat el vistiplau al Pla Especial de la Zona Sud 1 del Port de València que dotarà a esta zona de la ciutat de nous espais verds, terciaris i esportius, una actuació que dinamitzarà l’economia de la zona i la regeneració urbana i social del barri de Natzaret.

Este pla és de gran transcendència per a la relació de la ciutat de València amb el seu port, atés que contempla la dedicació per a ús ciutadà d’una àrea de 230.000 metres quadrats de terrenys portuaris, una superfície equivalent a més de 40 camps de futbol.

El Pla ja ha sigut aprovat de manera provisional pel ple de l’Ajuntament. Ara, i després del vistiplau del Consell Jurídic Consultiu, el projecte serà vist en la sessió informativa prèvia de la Comissió Territorial d’Urbanisme, últim pas anterior a la signatura i publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana. Precisament serà demà quan esta Comissió Informativa informe sobre el projecte.

Este Pla Especial, que s’emmarca en el Document de Delimitació d’Espais Portuaris (DEUP) del Port de València, trasllada i defineix de manera detallada els detalls de l’acord específic que van aconseguir l’Ajuntament de València i l’APV que va ser aprovat al febrer de 2017. El Pla estableix les condicions d’ús i de parcel·la i edificació de les zones d’ordenació que es delimiten i que inclouen:

Àrea 1, Parc de Desembocadura del Túria: 86.296,08 m²

Configurat aigües avall del Pont de Drassanes, inclou el nou parc de l’ordenació estructural i el vell llit del Túria, hui canalitzat, amb una extensió total de 86.296,08 m².

Àrea 2, Ús Terciari: 18.454,04 m²

Situada aproximadament en l’emplaçament de les antigues instal·lacions de ARLESA (després MOYRESA, i en la seua última etapa també conegudes com BUNGE) es destina a ús terciari, i en el seu cas també dotacional, amb una extensió de 18.454,04 m². El conjunt de l’àrea terciària i dotacional múltiple s’integra en la trama urbana de Natzaret i recau al Parc de Desembocadura del Jardí del Túria.

Àrea 3, Dotacional esportiva: 98.940,17 m²

Àrea dotacional esportiva i d’espai lliure d’una extensió de 98.940,17 m². Este equipament esportiu ocupa parcialment la zona verda existent al sud (Parc de Natzaret Sud) i representa la recuperació de l’emplaçament d’una dotació esportiva, una frontera verda entre l’activitat portuària i el Barri de Natzaret, i també un centre dinamitzador d’usos i activitats vinculades a l’oci i a l’esport.

El planejament ordena esta àrea, a priori, en dues parcel·les urbanístiques diferenciades amb la finalitat de facilitar la seua gestió i execució posterior:

Una primera parcel·la que ocupa pràcticament la totalitat de l’àmbit de l’àrea, amb una superfície de sòl de 94.999,66 m² el destí principal del qual serà el d’allotjar instal·lacions de caràcter esportiu a l’aire lliure. En ella es preveu la possibilitat de situar edificacions vinculades a l’ús principal, així com altres construccions auxiliars de suport. En la parcel·la d’ús ZV-DP se situa l’immoble protegit pel planejament general, edifici “Benimar”, que es troba inclòs en l’Inventari d’edificis conjunts i elements d’interés arquitectònics del municipi de València. L’equipament esportiu previst que incloga esta àrea haurà d’executar les obres de rehabilitació de l’edifici Benimar.

La segona parcel·la disposa d’una superfície de 3.940 m² per a situar un equipament esportiu cobert.

Àrea 4, Equipament Marblau: 2.246 m²

L’ordenació del pla incorpora l’equipament existent situat al carrer Algemesí, en funcionament en l’actualitat, gestionat per l’Ajuntament de València a través d’una concessió d’ús per a centre de joventut, universitat popular i museu de l’horta en l’antic balneari Marblau. La superfície destinada a esta àrea és de 2.246 m².

Àrea 5, Parc Sud de Natzaret: 8.375,86 m²

Àrea situada en la vora meridional de l’àmbit, amb una extensió de 8.375,86 m². Els criteris aplicats per a este àmbit busquen superar la percepció de tram final i tancat del barri de Natzaret. L’ordenació proposa dues zones verdes independents i separades per un vial que des del Carrer d’Algemesí discorre paral·lelament al capdavant exterior meridional del dotacional esportiu cobert per a donar accés a una nova àrea d’estacionament.

Corredor verd

El Pla Especial Natzaret Est inclou un corredor verd ciclista i per als vianants que enllaça el Parc de Desembocadura amb l’actual corredor que, discorrent per la Zona d’Activitats Logístiques, ve a connectar amb les zones de la Punta i Pinedo, amb l’objectiu de millorar la continuïtat i les dimensions del corredor verd que circumda Natzaret pel nord-est, enllaçant tots els poblats marítims des de la Malva-rosa fins a la Punta i Pinedo. Este carril bici tindrà un ample mínim de 2,50 metres segregat de la calçada i de l’àmbit per als vianants.