• L’Autoritat Portuària de València (APV) ha rebut fins a les 12 hores del 6 de maig -moment en el qual s’ha tancat el termini de recepció- tres ofertes per al concurs públic per a l’adequació i explotació en règim de concessió administrativa, de les instal·lacions nàutic-esportives de la zona nord del port de València (La Marina)

València, 6 de maig de 2024.- L’Autoritat Portuària de València (APV) ha rebut fins a les 12 hores de hui -moment en el qual s’ha tancat el termini de recepció- tres ofertes per al concurs públic per a l’adequació i explotació en règim de concessió administrativa, de les instal·lacions nàutic-esportives de la zona nord del port de València (gestió de La Marina).

Amb este concurs, l’APV la consecució d’unes instal·lacions nàutic-esportives d’excel·lència, que presten una substancial millora en la qualitat dels serveis prestats als usuaris i embarcacions d’esbarjo, així com un acostament a la ciutat que permeta als ciutadans gaudir de les seues instal·lacions amb el foment de les activitats nàutiques i culturals, generant a més ocupació de qualitat.

Característiques del concurs

Actualment, el Port de València disposa de dues àrees per a la pràctica nàutic-esportiva, una al sud, explotada pel Real Club Nàutic de València i una altra al nord, la que és objecte del concurs, originada per la celebració de la Copa Amèrica a València en el 2007, i que ha sigut explotada sota el paraigua d’un Conveni Demanial des de l’any 2013 fins a 2021 pel Consorci València 2007.

Les instal·lacions nàutic-esportives de la zona nord del Port de València es distribueixen en les tres dàrsenes que la conformen (la dàrsena interior, la dàrsena nord i la dàrsena sud), que actualment alberguen més de 800 amarraments per a embarcacions d’entre 7 i 170 m d’eslora. L’objecte del Plec de Bases és la regulació del procediment de concurs per a la selecció d’una oferta per a l’atorgament d’una concessió administrativa per a l’Adequació i Explotació de les instal·lacions nàutic- esportives de la zona nord del Port de València, en els terrenys i aigües definits en la Condició 3ª del Plec de condicions Generals i Particulars i de conformitat amb el Projecte Bàsic presentat en la seua oferta.