Valenciaport preveu duplicar el seu trànsit ferroviari en els pròxims cinc anys

En els últims 5 anys, l’APV ja ha duplicat el seu tràfic ferroviari que, actualment, representa el 8% del trànsit de contenidors de import-export.

En 100 dies, període que porta l’APV assumint la gestió dels trànsits ferroviaris, s’han mogut 1.000 trens en el port de València.

València, 15 d’octubre de 2019.- L’Autoritat Portuària de València (APV) s’ha marcat com a objectiu duplicar el seu trànsit ferroviari en els pròxims cinc anys. Així ho ha assenyalat Néstor Martínez, director d’explotació de l’APV, en l’acte commemoratiu del tren número 1.000 gestionat directament per la institució portuària. Esta xifra s’ha aconseguit en els primers 100 dies des que l’APV assumira els serveis de gestió de la circulació ferroviària a l’interior del port.

“Hui és un dia important perquè suposa la culminació d’un procés al qual hem assistit en els últims anys, el de la liberalització de la gestió ferroviària, que ens ha permés donar-li un impuls molt important a aquesta mena de trànsits”, ha assenyalat Néstor Martínez. “La liberalització d’este servei va suposar una aposta molt decidida per part de l’Autoritat Portuària de València per incrementar este tràfic per dues raons fonamentals: la primera d’elles, la versatilitat d’este tràfic per als nostres clients i, la segona, la reducció del nivell de contaminació amb altre tipus de transport. Per a poder assumir este tràfic hem format a personal propi i, en l’actualitat, ja treballen 10 persones en este nou servei”.

Tal com ha explicat el director d’explotació de l’APV, en els últims cinc anys, Valenciaport ha duplicat el seu tràfic ferroviari. En concret, en 2013, el port de València va manipular 990.000 tones amb tren, xifra que s’eleva fins als 1,82 milions de tones amb què es va tancar l’exercici 2018 i les previsions per a 2019 són positives amb un total de tones mogudes pròxim als 2 milions. “Actualment, el 8% dels contenidors de import-export que manipulem es mouen en ferrocarril. En els pròxims cinc anys volem tornar a duplicar el tràfic ferroviari i, per a això, estem escometent inversions per a adequar les infraestructures. Prova d’això és la inversió realitzada en la línia València-Saragossa, l’adequació de les vies en la terminal de Cosco per a poder acollir trens de fins a 750 metres de longitud, o l’accés ferroviari al port de Sagunt”, ha indicat Néstor Martínez.

Tràfics i infraestructures ferroviàries

En l’actualitat, el port de València disposa de dues vies per a acollir trens de fins a 750 metres en la terminal d’APM i quatre vies més en la terminal de Cosco que es prolongaran per a poder acollir combois d’esta longitud. Valenciaport va inaugurar el seu propi Centre de Control Ferroviari en 2018, un edifici alçat en la zona sud del port des del qual es gestiona el trànsit que generen les 10 companyies ferroviàries que ja disposen d’autorització per a treballar en el recinte portuari. Es tracta d’Acciona Rail, Comsa Rail, Continental Rail, Logitren, Renfe, Tracción Rail, Lowcost Rail, Transfesa Rail, Transitia Rail i Captrain.

En l’actualitat, el port de València registra una mitjana de circulacions de trens que està per damunt de les 70 unitats setmanals. Són combois que el port rep i expedeix amb qualsevol destinació o origen nacional; ja siga directament o amb escala prèvia en l’estació de Font de Sant Lluís.

En 2018 van entrar/van eixir del port de València 3.626 trens, 461 dels quals van ser connexions directes entre la terminal d’origen/destí i el punt d’arribada o partida del territori espanyol que corresponguera. A tancament del mes d’agost d’enguany, ja s’havien rebut 2.873 trens.

Els enllaços ferroviaris habituals del port de València són els que enllacen el recinte amb Madrid, Bilbao, Saragossa i Jundiz; punts que coincideixen amb els enclavaments de major rellevància per a la generació de càrregues amb destinació o origen Valenciaport.