Les empreses que formen part de ECOPORT II – iniciativa impulsada per l’Autoritat Portuària de València – han aconseguit els seus objectius en matèries com la reducció del consum de combustible, aigua o ús d’energies alternatives i es comprometen amb set nous reptes

València, 12 de maig de 2021. Valenciaport té un objectiu clar: 2030 zero emissions. És el compromís que s’ha marcat l’Autoritat Portuària de València (APV), un pla en el qual ja porta temps treballant i que permetrà avançar-se dues dècades als objectius de descarbonització i de reducció de gasos d’efectes d’hivernacle que Espanya, Europa i els organismes internacionals han projectat per a 2050. Un objectiu comú en el qual està implicada el conjunt de la comunitat portuària, i que es reflecteix en projectes concrets i mesurables.

Una d’estes iniciatives és Ecoport II, impulsat per l’APV, per a millorar l’estat ambiental dels ports de València, Sagunt i Gandia. En este projecte participen empreses que operen en el recinte portuari. Les empreses han realitzat un balanç de les fites ambientals aconseguides durant 2020, objectius que han sigut formulats voluntàriament per les firme participants i que són addicionals al Sistema de Gestió Ambiental de cadascuna d’elles.

En concret, les empreses que componen el Comité Ambiental de Ecoport II van formular un total de set objectius mediambientals que podien ser seleccionats per les companyies que ho desitjaren. En 2020 estos objectius han sigut:

  • Increment del percentatge de residus valorats. Va ser seleccionat per 8 empreses, un 30% del total. Pràcticament totes han complit amb l’objectiu, estimant-se com a valor medie una disminució de quasi un 50% de residus valorats i un total de 7.000kg.
  • Disminució del Consum d’aigua 1%. Este objectiu va ser triat per 8 empreses, i el 75% van aconseguir reduir el seu consum d’aigua aproximadament en un 27%, equivalent a 4.000 litres.
  • Reducció del Consum de combustible en un 1%. En esta línia van participar 17 signatures, aconseguint-se estalvis molt per damunt de l’objectiu de l’1% estimant-se en un 7% com a valor mitjà de cada empresa.
  • Disminució del consum elèctric 1%. Va comptar amb l’aportació de 17 empreses, de les quals 14 van obtindre una disminució en el seu consum elèctric amb una mitjana de 7,8% per cada empresa, equiparable a 500.000 Kw/h.
  • Ús de Fonts d’energia alternatives. En esta línia van participar cinc signatures, complint-se el 100% de l’objectiu esperat.
  • Càlcul de la Petjada de carboni. L’objectiu va ser seleccionat per 12 empreses, i el 83% van aconseguir este objectiu.
  • Participació iniciatives ambientals. Les 16 empreses que van triar aquesta línia van participar activament.

Durant 2020, en matèria de formació i sensibilització impartida en les empreses certificades i del nivell 5, ja siga en el marc de Ecoport II o realitzades internament per cada empresa. S’han emprat un total de 3.800 hores/persones, sobre el total de treballadors que componen totes les empreses i un 40% van realitzar els cursos de formació.

Actualment, el Comité Ambiental del projecte Ecoport II està integrat per 27 empreses: Aljubs Bosca, Amarradores del Port de València, S.L., APM Terminals València, Autoritat Portuària de València, Balearia Eurolineas Maritimas, S. a., Burriel Navarro (Trident), Productes Asfàltics, S.A.(CEPSA), Fertiberia, S. a., Galp Energia Espanya, S.A.O., Garbaport, Intersagunto Terminals, S.A, MSC Terminal València, S. a., Noatum Terminal Sagunt, CSP Iberian València Terminal S.A.O, Portuària Llevantina, S.A. (PORLESA), Pràctics de València SLP Remolcadors Boluda, S.A, Planta de Regasificació de Sagunt, S.A. (SAGGAS), Infraportva S.L.O., Terminals Portuàries, S.L. (Tepsa), Sertego Port de València, Trasmediterránea, S. a., Transports Remedios Torres, S.L., Seroil València, S.L., València Terminal Europa S.A. (VTE) , Vareser96, S.L i Veles Lluch, S.L.