Este repartiment forma part de la remesa de 85.500 màscares rebudes de Ports de l’Estat.

Es tracta de material homologat que compleix amb els més alts estàndards d’eficiència.

València, 21 d’abril de 2020.- L’Autoritat Portuària de València (APV) ha dut a terme el tercer repartiment de màscares protectores entre el personal portuària dels recintes de València, Sagunt i Gandia. Este repartiment forma part de la remesa de 85.500 màscares que l’APV ha rebut de Ports de l’Estat. Es tracta de material homologat que compleix els més alts estàndards d’eficiència.

El repartiment d’estes màscares s’està realitzant en funció de les necessitats amb l’objectiu de fer-lo arribar a estibadors, pràctics, remolcadors, policia portuària i personal de l’APV que, des de l’inici de l’Estat d’Alarma, venen desenvolupant la seua activitat per a poder garantir el subministrament a la cadena de proveïment valenciana i espanyola.

Directrius sanitàries

A més, Valenciaport continua difonent en els seus tres recintes portuaris (València, Sagunt i Gandia) les directrius de bones pràctiques en els centres de treball elaborades pel Ministeri de Sanitat per a ajudar a evitar la propagació del COVID-19. Estes directrius inclouen mesures a adoptar abans d’acudir al lloc de treball evitant assistir si es mostra qualsevol símptoma de la malaltia així com mesures en el desplaçament entre les quals s’incloga utilitzar vehicle privat o respectar la distància de seguretat de 2 metres en transport públic.

Les directrius de les autoritats sanitàries també inclouen mesures per a garantir la distància d’interpersonal d’aproximadament 2 metres en l’entrada i eixida, en les zones comunes i, en general, en el propi centre de treball. Les directrius es completen amb mesures per als empleats, per a la neteja dels centres de treball i per a la gestió dels residus.