Nacions Unides destaca el paper de Valenciaport en la gestió de l’activitat logística per fer front a la COVID-19

La Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) analitza en el seu últim informe l’experiència de l’ APV durant la pandèmia

Destaca eines com ValenciaportPCS per a garantir la informació a temps real o la campanya #AlPieDelCañon en l’àmbit social

El document de la UNCTAD posa en valor l’avançament de pagaments de l’ APV a proveïdors i prestadors de servei del port per a facilitar-los liquiditat

En matèria sanitària ressalta l’aplicació dels protocols de seguretat, ús d’equips de protecció i la desinfecció de les instal·lacions

El funcionament dels ports ha sigut de vital importància per fer front a la crisi de la COVID-19 ja que han ajudat a assegurar que els béns essencials com els aliments o els subministraments mèdics, així com les matèries primeres i productes manufacturats, arribaren als seus destins previstos i s’haja mantingut l’activitat sanitària i econòmica. Així ho assenyala en el seu últim informe la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament (UNCTAD) que ha posat en relleu el paper de la comunitat portuària durant la pandèmia, i en concret, la labor de l’Autoritat Portuària de València durant este temps. L’organisme de Nacions Unides ha destacat l’estratègia que ha desenvolupat Valenciaport des del punt de vista operatiu, sanitari, econòmic i social per a posar en valor l’activitat de la comunitat portuària i per minimitzar l’impacte de la COVID-19 en la seua activitat.

El pla de contingència per a treballadors essencials i no essencials que perseguia donar continuïtat a l’activitat portuària, l’aplicació dels protocols sanitaris i de seguretat, les ajudes per a injectar liquiditat a les empreses portuàries i de reducció de taxes, o la campanya solidària #AlPieDelCañon són algunes de les accions que ha destacat la UNCTAD. Esta informació apareix en l’últim informe sobre el Transport Marítim 2020 elaborat per la institució que ha analitzat cinc casos que han fet front als desafiaments i han buscat respostes per al transports i el comerç marítim durant la pandèmia de la COVID-19. A més de l’ APV han participat: Mediterranean Shipping Company; Micronesian Centre for Sustainable Transport; Northern Corridor Transit and Transport Coordination Authority; Panamà Canal Authority; and Sailing for Sustainability, Fiji.

Operativitat i protocols sanitaris

Segons recull la UNCTAD, l’ APV va distingir entre operacions externes i internes per a les quals va elaborar un pla de contingència, diferenciant entre treballadors no essencials (més de 200 empleats van realitzar teletreball durant l’estat d’alarma) i essencials. A estos últims se’ls va aplicar un protocol amb mesures de seguretat i sanitàries per continuar operant en les instal·lacions de Valenciaport, com l’ús d’equips de protecció personal, la manera d’interactuar amb altres treballadors o la desinfecció de les àrees de treball. Unes indicacions que es van traslladar al personal de les terminals, estibadors o els vaixells que van operar en els ports.

L’organisme de les Nacions Unides també destaca el paper de digitalització de l’ APV gràcies a eines com ValenciaportPCS, que faciliten l’accés segur als recursos digitals i la informació en temps real a la comunitat portuària que opera en Valenciaport. Esta plataforma tecnològica s’ha posicionat com un instrument essencial per a la gestió portuària durant el teletreball. Així, l’informe assenyala que la resposta de l’ APV a la situació d’emergència va permetre que els ports que gestiona es mantingueren en ple funcionament durant la pandèmia.

Facilitar la liquiditat a les companyies

Respecte a l’impacte econòmic de la pandèmia, l’estudi de la Conferència de les Nacions Unides sobre Comerç i Desenvolupament indica que l’APV va facilitar als proveïdors i prestadors de serveis 10 milions d’euros en concepte de mesures urgents i compensatòries per a pal·liar els efectes econòmics de la COVID-19. En concret, va destinar 7,33 milions d’euros a un total de 250 empreses per a facilitar liquiditat a les companyies que desenvolupen treballs per als ports de Gandia, Sagunt i València. A més, va avançar 2,64 milions d’euros en bonificacions pendents de 2019 als seus clients i va implantar la reducció de taxes. L’informe també destaca l’agilitat de l’APV per a establir mecanismes interns amb els quals emetre les factures amb la major rapidesa possible.

En l’àmbit social, la UNCTAD recull la iniciativa de la APV de la campanya solidària #AlPieDelCañon per a posar en valor la important labor realitzada pel conjunt de la comunitat portuària que ha permés garantir el subministrament de mercaderies i el bon funcionament de la cadena logística durant la pandèmia. La campanya va donar lloc al fet que es compartiren més de 100 vídeos de persones de tota la cadena logística de transport a Espanya i a tot el món, que desitjaven explicar el seu treball i enviar missatges d’alé i solidaritat a la societat.

La crisi com a oportunitat

L’informe de Nacions Unides assenyala alguna de les estratègies que podria adoptar per l’activitat logística i portuària derivades de la COVID-19 per a estar preparats davant noves pandèmies o problemes relacionats amb el canvi climàtic: digitalització, innovació, responsabilitat social, resiliència o descarbonització per a aconseguir un desenvolupament més sostenible i inclusiu.

 

Informe UNCTAD disponible en: https://unctad.org/webflyer/review-maritime-transport-2020