El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) creix al setembre un 1,26%

Segueix amb la tendència alcista d’aquest any degut a la demanda internacional, l’escassetat de contenidors, la congestió del trànsit o l’increment dels combustibles

Des de l’inici de la sèrie història al gener de 2018, el VCFI acumula un creixement del 255,79% i se situa en els 3.557,94 punts

La flota ociosa se situa a la fi de setembre en el 0,6% sobre el total i aconsegueix els 159.714 contenidors

Per àrees geogràfiques, destaca la forta pujada de Llatinoamèrica Atlàntica (+43,85%), mentre que el Mediterrani Occidental creix un 1,51% i el Llunyà Orient es redueix un 3,35%

València, 8 d’octubre de 2021.- El Valencia Containerised Freight Index (VCFI), l’indicador que mesura la tendència i evolució de costos del transport de contenidors per mar des del Port de València, torna a créixer. Al setembre ho va fer en un 1,26% fins aconseguir els 3.557,94 punts. De nou, factors com la demanda internacional, l’escassetat d’oferta, la congestió del trànsit en determinades àrees geogràfiques o l’increment dels preus dels combustibles han determinat l’augment de l’índex. El VCFI acumula ja un creixement del 255,79% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018.

La demanda segueix amb la mateixa tendència creixent que en els mesos anteriors, la qual cosa es reflecteix en el trànsit portuari recollit pel RWI/ISL Contenidor Throughput Index que elabora l’Institut Leibniz d’Investigació Econòmica. D’esta manera, a l’agost va experimentar un nou increment en els seus nivells, provocat fonamentalment pel creixement en els ports xinesos. Este fort empenyiment de la demanda, especialment en els tràfics d’importació dels Estats Units, està tenint efectes sobre el mercat de transport marítim global, requerint que les navilieres despleguen tota la capacitat disponible en el mercat per atendre la demanda existent.

Davant este escenari, els nivells de flota ociosa continuen situant-se en mínims històrics. Segons les dades d’Alphaliner, a la fi d’agost la flota ociosa per motius estrictament comercials representava el 0,7% sobre el total i, malgrat que a la meitat de setembre va experimentar un lleuger creixement (se situe en el 1,1%), va tornar a reduir-se a final del mateix mes fins a representar el 0,6% sobre el total de flota activa i aconseguir els 159.714 TEU (contenidor estàndard de 20 peus).

Més enllà de l’oferta de capacitat per part de les navilieres i els nivells de flota ociosa, és necessari destacar la congestió portuària com un factor clau sobre l’escassetat de contenidors que impera en l’actualitat. En l’última dada publicada per la signatura especialitzada en dades del trànsit marítim, Siga-Intelligence, corresponent al mes d’agost es mostra com els retards i la congestió tenen un efecte reductor sobre la mateixa. En concret, assenyalen que el 12,5% de la flota mundial no es trobava disponible a causa d’estos problemes.

A això cal afegir també l’evolució del preu mitjà del barril de Brent Europeu, el qual ha experimentat una tendència alcista durant l’últim mes. En este sentit i reabocant amb la tendència a la baixa observada el mes anterior, el preu mitjà del barril de cru ha augmentat en un 5,028% durant el mes de setembre respecte al mes anterior, passant dels 70,75$ a l’agost a 74,49$. Pel que refereix al preu del bunkering (proveïment de carburant de vaixells en mar), el preu mitjà del combustible IFO 380 (Intermediate Fuel) ha augmentat del 8,78% al setembre enfront d’agost, mentre que el VLSFO (Very Low Sulphur Fuel) ho ha fet en un 7,28%.

Quant a l’anàlisi per àrees, cal assenyalar que, tal com ha succeït en els mesos més recents, el creixement dels nolis continua sent la tendència majoritària malgrat que al setembre la diferència en la intensitat de les pujades és més acusada en unes zones que unes altres. En este sentit, els nolis amb Llunyà Orient (-3,35%) i Orient Mitjà (-5,22%) són els únics que descendeixen, mentre que amb Europa Atlàntica i Països Bàltics es mantenen constants.

Pel costat de les àrees que experimenten pujades, destaca especialment Llatinoamèrica Atlàntica (43,85%), seguit per zones com el Subcontinent Indi (7,62%), Àfrica Costa Oriental i els Estats Units. Cal assenyalar que el fort increment a Llatinoamèrica Atlàntica també pot explicar-se per l’entrada en una temporada de major volum amb l’arribada de la primavera en l’hemisferi sud. A això cal sumar que ja es venia arrossegant una situació complicada en els seus ports a causa de les restriccions per la pandèmia.

Mediterrani Occidental

Quant al subíndex del Mediterrani Occidental, al setembre segueix amb la tendència alcista, però modera el seu creixement al 1,51% i se situa en els 2.094,68 punts. Els factors després d’esta pujada s’estima que guarden relació amb la tendència general i pel problemes de congestió i dificultat d’aconseguir slot (reserva de temps per a realitzar un trajecte) en els vaixells, ja que, malgrat que les exportacions des de Valenciaport amb Algèria sí han tornat a créixer en l’últim mes, les corresponents al Marroc encadenen ja diversos mesos de descens.

Llunyà Orient

Pel que fa al Subíndex del Llunyà Orient, al setembre redueix els seus nolis un -3,35% i se situa en els 3.628,89 punts. Malgrat este descens, els nolis amb esta àrea acumulen ja un creixement acumulat de 262,99% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Si bé és cert que els nolis mostraven quatre mesos consecutius de forts creixements, els tràfics d’exportació des de Valenciaport amb Llunyà Orient van iniciar l’any amb força, però en els mesos d’estiu s’ha estabilitzat i fins i tot reduït els seus fluxos. De fet, les exportacions amb la Xina, el mercat més important dels que formen esta àrea, acumulen ja quatre mesos de tendència a la baixa, la qual cosa podria estar pressionant els nolis en este sentit.

Si desitgen llegir l’informe complet, poden consultar este enllaç