• La Comissió de Mobilitat Sostenible del “Port Comercial de València” consensua l’estratègia i línies d’actuació per a promoure la mobilitat de les persones als seus centres de treball
  • Després de l’elaboració del pla, es convocaran reunions amb ajuntament i institucions públiques amb l’objectiu d’impulsar mesures que milloren el transport públic a l’accés del port comercial i fomenten la mobilitat a peu i en bicicleta
  • En el disseny del pla col·laboren terminalistes, els col·lectius més representatius del port -tenint en compte el nombre de treballadors-, la representació sindical i l’APV
  • A curt termini, amb el desenvolupament d’este pla, Valenciaport aspira a reduir un 15% els desplaçaments en vehicles privats i les seues emissions equivalents de CO2

València, 27 de març de 2024.- Valenciaport avança en el seu Pla de Transport Sostenible al Treball. El pròxim mes d’abril, l’Autoritat Portuària de València (APV) aprovarà el pla que s’està elaborant mitjançant un procés participatiu. En el seu disseny i contingut ha intervingut la Comissió de Mobilitat Sostenible del “Port Comercial de València” (de portes cap a dins) que està integrada pels terminalistes i col·lectius més representatius del port per tamany de plantilles, la representació sindical i l’APV.

En este sentit, la Comissió de Mobilitat Sostenible del Port Comercial de València ja ha consensuat l’estratègia i línies d’actuació per a promoure la mobilitat sostenible dels treballadors/es al seu centre de treball -situat en el recinte portuari-. Amb això, l’objectiu de l’APV és racionalitzar els desplaçaments, fomentant l’ús de mitjans de transport sostenible i, al mateix temps, garantir l’accessibilitat i mobilitat sostenible i segura, tant interna com externa.

Les línies estratègiques aprovades són: potenciar l’ús del transport col·lectiu, fomentar la mobilitat ciclo-peatonal i la mobilitat elèctrica, millorar la gestió del trànsit viari i optimitzar la gestió de la mobilitat en el recinte portuari. L’objectiu final és contribuir al fet que el Port de València siga un espai lliure d’emissions i accessible per a totes les formes de transport: per als vianants, els ciclistes, transport públic, vehicles de mobilitat personal i vehicles elèctrics.

El Pla s’ha emmarcat en la futura nova Llei de Mobilitat Sostenible, pendent d’aprovació pel Consell de Ministres. Un dels primers passos per a desenvolupar-lo serà convocar reunions amb l’ajuntament i institucions públiques amb l’objectiu d’impulsar i implementar, entre altres, mesures que aborden la millora del transport públic fins a l’accés al port comercial. A curt termini, amb el desenvolupament d’aquest pla, Valenciaport vol reduir un 15% els desplaçaments en vehicles privats i les seues emissions equivalents de CO₂.

Radiografia dels desplaçaments

Per a avaluar les condicions de transport i accessos s’ha dut a terme un estudi diagnòstic previ que inclou a treballadors d’oficina, estibadors i transportistes.

Els resultats d’aquesta avaluació indiquen la necessitat d’adaptar el recinte per a facilitar i assegurar l’accés mitjançant bicicletes, vehicles de mobilitat personal (com a patinets elèctrics) i fins i tot a peu.

Al voltant del 58% dels treballadors/es portuàris resideixen a la ciutat de València. Un increment en la freqüència del transport públic cap al port seria beneficiós per a aquest grup, que està disposat a deixar els seus vehicles a casa si hi ha més opcions d’autobusos disponibles o si s’implementen accessos segurs per a bicicletes o patinets. Considerant la naturalesa del port com a recinte fiscal, s’ha d’assegurar la coexistència i interacció en aquest espai dels diferents modes de mobilitat presents – trànsit pesat, automòbils, bicicletes, vehicles de mobilitat personal, i desplaçaments a peu – amb la garantia de la màxima protecció i seguretat de manera que tinguem un port segur des del punt de vista de la seguretat viària.