• Més de 70 responsables d’Auditoria i Control Intern de 26 Autoritats Portuàries espanyoles i de Ports de l’Estat han abordat a València els reptes del Sistema Portuari Espanyol des del model de governança basat en el compliment normatiu en la Jornada ‘La cultura del control, l’ètica i la integritat en el Sistema Portuari Espanyol’

València, 29 d’abril de 2024.- Més de 70 responsables de 26 Autoritats Portuàries espanyoles i de Ports de l’Estat van concloure el divendres la jornada ‘La cultura del control, l’ètica i la integritat en el Sistema Portuari Espanyol’ que va acollir Valenciaport els dies 25 i 26 d’abril en l’Edifici del Rellotge.

Durant dos dies, els experts en Control Intern i Auditoria han debatut les millors fórmules per a abordar els reptes del Sistema Portuari Espanyol des d’un model de Governança basat en el control, la integritat i l’ètica. El seu objectiu ha sigut contribuir a la millora i el desenvolupament de la cultura del control i el bon govern en les Autoritats Portuàries Espanyoles.

En tant el control intern, l’auditoria i el compliment normatiu van adquirint major importància i visibilitat en les Autoritats Portuàries, els professionals reunits a València han posat el focus a treballar les noves eines i procediments de control des del punt de vista de la integritat i la protecció del patrimoni públic. El domini d’aquestes matèries en l’àmbit portuari es considera fonamental per a anticipar i preparar a les organitzacions front als requeriments normatius presents i futurs.

Els responsables de Control Intern i Auditoria portuaris han aprofundit a més en les claus dels plans de control intern, la revisió de la gestió de fons i subvencions europees -especialment els fons MRR-, les eines de la lluita contra el frau i la corrupció i els sistemes interns de comunicació. La Jornada va finalitzar amb una visita al Port de València en la qual els professionals d’auditoria i gestió van poder conèixer de primera mà el funcionament del recinte valencià.