L’empresa TIL proposa invertir 1.011 milions d’euros per a construir i explotar la totalitat de la nova terminal de contenidors del Port de València

València, 30-05-2019.- L’oferta presentada davant l’Autoritat Portuària de València (APV) per l’empresa Terminal Investment Limited (TIL) per a la construcció i explotació de la nova terminal de l’ampliació nord del Port de València contempla una inversió privada d’1.011.420.000 €. Així consta en la documentació tècnica i econòmica oberta hui en públic en seu de l’APV, per a la concessió administrativa de la que serà la quarta terminal de contenidors del port valencià.

La proposta de TIL preveu la realització i gestió de la totalitat de la terminal de l’ampliació nord del Port de València amb la següent programació d’inversions: 221,77 milions d’euros (M€) per a l’exercici de 2022; 183,11 per a 2023; 390,53 per a 2024, 124,40 per a 2025 i 91,60 milions per a l’any 2026.

Per a l’execució i entrada en explotació de la superfície de concessió, TIL ha programat els seus treballs en tres fases. La primera d’elles es desenvoluparà en 28 mesos, en els quals es treballarà per a habilitar una superfície de terminal de 860.000 metres quadrats (m2), una superfície d’aigua incorporada a la concessió de 71.500 m2 i una línia d’atraque de 1.100 metres.

Nou mesos després conclourà la segona fase, en la qual s’afegiran, als espais anteriors, 220.000 m2 addicionals de superfície de terminal i 400 metres més de línia d’atraque.

La tercera fase es completarà 11 mesos després de concloure la segona etapa; habilitant així 280.000 m2 més de terminal i altres 470 metres de línia de moll.

Les superfícies de la totalitat de la concessió que sol·licita TIL contemplen 1.360.000 m2 de terminal, 128.050 de superfície d’aigua i 1.970 metres de línia d’atraque per a bucs.

El termini per a la posada en servei de la primera fase de la terminal s’ha programat a 36 mesos, el de la segona als 45 mesos i el de la tercera, per a 54 mesos; terminis que començaran a comptar a partir de la data del començament de la concessió.

A partir d’ara, la Comissió Tècnica de la APV/Ports de l’Estat estudiarà, analitzarà i valorarà la proposta plantejada per TIL. Aquesta Comissió està formada per Carmen García Vilar, Cap de Domini Públic de l’Autoritat Portuària de València; per Ramón Gómez-Ferrer Boldova, Cap d’Estratègia i Innovació d’Autoritat Portuària de València i per Leandro Melgar Casillas, Director d’Explotació de Ports de l’Estat.