L’APV ha licitat el projecte de la millora de l’eficiència energètica de la planta de climatització de les oficines del Port de València

Valenciaport invertirà més d’un milió d’euros en la instal·lació d’elements que aconseguisquen una reducció de 53.700 kgCo2/any

En els últims anys, la petjada de carboni del Port de València s’ha reduït un 30%

València, 23 d’abril de 2021.- El compromís de Valenciaport per la sostenibilitat ambiental de les seues instal·lacions i situar-se en un port de referència en descarbonització i sostenibilitat ambiental continua avançant per a complir amb l’objectiu 2030, zero emissions. L’Autoritat Portuària de València (APV) invertirà més d’un milió d’euros en la millora de l’eficiència energètica de la planta de climatització de l’edifici de l’APV en el Port de València que permetrà una important reducció de les emissions de CO₂ de les instal·lacions.

L’actuació per desenvolupar consisteix en la modificació del sistema hidràulic actualment instal·lat de cabal fix a cabal variable amb la finalitat d’aconseguir un estalvi important d’energia elèctrica. Amb la substitució de les bombes actuals de cabal fix per altres més eficients, l’APV espera aconseguir un estalvi energètic del 23%. Actualment, el consum de la planta de climatització del port de València és de 650.000 kilowatios per hora i any, que equival a 233.000 quilograms de diòxid de carboni. Una vegada finalitzada esta obra Valenciaport espera una reducció de 53.700 quilograms de diòxid de carboni anuals.

La lluita contra el canvi climàtic i la reducció de les emissions de CO₂ i d’altres partícules contaminants és una prioritat irrenunciable per a l’APV. En este context es treballa per a compatibilitzar la reducció de l’impacte de les activitats portuàries en el medi ambient amb el creixement de l’activitat comercial. I este compromís es materialitza amb projectes concrets per a aconseguir l’objectiu de Valenciaport 2030, zero emissions, avançant-se dues dècades als objectius que Espanya, Europa i els organismes internacionals han projectat per a 2050.

En este sentit, cal destacar que des de 2008 a 2019 la petjada de carboni de l’activitat del Port de València s’ha reduït un 30%, passant de 3,19 a 2,23 kg de CO₂ per tona manipulada. En el mateix període de temps, l’activitat del Valenciaport va créixer un 42%, en passar de 52 milions de tones gestionades en 2008 a 74 milions al tancament de l’exercici de 2019.
En esta línia, Valenciaport està canviant les lluminàries dels vials públic dels ports de Sagunt i València. En concret, en el cas del recinte de la capital del Túria, se substituiran 800 lluminàries de vapor de sodi amb les quals es reduirà el consum energètic un 73% i evitar l’emissió de 269 tones de CO₂ a l’any, mentre que a Sagunt són 500 les lluminàries que es canviaran amb una reducció de consum del 54%.

El Pla d’Empresa de Valenciaport per als pròxims anys recull actuacions per a fomentar l’energia verda i la reducció de despesa energètica en el marc del Valenciaport 2030, zero emissions. Així, s’invertiran en programes d’eficiència energètica i sistemes de control de consums 3,2 milions d’euros, mentre que en la generació d’energies alternatives hi ha previstos 15 milions d’euros per a la generació eòlica i 2,8 milions per a sistemes de generació fotovoltaica.