• A l’abril, el VCFI s’ha situat en 1.846,24 punts, acumulant un creixement del 84,62% des dels inicis de la sèrie l’any 2018
  • L’àrea del Mediterrani Occidental s’observa un increment del 4,42% respecte al mes anterior i l’Orient Llunyà puja un 19,63%
  • Les fluctuacions en els costos del transport marítim es relacionen, entre altres factors, amb la reconfiguració de rutes marítimes que ha provocat el conflicte al Mar Roig

València, 6 de maig de 2024.- El Valencia Containerised Freight Index (VCFI) del mes d’abril creix lleugerament en un escenari en el qual l’activitat del sector marítim està marcada per la situació geopolítica. Així, en el quart mes de l’any, este índex de preus, que es realitza sobre la base dels preus d’exportació que registra el Port de València en 13 àrees geogràfiques de tot el món, s’ha situat en 1.846,24 punts, la qual cosa representa un increment mensual del 3,14% i un creixement acumulat del 84,62% des dels inicis de la sèrie l’any 2018.

Este increment en el valor de l’índex es distribueix de manera desigual en l’horitzó temporal de les dades, així com en les àrees geogràfiques que conformen l’índex. En este sentit, s’observa un augment generalitzat en la majoria de les àrees analitzades, entre les quals destaca l’augment en la zona d’Orient Mitjà (21,08%), Orient Llunyà (19,63%), i el Mediterrani Oriental (15,37%), entre altres. No obstant això, també s’han registrat caigudes en l’àrea del Subcontinent Indi (-23,30%) i a Centreamèrica i El Carib (-7.84%).

El Comentari del VCFI del quart mes de l’any assenyala que “segons el RWI/ISL Contenidor Throughput Index d’abril, s’ha observat un augment en el trànsit portuari en comparació amb el mes anterior, la qual cosa indica una major demanda de transport marítim derivada del comerç internacional. Cal destacar un notable augment en el trànsit de contenidors en els ports europeus, influenciat possiblement per diversos factors. Un factor contribuent podria ser que els vaixells portacontenidors opten per evitar el Mar Roig i, en el seu lloc, naveguen al voltant d’Àfrica, la qual cosa comporta el lliurament retardat de part de la càrrega esperada”.

A més, s’afirma que “este increment en el volum de contenidors també podria atribuir-se a l’aparent acceleració de la recuperació econòmica dins de l’Eurozona. Això també queda evidenciat en observar el significatiu augment en l’Índex North Range, que serveix com a indicador del desenvolupament econòmic en l’Eurozona nord i Alemanya. L’índex va experimentar un fort augment, la qual cosa indica un enfortiment de l’impuls econòmic a la regió”.

VCFI Mediterrani Occidental

Quant al subíndex del Mediterrani Occidental, s’observa un increment respecte al mes anterior del 4,42%. Amb això, el VCFI per a l’àrea del Mediterrani Occidental s’ha situat en els 2.020,97 punts, la qual cosa representa un creixement acumulat del 102,10% des de l’inici de la sèrie en 2018.

Pel que fa a Valenciaport, les dades més recents mostren un augment en el volum d’exportacions cap al Marroc i Algèria, i un increment més notable cap a Tunísia.

VCFI Orient Llunyà

En l’àrea de l’Orient Llunyà, s’ha registrat un increment del 19,63%, situant-se en els 2.900,18 punts, esta xifra representa un creixement acumulat del 190,02% des de l’inici de la sèrie al gener de 2018. Segons assenyala el Comentari VCFI del mes d’abril respecte a l’àrea d’Orient Llunyà, “resulta essencial considerar la singularitat del context actual, caracteritzat per una notable inestabilitat geopolítica. Encara que hi ha indicis que la demanda està guanyant impuls i la recuperació econòmica s’està materialitzant, resulta crucial observar com es desenvolupa la dinàmica entre l’oferta i la demanda en el transport marítim. En aquest sentit, els costos operatius addicionals, derivats de les noves reconfiguracions en les rutes, juntament amb la congestió portuària, són importants aspectes per a considerar en relació amb l’oferta”.