Valenciaport aposta en el seu Pla Empresa 2020-2024 pel ferrocarril, el medi ambient i l’accessibilitat

El Pla de l’Autoritat Portuària de València (APV), consensuat amb Ports de l’Estat, suposa una inversió superior als 552 milions d’euros en nous projectes als quals se sumen 270 milions per a accions ja iniciades

En el Port de València destaquen les obres d’accessibilitat ferroviària amb més de 53 milions d’euros, la subestació elèctrica amb 10 milions o les accions per a l’Ampliació Nord amb 400 milions d’euros d’inversió pública.

Les obres en el moll Serpis II de Gandia disposen de 14,5 milions d’euros, mentre que en el Port de Sagunt ressalta la xarxa interior del Ferrocarril amb 9 milions d’euros o els treballs en el Moll Centre 2 amb 7,5 milions.

La connexió del Corredor Sagunt-València per xarxes viària i ferroviària disposa d’un pressupost de 50 milions d’euros.

Les inversions del Pla d’Empresa estan destinades a afavorir l’activitat de la comunitat portuària i el teixit empresarial, i impulsar la sostenibilitat i l’objectiu de Valenciaport 2030, zero emissions.

L’Autoritat Portuària de València (APV) ha aprovat en la reunió del Consell d’Administració el Pla d’Empresa 2020-2024 que té com a principals eixos de les inversions l’aposta pel ferrocarril, el desenvolupament d’infraestructures sostenibles ambientals i la connectivitat per a millorar l’activitat de la comunitat portuària i la competitivitat del teixit empresarial de la seua àrea d’influència. El Pla, que compta amb l’aprovació de Ports de l’Estat, contempla una inversió per a 2020-2024 per valor de 822 milions d’euros, dels quals 552 corresponen a nous projectes i 270 a accions ja iniciades i que finalitzaran en els pròxims anys.

Així, el president de l’APV, Aurelio Martínez, ha exposat als membres del Consell d’Administració els principals projectes que té planificat Valènciaport per als pròxims anys en els ports de València, Sagunt i Gandia per a “fer-los més competitius, eficients, innovadors i intel·ligents sota el paraigua comú de la comunitat portuària de ser referents el medi ambient, descarbonització i sostenibilitat, potenciar la relació ciutat-port i generar ocupació sostinguda i qualificada”.

En este sentit, el Pla d’Empresa recull actuacions per a fomentar l’energia verda i la reducció de despesa energètica en el marc del Valenciaport 2030, zero emissions. Així, s’invertiran en programes d’eficiència energètica i sistemes de control de consums 3,2 milions d’euros, mentre que en la generació d’energies alternatives hi ha previstos 15 milions d’euros per a l’eòlica i 2,8 milions per a sistemes fotovoltaics.

Des de l’APV s’han destacat que estes actuacions “són estratègiques per a consolidar a Valènciaport com hub portuari de referència al Mediterrani, on puguen operar els grans vaixells procedents de qualsevol racó del món i donar resposta a les necessitats de les indústries que usen les nostres instal·lacions com a porta d’entrada i eixida de les seues mercaderies. Per a això, són clau projectes com la nova Terminal Nord, la millora d’accessibilitat ferroviària, la creació de subestacions elèctriques a Sagunt i València o la creació de noves atracades o superfícies”.
Reforçar la capacitat i els serveis del Port de València

Entre les principals inversions previstes per al Port de València es recullen la remodelació de la xarxa viària i ferroviària entre el Moll de Ponent i el de Costa, amb un import superior als 45 milions d’euros, o la reforma i adaptació de la terminal del Moll Príncep Felip a l’ample internacional amb més de 8,2 milions d’euros. En aquesta àrea, es contemplen 40 milions d’euros per a reforçar l’enllaç per carretera i tren del corredor Sagunt-València. També destaca la construcció de la subestació elèctrica amb una inversió de 10 milions d’euros que permetrà activar diversos plans en matèria energètica, com la connexió dels vaixells a la xarxa elèctrica, que permetran a Valenciaport l’objectiu de 2030 zero emissions.

En el Pla aprovat per Ports de l’Estat també s’inclouen 400 milions d’inversió pública per a l’execució de les obres de la nova terminal de contenidors de l’ampliació nord del Port de València. Una infraestructura que compatibilitza el creixement de l’activitat econòmica i de la generació d’ocupació qualificada, amb la sostenibilitat, ja que serà la terminal més ecoeficient amb una clara aposta per l’electrificació, les energies renovables i l’accés ferroviari, en la línia establida pel Pla d’Empresa 2020-2024. En este sentit, s’emmarquen les actuacions necessàries per a escometre la nova Terminal Pública de Passatgers, amb projectes per a la reordenació viària o l’adequació de l’antiga drassana d’Unió Naval per a l’atracada de creuers, amb 9 i 12 milions d’euros respectivament.

Sagunt, noves superfícies i connexió ferroviària

Respecte al Port de Sagunt, el Pla d’Empresa recull obres per al Moll Centre 2 per valor de 7,5 milions d’euros, l’ordenació de la zona nord i adequació del pantalà amb 6 milions d’euros, les obres del Dic Nord amb 12 milions d’euros o la posada en marxa d’una subestació elèctrica que comptarà amb 5 milions d’inversió.

En matèria de connexions ferroviàries i viàries, el Pla contempla el nou accés sud amb una inversió prevista de 10 milions d’euros, o la xarxa interior de ferrocarril amb 9 milions d’euros en línia amb l’execució del nou accés ferroviari al Port de Sagunt.

