València i el seu port es retroben

A principis dels anys 80 l’Autoritat Portuària de València, va començar una política d’harmonització de l’entorn portuari per a fer-ho més pròxim a la ciutat. Una sensibilitat fonamental que gana puixança a mesura que es concreten projectes de col·laboració Port/Ciutat. En aquells 80 es van rehabilitar els antics Coberts i altres edificis històrics de la Dàrsena Interior així com la firma de diversos convenis amb les diferents Administracions, sent el més destacat el conegut com a Balcó al Mar en el 86 que va possibilitar, en 2013, la cessió a la Ciutat de part de la Dàrsena Interior del port.

Les obres executades amb motiu de la 32 America’s Cup, van suposar la creació de nous espais portuaris per a ús ciutadà i esportiu que han possibilitat una de les transformacions Port-Ciutat recents més destacada amb la creació de la Marina de València, gestionada pel Consorci València 2007 en la que s’exerceixen activitats dedicades no sols a la nàutica esportiva sinó també a la restauració, jocs infantils, esdeveniments esportius, culturals etc.

La actuació més ambiciosa del Port i l’Ajuntament: el Pla Especial de Natzaret.

Actualment, en el cas de València i respecte a l’àrea sud limítrof amb el barri de Natzaret es pretenen realitzacions més ambicioses que les projectades en l’antic conveni del 86 i s’està treballant per part de l’Ajuntament i del Port, en el Pla Especial que contempla una àrea de més de 180.000 m² (major que la superfície dels Jardins de Vivers de València) destinada a usos que serveixen de transició entre el barri i l’activitat portuària.

En este procés, s’ha articulat un llit de comunicació i participació del moviment veïnal a través de la Federació d’Associacions de Veïns de València, amb la que es mantenen contactes periòdics.

Comités Assessors de Sagunt, Gandia i València

En 2015 – a proposta del President de l’Autoritat Portuària – es van crear els Comités Assessors dels ports de València, Sagunt i Gandia. Uns organismes presidits pels alcaldes de cadascuna d’estes ciutats i integrats en la Comissió Delegada del Consell per a l’Impuls de la Integració Territorial amb l’objectiu d’afavorir, eficaçment, la resolució de les qüestions que cada ciutat.

El Convenio actual entre Sagunto y el puerto contempla la apertura a la ciudadanía de una parte del recinto portuario, en la zona norte del Puerto. Asimismo se está trabajando conjuntamente en la posibilidad de adoptar las medidas y trámites necesarios para hacer viable la recuperación, rehabilitación y puesta en valor del área del Grau Vell.

En Gandía existe un convenio de colaboración firmado entre el Ayuntamiento y la Autoridad Portuaria que contempla el desarrollo  de usos de proyección ciudadana en la zona norte del puerto así como el acondicionamiento  del dique exterior, la construcción de un paseo elevado sobre el mismo (ya en construcción) y la posibilidad de usos ciudadanos y culturales en varios de los Tinglados fruteros del Puerto.