• El València Containerised Freight Index (VCFI) – referència dels nolis des de l’àrea Mediterrània amb la resta del món- creix al gener un +43,53% fins a aconseguir els 1.779,65 punts
  • S’acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018 del +77,97%
  • Els màxims increments s’observen en l’àrea de l’Orient Llunyà amb +125,49% i als EUA i el Canadà amb un augment del +98,14%
  • Pel que fa al subíndex del Mediterrani Occidental este passat mes s’ha situat en els 1.726,32 punts (+19,23%)

València, 2 de febrer de 2024.- Los Els nolis d’exportació des del Port de València creixen per tercer mes consecutiu i al gener registren un increment del +43,53%. Així ho reflecteix el València Containerised Freight Index (VCFI) que en el primer mes de 2024 se situa en els 1.779,65 punts – mantenint-se en nivells similars als registrats durant el primer trimestre del 2021-. El VCFI acumula un creixement des de l’inici de la sèrie històrica al gener de 2018 del 77,97%.

L’Índex reflecteix els majors augments en els nolis d’exportació des del Mediterrani cap a l’àrea d’Orient Llunyà (+125,49%) i cap als EUA i el Canadà amb un augment del +98,14%.

Segons es detalla en l’anàlisi de l’últim informe VCFI – referència dels nolis des de l’àrea Mediterrània amb la resta del món-: “l’increment en els costos operatius de les navilieres com a conseqüència directa de l’escalada de la tensió a l’Orient Mitjà explica l’alça dels nolis marítims. En este sentit, la reconfiguració dels serveis i les rutes de les navilieres pels atacs al Mar Roig (optant per rutes alternatives més llargues) han derivat en un increment en els costos dels combustibles. A això se suma l’entrada en vigor de l’aplicació dels ETS (European Union Emission Trading System) als ports europeus, la qual cosa suposa un increment en els costos de les rutes transoceàniques”.

VCFI Mediterrani Occidental

Pel que fa al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa un increment respecte al mes anterior del 19,23%. Amb això, el VCFI per a l’àrea del Mediterrani Occidental se situa al gener en els 1.726,32 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 72,63% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Segons les últimes dades disponibles, Valenciaport ha incrementat el volum d’exportacions cap al Marroc i Algèria, mentre que el trànsit de càrrega cap a Tunísia s’ha contret.

VCFI Orient Llunyà

L’àrea Orient Llunyà ha registrat un increment del 125,49%, aconseguint els 2.472,23 punts (representa un creixement acumulat del 147,22% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018). Pel que fa als trànsits de Valenciaport amb aquesta zona geogràfica s’observa un increment respecte al mes anterior.

Respecte als trànsits relatius a esta zona geogràfica, l’informe VCFI assenyala que: “els exportadors volen també anticipar els seus enviaments per a adaptar-se als temps de trànsit més prolongats i assegurar les seues comandes abans de l’arribada de l’Any Nou Xinés. Conforme la demanda es reduïsca, és probable que la indústria experimente un cert alleujament, la qual cosa podria resultar en una disminució de les tarifes de noli en un futur pròxim”.

Si desitgen llegir l’informe complet, poden consultar este vincle