Atenció telemàtica i garanties en la prestació de serveis essencials

Servei de Registre

Terminis en Procediments Administratius

València, 16 de març de 2020

Atenció telemàtica i garanties en la prestació de serveis essencials

L’Autoritat Portuària de València (APV) atendrà, des de demà dimarts 17 de març, tots els serveis habituals que presta a la Comunitat Portuària i a la ciutadania en general, de manera telemàtica.

L’APV, seguint les indicacions de les autoritats competents ha habilitat les eines informàtiques necessàries perquè els seus empleats, tècnics i directius puguen treballar des dels seus respectius domicilis, en horari habitual i atenent el 100% de quants serveis es demanden des del sector logístic-portuari.

És voluntat de l’APV que el tracte personalitzat diari i l’atenció als usuaris es ressenta el mínim possible pel que s’han adoptat les mesures tècniques necessàries per a adaptar les atencions de l’APV a les circumstàncies, per tots conegudes.

A més de l’atenció telemàtica (teletreball) diàriament hi haurà un directiu/a d’esta Autoritat Portuària en les oficines centrals del port de València per a atendre directament i de manera presencial qualsevol imprevist que poguera sorgir.

Cas de ser imprescindible, l’accés a la seu de l’APV serà a través de la reguarda de la Policia Portuària (Fase IV); i per a qualsevol eventualitat estarà disponible el telèfon de l’Autoritat Portuària de València: 963939500

Els serveis de Policia Portuària, Centre de Control d’Emergències i Manteniment – com sempre – estaran operatius les 24 hores del dia.

Servei de Registre

D’altra banda, a causa de la situació excepcional en la qual estem immersos i tenint en compte que el Reial decret 463/2020 que declara l’Estat d’Alarma (i) limita el trànsit de persones excepte per determinades causes justificades (entre les quals no consta presentar documents en l’Administració) i (ii) suspén el còmput de terminis administratius, entre altres mesures, es procedeix a suspendre a partir de hui 16 de març a les 14 hores el servei presencial de registre d’entrada i eixida.

Referent a això:

1/ Qualsevol interessat que vulga presentar algun escrit davant l’Autoritat Portuària ha d’utilitzar la nostra Seu Electrònica (https://valenciaportse.gob.es) o la carpeta ciutadana.

2/ Els documents d’eixida es remetran per mitjans electrònics degudament signats electrònicament però sense el registre d’eixida als seus destinataris.

Procediments administratius

Com ja s’ha assenyalat el Reial decret 463/2020 suspén els termes i interromp els terminis per a la tramitació dels procediments d’aquest Organisme. El còmput dels terminis es reprendrà en el moment en què perda vigència el citat Reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d’aquest.