Millorar les prestacions i serveis de Gandia

En el Port de Gandia destaquen les obres en el moll Serpis II, amb un pressupost de 14,5 milions d’euros, que reforçaran les instal·lacions per a poder acollir grues més modernes i de major potència amb càrregues de fins a 40 tones, la qual cosa possibilitarà ampliar les prestacions i l’agilitat d’este. També s’inclouen altres inversions dirigides a millorar el Moll Serpis 1 o la reordenació de l’antic accés.

ANNEX 1. VALÈNCIA

València, consolidar-se com hub estratègic

Així, entre les principals inversions previstes per al Port de València recollits en el Pla d’Empresa 2020-2024 es troben:

Obres del Pla Director del Port de València

 • Nova terminal de contenidors en l’Ampliació Nord del Port de València:
  • “Dragatge nova Dàrsena i Canal d’Entrada”: 107 milions d’euros a partir de 2022
  • “Terminal Nord”: 290 milions d’euros per al període 2021/2026, que inclou l’execució de les obres del moll, farciment i consolidació.
 • Generació i condicionament de noves atracades i superfícies
  • “Condicionament del Moll Sud (Fase I)”: 24 milions d’euros.
  • “Adequació atraques per a creuers antic drassana”: 12 milions d’euros.
 • Accessibilitat ferroviària
  • “Remodelació de la xarxa viària i ferrocarril entre el Moll de Ponent i el Moll de Costa”: 45,4 milions d’euros.
  • “Remodelació de la terminal de ferrocarril del Moll Príncep Felip. Adaptació a l’ample UIC”: 8,2 milions d’euros.
 • Corredor Sagunt – València
  • “Xarxes viària i ferroviària. Accés a la Terminal Nord i Accés Nord”: 40 milions d’euros.
 • Accessibilitat viària
  • “Reordenació viària accés àrea de passatgers”: 9 milions d’euros.
 • Resta d’actuacions
  • “Subestació Elèctrica i Escomesa/interconnexió elèctrica”: 10 milions d’euros.
  • “Edifici serveis d’inspecció”: 8,3 milions d’euros

ANNEX 2. SAGUNT

Sagunt, noves superfícies i connexió ferroviària

En el Port de Sagunt, les principals inversions estan destinades a millorar la connectivitat ferroviària i ampliar superfícies.

 • “Moll Centre 2”: 7,5 milions d’euros, vinculat a l’atorgament d’una concessió.
 • “Esplanació zona de servei. Fase II”: 4,9 milions d’euros.
 • “Dic Nord”: 12 milions d’euros a partir de 2024.
 • “Subestació elèctrica/interconnexió elèctrica”: 5 milions d’euros.
 • “Xarxa interior Ferrocarril”: 9 milions d’euros, compassada a l’execució del nou accés ferroviari al port de Sagunt
 • “Corredor Sagunt València. Nou Accés Sud Port de Sagunt”: 10 milions d’euros.
 • “Ordenació zona nord i adequació pantalà”: 6 milions d’euros.

ANNEX 3. GANDIA

Millorar les prestacions i serveis de Gandia

En el Port de Gandia es reforçaran les instal·lacions per a poder acollir grues més modernes i de major potència amb càrregues de fins a 40 tones, la qual cosa possibilitarà ampliar les prestacions i l’agilitat d’este.

 • “Recinte i atraque Moll Serpis 2”: 14,5 milions d’euros. Es preveu iniciar-les en 2022.
 • “Edifici d’oficines i serveis”: per a l’Autoritat Portuària i Serveis per a duaners. 1,5 milions d’euros.
 • “Reordenació antic accés”: 1,45 milions d’euros.
 • “Tancament perimetral zona sud”: 1 milió d’euros.
 • Instal·lació de “Extinció d’Incendis en Embulls”: 1,8 milions d’euros.
 • “Reforce Moll Serpis 1”: 2 milions d’euros.

ANNEX 4. VALENCIAPORT

Sostenibilitat i accessibilitat, eixos fonamentals

El Pla d’Empresa 2020-2024 contempla inversions transversals que milloren la competitivitat de la comunitat portuària i el hinterland de Valenciaport. A més, l’aposta de l’APV per l’objectiu 2030 zero emissions també es reflecteixen amb alguns projectes destacats.

 • Actuacions en matèria de sostenibilitat ambiental i energia
  • “Eficiència energètica i sistemes de control de consums”: 3,2 milions d’euros.
  • “Generació energies alternatives: Fotovoltaica”:2,8 milions d’euros.
  • “Generació energies alternatives: Eòlica”: 15 milions d’euros.
 • Altres actuacions en matèria d’accessibilitat viària/ferroviària fóra de la zona de servei, amb finançament del Fons Financer d’Accessibilitat Terrestre Portuària:
  • “Millores en la línia Sagunt – Teruel – Zaragoza (apartaderos 750 m)”: 20,6 milions d’euros.
  • “Millores en la línia Sagunt – Teruel – Zaragoza (pendent de definir)”: 33 milions euros.
  • “Accés ferroviari al Port de Sagunt”: 20 milions d’euros.
  • “Platja de vies en accés ferroviari Sagunt”: 3 milions d’euros.
  • “Desenvolupament Terminal Font de Sant Lluís”:15 milions euros
 • Altres altes d’immobilitzat (conseqüència de mutacions demanials* de les inversions anteriors)
  • “Desenvolupament Terminal Font de Sant Lluís”, prevista entre 2021 i 2023: 22,73 milions d’euros
  • “Accés Ferroviari al port de Sagunt”, prevista en 2022: 31,5 milions d’euros (20 milions APV i 11,5 milions altres fonts)
  • “Platja de vies en accés ferroviari Sagunt” prevista en 2022: 3 milions d’euros.