Les noves funcionalitats del Gestor de Posicionats (GESPOS) de ValenciaportPCS facilitaran la logística i permetran un millor aprofitament de les zones d’inspecció del PCF

Esta nova optimització va ser tractada i consensuada en l’última reunió del Grup de Treball Serveis Oficials d’Inspecció-PCF de la Marca de Garantia

La nova optimització de la plataforma digital ValenciaportPCS millorarà l’operativa logística i l’aprofitament dels espais disponibles en el Lloc de Control Fronterer (PCF) del Port de València. Este avanç tecnològic en una zona d’activitat amb gran demanda oferirà una millora competitiva a totes les empreses que realitzen la seua activitat en este centre. Un pas més en l’aposta per la digitalització i la millora contínua, un eix estratègic de l’Autoritat Portuària de València (APV), amb la finalitat de facilitar l’activitat de la comunitat logística i marítima que realitza la seua labor en el recinte portuari.

Estas noves funcionalitats del Gestor de Posicionats (GESPOS) de ValenciaportPCS augmentaran la rendibilitat dels espais en les actuals instal·lacions del PCF. L’actualització aporta visibilitat en temps real sobre els espais disponibles i ofereix una visió completa de la capacitat del PCF. D’esta manera, en tramitar les sol·licituds de cites de posicionat de contenidors per a la revisió de mercaderia, la plataforma tecnològica mostrarà un calendari amb els buits disponibles tots els dies i en cadascuna de les zones d’inspecció dins del PCF (productes d’origen animal, productes vegetals, productes d’origen no animal, etc.).

El calendari es mostrarà tant en la zona pública de ValenciaportPCS, com en la zona privada amb usuari registrat, mostrant-se com a “Disponibilitat PCF València”. En la zona pública només es mostrarà el calendari sense permetre realitzar cap acció, no obstant això, com a usuari registrat sí que es permetrà fer clic sobre una zona d’inspecció i després de realitzar això s’obrirà una sol·licitud de posicionat estesa amb la data emplenada, el lloc d’inspecció emplenat i l’organisme seleccionat. Esta optimització en ValenciaportPCS facilitarà l’activitat de les empreses que operen en el PCF i permetrà aprofitar més la capacitat i augmentarà l’eficàcia per als usuaris.

En el Lloc de Control Fronterer els Serveis d’Inspecció en Frontera realitzen les oportunes inspeccions sanitàries, veterinàries i de qualitat, a fi de garantir que els productes procedents de tercers països, tant destinats al consum humà com al no humà, accedisquen al mercat comunitari amb les garanties exigibles.

ValenciaportPCS és una de les primeres plataformes tecnològiques o Port Community Systems del món. A través d’esta ferramenta operen prop de 1.100 empreses i organismes públics que desenvolupen la seua activitat en els ports de València, Sagunt i Gandia. Cada dia gestiona més de 300.000 missatges intercanviats.

Consensuada en la Marca de Garantia

Precisament, esta nova optimització del Gestor de Posicionats (GESPOS) de ValenciaportPCS va ser tractada i consensuada en l’última reunió del Grup de Treball Serveis Oficials d’Inspecció-PCF de la Marca de Garantia del Port de València; on a més es van abordar una altra sèrie de propostes. Així, es va informar sobre la declaració de Presa de Mostres de Sanitat Exterior per a la importació o introducció de productes de consum o ús humà, incidint en l’obligatorietat que estiga signada digitalment per part dels operadors econòmics.

Es va recordar la normativa que afecta la importació de plantes sobre les mesures per a evitar la introducció i la propagació del bacteri Xylella fastidiosa dins de la Unió Europea. En este sentit, es va recomanar consultar la web oficial de la Comissió Europea per a accedir a la informació actualitzada a cada moment, així com a la llista de tercers països que han comunicat correctament el seu estatus fitosanitari.

Finalment, es van explicar els errors més freqüents que es detecten en la tramitació d’expedients de Sanitat Vegetal. L’objectiu es que no es produïsquen estes incidències des de l’origen, i evitar d’esta manera, tant als operadors econòmics com als Organismes d’inspecció, les gestions complementàries posteriors que comporten la seua resolució.

La Marca de Garantia del Port de València és un sistema de qualitat integral liderat per l’Autoritat Portuària de València (APV), un instrument pioner i innovador al servei de la comunitat portuària i de la qual formen part els agents públics i privats que intervenen en les activitats que es realitzen en els recintes portuaris. La Marca de Garantia, que compta amb diversos Grups de Treball, actua com un fòrum d’anàlisi i debat de les mesures de millora per a l’optimització dels processos del recinte portuari.