L’Autoritat Portuària de València adjudica a la consultora TRN Taryet la redacció del seu Pla de Desenvolupament Intermodal

L’estudi s’entregarà abans de l’1 de març.

La consultora TRN Taryet va ser l’encarregada d’elaborar l’estudi encarregat per la CEV per a la línia València-Sagunt-Terol-Saragossa.

El Pla de Desenvolupament Intermodal permetrà Valenciaport atreure càrrega més enllà de la seua àrea d’influència.

L’Autoritat Portuària de València (APV), ha adjudicat a la consultora TRN Taryet la redacció del Pla de Desenvolupament Intermodal, un projecte amb el qual Valenciaport vol ampliar el hinterland dels seus ports i que estarà lliurat abans del proper mes de març. L’estudi permetrà detectar, establir delegacions o instal·lar algun tipus d’infraestructures en zones de concentració de càrrega properes als corredors Mediterrani, Aragó, Cantàbric, Múrcia, Andalusia o les dos Castelles.

Tal com va anunciar el president de l’APV, Aurelio Martínez, durant l’última sessió del Consell d’Administració, en vies de garantir el creixement dels seus ports, Valenciaport ha d’atreure càrrega més enllà de la seva àrea d’influència, i per tant “és necessari eixir a buscar-la. És un canvi de paradigma. Cal anar i estar allà on es genere la càrrega “. Per a això, la consultora TRN Taryet serà l’encarregada de redactar en els propers sis mesos un pla de desenvolupament intermodal que permeta detectar àrees d’interès per als tres ports gestionats per l’APV.

Com ja va explicar Aurelio Martínez, la intermodalitat del transport -i de manera molt rellevant els corredors ferroviaris que connecten els ports- són elements estratègics a l’hora d’establir possibilitats d’expansió del seu hinterland. A partir de l’entrega de l’estudi, Valenciaport podrà posar en marxa aquelles línies d’actuació en matèria logística, tenint com a prioritat la potencialitat de l’accessibilitat ferroviària als ports.

Amb la posada en marxa d’este pla intermodal, Valenciaport oferirà serveis a diferents punts del seu hinterland, captant noves mercaderies i facilitant la seua arribada als ports. Per a això, Valenciaport promourà ports secs, o nomenarà delegats en àrees en els que a dia de hui no té una presència significativa.

Abast de l’estudi

L’estudi adjudicat a la consultora TRN Taryet, especialitzada en planificació del transport i en investigació de la mobilitat, inclourà una estimació qualitativa de l’àrea d’influència dels ports que gestiona l’APV; una anàlisi d’aquelles àrees en les que es pot ampliar el hinterland, una avaluació qualitativa de les zones de producció i consum per a les quals resulte interessant proporcionar accessibilitat ferroviària i finalment la identificació i anàlisi d’aquells corredors ferroviaris bàsics de mercaderies que connecten amb estes àrees i que són: el corredor Mediterrani, la línia que connecta València-Sagunt-Terol i Saragossa, el corredor Central i el corredor d’Andalusia. Per a cada corredor s’analitzaran les seves característiques i limitacions, identificant les circumstàncies que generen colls de botella, etc.

L’estudi inclourà, a més, el diagnòstic de les diferents situacions identificades així com l’estimació qualitativa de la futura demanda generada per les àrees d’activitat, tant les actuals com les potencials. En este sentit, es presentarà una estimació de trànsit Import / Export de les zones d’expansió del hinterland així com de la quota susceptible de ser captada per València, Sagunt i Gandia enfront dels ports competidors.

TRN Taryet, que va ser l’encarregada també d’elaborar l’estudi encarregat per la CEV per a la línia València-Sagunt-Terol-Saragossa, incorporarà també en l’estudi una estimació de la quota de participació del ferrocarril en la demanda generada entre el hinterland actual i seva ampliació amb les possibles zones d’expansió considerades un cop establerta la xarxa intermodal. D’esta manera s’obtindrà la demanda ferroviària generada per a cada destinació i corredor.