El tràfic total de contenidors va disminuir al març un 9,83% en el mes d’a causa de la caiguda del tràfic de contenidors buits, que es va contraure un 26,32%.

En les operacions import/export, Valenciaport tanca el mes de març – el primer mes afectat de ple per la crisi del coronavirus amb un increment de les exportacions pròxim al 3% (+2,86%)

Amb 6,63 milions de tones, el tràfic total disminueix un 6,71% al març.

El tràfic de contenidors es redueix un 4,09% en l’acumulat fins al mes de març, afectant més els contenidors buits (-12,97%) que als plens, que només cauen un 1,07%, mantenint un creixement interanual de trànsits totals (contenidors i granels) del 3,32%.

València, 17 d’abril de 2020.- Valenciaport no ha interromput la seua activitat durant el mes de març; el primer mes afectat íntegrament per la crisi provocada pel COVID-19. El Port de València va gestionar més de 430.000 contenidors; però esta xifra, comparada amb la de març de l’any anterior va resultar un 9,83% inferior, degut fonamentalment a la caiguda dels tràfics dels contenidors buits (-26,32%). Estos descensos, esperats a causa de la crisi internacional provocada per la pandèmia, contrasten amb un fet rellevant que indica que el port valencià concentra bona part de l’activitat exterior de l’economia espanyola, atés que les exportacions gestionades des de Valenciaport (càrrega de contenidors plens) van créixer en un mes tan crític, un 2,86% respecte al mateix mes de l’any 2019. Encara que encara és ràpid per a extraure conclusions fidedignes d’estes xifres, es pot deduir que davant la incertesa de la conjuntura actual, les empreses valencianes i espanyoles que configuren el hinterland de la dàrsena valenciana han decidit anticipar els seus lliuraments a mercats internacionals al mes de març.

Amb tot, el tràfic de contenidors del mes es contrau un 9,83%, amb un moviment total de 434.241 TEU. No obstant això, cal destacar que la comparativa es realitza amb març de 2019, mes que va suposar el tercer millor registre mensual de l’exercici anterior amb tràfics molt per damunt de la mitjana anual. Així i tot, la raó fonamental d’este descens se situa en l’alentiment dels contenidors buits que al març cauen un 26,32%.

Pel que respecta al tràfic total, durant el mes de febrer, els tres recintes gestionats per l’Autoritat Portuària de València (APV) – València, Sagunt i Gandia- han canalitzat un total de 6.627.819 tones, xifra que representa una disminució del 6,71% respecte al mateix mes de l’any anterior. La contracció del comerç exterior (-3,75%) és molt menys aguda que la del trànsit marítim que aquest mes retrocedeix un 9,94%.

Dades acumulades

Segons les dades del butlletí estadístic de l’APV del mes de març, Valenciaport ha manipulat un total de 9.069.014 tones durant el primer trimestre de l’any, un 2,11% menys que durant el mateix període de l’any anterior. El comerç exterior de mercaderia general disminueix un 2,32% fins a un total de 6.006.146 tones. En concret, les importacions augmenten un 0,30%, destacant especialment les dades de tràfic procedents de França (+23,18%) i dels Estats Units (+8,04%).  Per contra, les exportacions decreixen un 4,06%, si bé es mantenen en xifres positives els enviaments als Estats Units (+0,63%), el Marroc (+31,98%) i Algèria (+3,46%). El trànsit global, per part seua, baixa un 2,39% durant el primer trimestre de l’any.

Quant al tràfic de contenidors, fins al mes de març Valenciaport ha canalitzat 1.302.093 TEU, xifra que suposa una reculada del 4,09% respecte a 2019. Este alentiment afecta en molta menor mesura als contenidors plens, que en conjunt disminueixen un 1,07%. En concret, l’exportació descendeix un 0,58%; la importació decreix un 2,53%; i el trànsit baixa un 0,80%. Els n, per part seua, són els que més afectats es veuen per aquesta conjuntura amb una caiguda del 12,97%.

Dades per mercaderies

La mercaderia general no contenitzada ha tancat el primer trimestre de l’any amb un total de 3.463.821 tones i un descens del 0,29%. Per mercaderies, s’observen comportaments dispars en funció dels trànsits. Així, mentre creixen els moviments de productes siderúrgics, amb 592.000 tones (+11,40%); i altres productes alimentosos, amb 251.000 tones (+7,87%); s’incrementa el descens d’automòbils i peces que acumulen una reculada del 15,57% fins a les 382.000 tones. Per unitats, el tràfic d’automòbils descendeix un 15,31% fins a un total de 162.176 vehicles. El tràfic ro-ro, per part seua, disminueix un 2,24% amb 2.967.792 tones.

La mercaderia general en contenidor decreix un 2,40%, amb un trànsit total de 14.633.964 tones. En este epígraf destaquen els trànsits de materials de construcció elaborats, amb 1,26 milions de tones i un avanç del 0,91%; resta de mercaderies, amb 597.000 tones i un augment del 0,49%; i productes químics, amb 503.000 tones i un descens del 5,39%.

Pel que respecta als granels líquids, durant el primer trimestre de l’any Valenciaport ha canalitzat 416.518 tones, un 7,43% més que durant el mateix període de l’any anterior. Per mercaderies, destaca el comportament del gas natural, amb un total de 98.000 tones (+64,58%); els productes químics, amb 81.000 tones (-22,79%); i el fuel, amb 31.000 tones (+11,61%).

Finalment, els granels sòlids es mantenen en xifres negatives, amb un trànsit total de 469.300 tones i un descens del 13,73%. En este epígraf destaquen mercaderies com els cereals i les seues farines que, amb 217.000 tones, retrocedeixen un 7,90%; i els abonaments naturals i artificials que, amb 137.000 tones, disminueixen un 6,60%.

Tràfic de passatgers

Segons les dades del butlletí estadístic de l’APV, el tràfic de passatgers ha retrocedit un 16,93% durant el primer trimestre de l’any, amb un total de 127.073 passatgers. D’ells, 100.787 persones van fer ús de les línies regulars (-16,44%) i 26.286 van recalar a València a bord d’un creuer turístic (-18,78%).

Tràfic per països i àrees geogràfiques

Els cinc països que major volum de mercaderies han canalitzat a través de Valenciaport durant el primer trimestre de l’any han sigut: Espanya, amb 2,44 milions de tones i un augment del 1,47%; els Estats Units, amb 1,83 milions de tones i una alça del 2,75%; Itàlia, amb 1,48 milions de tones i un descens del 6,33%; la Xina, amb 1,35 milions de tones i una reculada del 10,94%; i Turquia, amb 1,25 milions de tones i una contracció del 13,57%. Per àrees geogràfiques, destaca l’àrea del Mediterrani i Mar Negre, amb 5,47 milions de tones (-3,05%); i la del Llunyà Orient, amb 2,09 milions de tones (-10,41%).